Cách cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD

Khi có sự thay đổi từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Chứng chỉ công dân (CCCD), việc cập nhật thông tin thuế là một quy trình quan trọng đối với mỗi cá nhân. Điều này đảm bảo rằng thông tin cá nhân và thuế được cập nhật đầy đủ và chính xác trong hệ thống của cơ quan thuế. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Cách cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD thông qua bài viết dưới đây.

Cách cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD
Cách cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD

1. Thông tin đăng ký thuế bao gồm những gì?

Thông tin đăng ký thuế của cá nhân không thuộc diện kinh doanh được quy định chi tiết tại Điều 34 của Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và bao gồm các thành phần quan trọng sau:

Các Thông Tin Cơ Bản:

 • Họ và Tên Người Nộp Thuế: Thông tin định danh cá nhân.
 • Mã Số Thuế: Số mã số thuế được cấp cho cá nhân.

Thông Tin Chứng Minh Nhân Dân, Thẻ Căn Cước Công Dân/Hộ Chiếu:

 • Số, Ngày, Tháng, Năm của Giấy Chứng Minh Nhân Dân (CMND): Hoặc thông tin từ thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân không thuộc diện đăng ký kinh doanh.

Thông Tin Về Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế:

 • Cơ Quan Thuế Quản Lý Trực Tiếp: Nơi quản lý thuế của cá nhân.

Cơ quan thuế sẽ tiến hành cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Thuế hoặc thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế. Thông tin trên giấy chứng nhận bao gồm các điều khoản quy định tại Điều 34 Luật Quản lý Thuế.

Nếu có các trường hợp đặc biệt như ủy quyền, đăng ký thuế qua hồ sơ khai thuế, khấu trừ thuế, hoặc đăng ký thuế cho người phụ thuộc, cơ quan thuế sẽ thông báo mã số thuế thay giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Tổng cộng, thông tin đăng ký thuế là quan trọng để xác định và quản lý nghĩa vụ thuế cá nhân đối với cá nhân không thuộc diện kinh doanh.

2. Cách cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD

Người nộp thuế có thể thực hiện quy trình thay đổi thông tin đăng ký thuế từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang Chứng minh nhân dân có chip (CCCD) thông qua hai cách sau đây:

Trường hợp 1: Thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

 • Bước 1: Truy cập trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại https://thuedientu.gdt.gov.vn/, sau đó chọn tab “Cá nhân” và đăng nhập bằng thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.
 • Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công, trên thanh chức năng, người nộp thuế chọn [Đăng ký thuế] => [Thay đổi thông tin].
 • Bước 3: Hệ thống hiển thị giao diện tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế, bao gồm thông tin đã đăng ký với cơ quan thuế. Tại mục “Giấy tờ của cá nhân,” người nộp thuế chọn “Thay đổi thông tin” và nhập chính xác thông tin số giấy tờ và ngày cấp theo CCCD mới nhất (12 số).
 • Bước 4: Tiếp tục chọn [Lấy thông tin công dân] để truy vấn thông tin cá nhân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.
 • Bước 5: Hệ thống ngay lập tức hiển thị thông tin chính xác của công dân từ CSDL Quốc gia về dân cư. Sau khi đối chiếu, người nộp thuế xác nhận hoàn thành và tích chọn: “Hoàn thành kê khai” và thực hiện các bước theo hướng dẫn tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để gửi tờ khai và các hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế, kết thúc quá trình kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Trường hợp 2: Thay đổi thông tin người phụ thuộc

Sau khi đăng nhập thành công theo Bước 1 trên, tại thanh chức năng, chọn “Đăng ký thuế” > “Kê khai và nộp hồ sơ ĐKT.” Chọn hồ sơ 20/ĐK-TCT-Tờ khai đăng ký NPT của cá nhân có thu nhập từ TLTC (TT105/2020). Tại màn hình nhập tờ khai, tích chọn “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và cập nhật đầy đủ thông tin người phụ thuộc. Chọn “Hoàn thành kê khai” để gửi tờ khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc và hồ sơ đính kèm.

Cách 2: Nộp qua cơ quan chi trả thu nhập

Đối với phương thức này, việc nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD được thực hiện thông qua cơ quan chi trả thu nhập. Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền: Trong trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó, người nộp thuế cần ký và nộp văn bản ủy quyền tới cơ quan chi trả thu nhập để quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm.
 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin: Đây bao gồm bản sao các giấy tờ chứng thực có liên quan đến thông tin đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc đã được thay đổi. Các giấy tờ này sẽ được cung cấp để làm căn cứ và chứng minh sự thay đổi thông tin.
 • Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT/Mẫu số 20-ĐK-TH-TCT Thông tư 105/2020/TT-BTC: Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc và điền vào Tờ khai đăng ký thuế theo mẫu quy định. Sau đó, họ sẽ gửi tờ khai và hồ sơ đính kèm đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Quá trình này giúp đơn giản hóa thủ tục cho người nộp thuế và tối ưu hóa quá trình cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có sự thay đổi từ CMND sang CCCD.

Cách 3: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo Mẫu số 08-MST Thông tư 105/2020/TT-BTC.
 • Tờ khai đăng ký thuế Mẫu số 20-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc.
 • Bản sao thẻ CCCD hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực tương ứng với người nộp thuế hoặc người phụ thuộc, tùy thuộc vào quốc tịch và tình trạng lưu trú của họ.

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Người nộp thuế đến Chi cục Thuế, hoặc Chi cục Thuế khu vực tương ứng với địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trong trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế. Đồng thời, cơ quan này sẽ ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã được cập nhật thông tin thay đổi.

3. Hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD

Hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD
Hồ sơ cập nhật thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD

Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua cơ quan chi trả thu nhập:

 • Văn bản ủy quyền cho công ty chi trả thu nhập.
 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc như CCCD, CMND, giấy khai sinh…

Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST ban hành kèm Thông tư 105/2020/TT-BTC).
 • Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc như CCCD, CMND, giấy khai sinh…

4. Mọi người cùng hỏi

Ai cần phải thực hiện việc cập nhật thông tin thuế khi có sự thay đổi từ CMND sang CCCD? 

Mọi cá nhân đã thay đổi từ CMND sang CCCD cần phải thực hiện việc cập nhật thông tin thuế để đảm bảo tính chính xác và tránh phát sinh vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Tại đâu có thể thực hiện thủ tục cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD? 

Thủ tục cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD có thể thực hiện tại cơ quan thuế địa phương hoặc thông qua dịch vụ trực tuyến của cơ quan thuế.

Thay đổi CMND sang CCCD có ảnh hưởng đến tình trạng khai thuế của cá nhân không?

Việc thay đổi từ CMND sang CCCD không ảnh hưởng đến tình trạng khai thuế của cá nhân, tuy nhiên cần phải cập nhật thông tin thuế để đảm bảo tính chính xác trong hệ thống của cơ quan thuế.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Cách cập nhật thông tin thuế khi thay đổi CMND sang CCCD. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345