Lợi nhuận đối với công ty TNHH được chia như thế nào?

Lợi nhuận là mục tiêu quan trọng của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là đối với Công ty TNHH, nơi mà cách chia lợi nhuận phản ánh sự công bằng và hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh doanh ngày càng phát triển, việc hiểu rõ cách thức và điều kiện để phân phối lợi nhuận là vô cùng quan trọng để đảm bảo sự bền vững và phát triển của Công ty. Bài viết này ACC Đồng Nai sẽ đi vào chi tiết về các nguyên tắc và quy định pháp lý liên quan đến Phân chia lợi nhuận trong Công ty TNHH.

Lợi nhuận đối với công ty TNHH được chia như thế nào?
Lợi nhuận đối với công ty TNHH được chia như thế nào?

1. Chia lợi nhuận trong công ty TNHH được hiểu như thế nào?

Chia lợi nhuận trong công ty TNHH là quá trình phân phối phần lợi nhuận thu được sau khi trừ đi các chi phí và nghĩa vụ tài chính của công ty. Quá trình này đòi hỏi tính minh bạch và công bằng, tuân thủ các quy định pháp luật và các điều khoản được quy định trong Điều lệ thành lập công ty. Mục tiêu của việc chia lợi nhuận là đảm bảo các thành viên công ty và các bên liên quan nhận được phần thưởng xứng đáng sau khi công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ và đảm bảo các nhu cầu về tài chính.

2. Điều kiện chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Căn cứ theo Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận”.

Do đó, Công ty không thể tự ý phân phối lợi nhuận cho các cổ đông mà phải tuân thủ các điều khoản trên. Các điều kiện cơ bản để phân phối lợi nhuận bao gồm:

 • Công ty phải có lãi từ hoạt động kinh doanh, tức là tổng giá trị thu được từ tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ lớn hơn chi phí tiêu thụ sản phẩm.
 • Công ty đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật. Điều này đảm bảo rằng khi có lợi nhuận, các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước được ưu tiên thanh toán.
 • Sau khi phân phối lợi nhuận, Công ty vẫn phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau.

Điều này đảm bảo rằng lợi ích của các chủ nợ, như các ngân hàng cho vay, được bảo đảm bằng giá trị sinh lời của tài sản đầu tư của Công ty. Do kế hoạch kinh doanh không luôn đạt được lợi nhuận ngay lập tức, vốn phải được thu hồi sau một thời gian nhất định.

>>>> Xem thêm bài viết: Dịch vụ thành lập công ty tại Đồng Nai trọn gói giá rẻ

3. Cách thức chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Cách thức chia lợi nhuận trong công ty TNHH
Cách thức chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Đối với công ty TNHH MTV:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân sở hữu toàn bộ (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 • Với công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu: Người chủ sở hữu sẽ hưởng toàn bộ lợi nhuận từ công ty đó và không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
 • Với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu: Các thành viên trong tổ chức sẽ nhận được lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn mà họ đã đóng vào công ty.

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp, trong đó các thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Số lượng thành viên không vượt quá năm mươi và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã đóng góp. Công ty được coi là một pháp nhân từ khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Cách thức phân chia lợi nhuận:

 • Theo thoả thuận giữa các thành viên: Phương thức này được quy định rõ trong Điều lệ của công ty, là văn bản thỏa thuận giữa các thành viên về quy định thành lập và nguyên tắc hoạt động của công ty. Ngay từ giai đoạn thành lập, các thành viên thỏa thuận với nhau về cách thức chia sẻ lợi nhuận và sau đó ghi nhận vào Điều lệ. Trong trường hợp không phù hợp, Điều lệ có thể được sửa đổi để điều chỉnh cách phân chia lợi nhuận.
 • Theo phần vốn góp tương ứng của thành viên: Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 49 của Luật Doanh nghiệp 2020, lợi nhuận được phân chia dựa trên tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Tiến hành phân chia lợi nhuận:

 • Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đưa ra kiến nghị về phương án sử dụng lợi nhuận, căn cứ vào Điều lệ công ty và mức độ góp vốn của từng thành viên, trình Hội đồng thành viên trong cuộc họp.
 • Hội đồng thành viên dựa trên Điều lệ và báo cáo tài chính để biểu quyết và thông qua phương án phân chia lợi nhuận.
 • Hội đồng thành viên ra quyết định chính thức về phân chia lợi nhuận.

>>>> Xem thêm bài viết: Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là gì?

4. Thu hồi lợi nhuận sau khi chia

Căn cứ theo Điều 70 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: “Trường hợp hoàn trả một phần vốn góp do giảm vốn điều lệ trái với quy định tại khoản 3 Điều 68 của Luật này hoặc chia lợi nhuận cho thành viên trái với quy định tại Điều 69 của Luật này thì các thành viên công ty phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận; phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số tiền, tài sản chưa hoàn trả đủ cho đến khi hoàn trả đủ số tiền, tài sản khác đã nhận.”

Theo đó, khi công ty không đáp ứng được các điều kiện về việc chia lợi nhuận như quy định của pháp luật mà vẫn tiến hành chia lợi nhuận cho các thành viên, thì các thành viên đó phải thực hiện các hành động sau đây:

 • Hoàn trả số tiền, tài sản đã nhận: Các thành viên phải hoàn trả lại cho công ty số tiền hoặc tài sản mà họ đã nhận từ quá trình chia lợi nhuận.
 • Liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty: Đồng thời, các thành viên cũng phải chịu trách nhiệm liên đới với công ty về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác tương ứng với số tiền hoặc tài sản mà họ chưa hoàn trả đủ.
 • Trách nhiệm đến khi hoàn trả đủ: Trách nhiệm này kéo dài cho đến khi các thành viên hoàn trả đủ số tiền hoặc tài sản khác đã nhận từ công ty. Việc này nhằm đảm bảo rằng công ty không bị thiệt hại do việc chia lợi nhuận không đúng quy định.

Điều này giúp bảo đảm tính công bằng và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong các công ty TNHH hai thành viên trở lên.

5. Các câu hỏi thường gặp khi chia lợi nhuận trong công ty TNHH

Điều kiện chia lợi nhuận trong công ty TNHH là gì?

Điều kiện chia lợi nhuận trong công ty TNHH bao gồm hoàn thành nghĩa vụ thuế và tài chính theo quy định pháp luật, đảm bảo thanh toán đủ các nợ và nghĩa vụ tài sản khác trước khi phân chia, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của cơ quan quản lý.

Công ty TNHH MTV với 01 thành viên thì lợi nhuận sẽ chia như thế nào?

Trong công ty TNHH một thành viên (MTV), lợi nhuận sẽ được chia toàn bộ cho chủ sở hữu công ty sau khi hoàn tất các nghĩa vụ liên quan cho công ty.

Qua bài viết phân chia lợi nhuận của công ty TNHH, chúng ta thấy rằng quá trình này không chỉ đơn thuần là việc phân bổ tiền mặt mà còn là một quy trình quản lý quan trọng, cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Điều này đảm bảo sự công bằng và minh bạch, giúp các thành viên trong công ty nhận được phần hợp lý và thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với ACC Đồng Nai để được tư vấn cụ thể hơn.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345