Quy định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 2024

Quy định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ năm 2024 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường. Các quy định này yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp phải thực hiện và nộp báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các dữ liệu về chất lượng môi trường. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Quy định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 2024 thông qua bài viết dưới đây.

Quy định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ
Quy định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

1. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì ?

Quan trắc môi trường là hoạt động theo dõi và giám sát chất lượng môi trường định kỳ thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và hóa học của các thành phần môi trường. Quá trình này cung cấp những đánh giá cần thiết về tác động và biến đổi của môi trường qua các khoảng thời gian khác nhau. Mục đích của quan trắc môi trường là để phân tích mức độ ảnh hưởng của môi trường và xác định tác động của các hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với môi trường.

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, trước đây được gọi là báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo Thông tư 43, là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại các cơ sở và báo cáo định kỳ về các cơ quan có thẩm quyền như Chi cục Bảo vệ Môi trường, Phòng và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mục đích của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là theo dõi và ghi nhận số liệu từ mỗi công ty, đánh giá tác động của các nguồn ô nhiễm phát sinh, giúp công ty phát hiện và ngăn chặn các vấn đề ô nhiễm. Đồng thời, báo cáo này hỗ trợ xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý thích hợp.

Các nguồn phát sinh gây ô nhiễm có thể bao gồm nước thải, khí thải và các chất thải rắn nguy hại. Những nguồn này sẽ được lấy mẫu, phân tích định kỳ để kiểm tra mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

2. Quy trình thực hiện lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 • Bước 1. Đánh giá hiện trạng môi trường xung quanh và thu thập số liệu về hoạt động của cơ sở, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội liên quan.
 • Bước 2. Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, chất thải rắn, nước thải và các chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của cơ sở.
 • Bước 3. Thực hiện việc lấy mẫu không khí trong nhà xưởng, nước thải và không khí xung quanh, sau đó đo đạc và đánh giá tác động của quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lên môi trường. Đây là bước lâu nhất trong việc lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.
 • Bước 4. Cam kết khắc phục các nội dung chưa đạt, bao gồm biện pháp và thời gian khắc phục; cam kết vận hành và thực hiện thường xuyên các biện pháp xử lý, giảm thiểu chất thải để đảm bảo đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bước 5. Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét và giải quyết về Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, bao gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng Môi trường ở quận, huyện.

3. Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ
Đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ

Căn cứ Điều 54 Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Khoản 27 Điều 3 Nghị định 40/2019/NĐ-CP, đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ bao gồm:

 • Đối tượng phải quan trắc nước thải định kỳ: Quy định tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều 39 của Nghị định này.
 • Đối tượng phải quan trắc khí thải định kỳ: Quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 47 của Nghị định này.
 • Đối tượng phải phân định bùn thải, chất thải rắn có chứa thành phần nguy hại: Để quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại.
 • Cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng: Quy định tại Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP phải thực hiện quan trắc các thành phần môi trường đã gây ra ô nhiễm. Các thành phần môi trường, tần suất và thông số quan trắc được xác định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải xây dựng kế hoạch thực hiện quan trắc môi trường định kỳ (gọi chung là Kế hoạch), gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 12 của năm trước để theo dõi và giám sát; trường hợp thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của bộ, cơ quan ngang bộ thì đồng thời gửi kế hoạch cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc lập kế hoạch dựa trên các nội dung sau:

 • Chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ trong báo cáo và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận hoặc các hồ sơ tương đương, hoặc chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ đã được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hoạt động của dự án, cơ sở, khu công nghiệp tại giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc các văn bản xác nhận, điều chỉnh khác có liên quan.
 • Các loại chất thải phát sinh theo từng nguồn, điểm xả thải; thành phần môi trường phải quan trắc; tần suất và thông số quan trắc môi trường định kỳ.

Tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả quan trắc môi trường.

3. Câu hỏi thường gặp

Khi nào các đối tượng phải nộp kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ?

Các đối tượng phải nộp kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ trước ngày 31 tháng 12 của năm trước cho Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi và giám sát. Nếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của bộ, cơ quan ngang bộ thì đồng thời gửi kế hoạch cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ phải chịu trách nhiệm gì?

Tổ chức thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường định kỳ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của kết quả quan trắc môi trường. Họ phải đảm bảo rằng các kết quả này phản ánh đúng thực trạng môi trường và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giám sát quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm theo dõi và giám sát việc quan trắc môi trường định kỳ của các đối tượng trên địa bàn, tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết, trưng cầu đơn vị giám định độc lập để kiểm tra chéo mẫu chất thải, đánh giá kết quả quan trắc và xử lý theo quy định nếu kết quả quan trắc vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định báo cáo quan trắc môi trường định kỳ 2024. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345