Cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án như thế nào?

Đối với việc cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án, quy trình và các thủ tục có những đặc điểm riêng biệt và phức tạp. Điều này yêu cầu sự chặt chẽ và cẩn thận trong việc thực hiện, đồng thời cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Hãy cùng tìm hiểu Cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án như thế nào?

Cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án như thế nào?
Cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án như thế nào?

1. Điều kiện để được cấp sổ đỏ theo bản án của toà án

Theo Điều 100 của Luật Đất đai 2013, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư dân được sử dụng đất dựa trên bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng cư dân phải tuân theo quy định của pháp luật.

2. Cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 100 của Luật Đất đai 2013, cá nhân và hộ gia đình có thể sử dụng đất dựa trên bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành. Trong trường hợp đó, họ sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đối với những trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính, họ sẽ phải tuân theo quy định của pháp luật.

Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và được cấp sổ đỏ theo quyết định của tòa án và được giao đất, cá nhân và hộ gia đình sẽ phải thực hiện các quy trình và thủ tục theo đúng quy định của pháp luật như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ khi đăng ký cấp sổ đỏ theo bản án của tòa

 • Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của tòa bao gồm:
  • Đơn đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Bản án, quyết định của tòa án nhân dân về việc cá nhân, hộ gia đình được quyền sử dụng thửa đất.
  • Sổ hộ khẩu của gia đình, chứng minh nhân dân (căn cước công dân) của cá nhân.
  • Các giấy tờ chứng minh việc đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Nơi nộp hồ sơ: Bộ phận một cửa tại văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện.
 • Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, cơ quan chức năng sẽ thông báo cho cá nhân, hộ gia đình để thực hiện chỉnh sửa, bổ sung theo quy định.

Bước 3: Cơ quan chức năng kiểm tra hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo bản án của tòa

Sau khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ theo đúng quy định, văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, bao gồm các công việc cụ thể như sau:

 • Nếu thửa đất trước đó chưa được trích đo địa chính hoặc chưa có bản đồ địa chính, cơ quan chức năng sẽ thực hiện trích đo.
 • Hoàn tất trích đo, văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định các nghĩa vụ tài chính và thông báo cho cá nhân, hộ gia đình thực hiện đầy đủ (nếu có).
 • Trong trường hợp không cần phát hành giấy chứng nhận mới về quyền sử dụng đất, cơ quan chức năng sẽ thực hiện xác nhận trên giấy chứng nhận đã được cấp trước đó. Còn đối với trường hợp cần phát hành giấy chứng nhận mới hoặc cấp lại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan gắn liền với đất, văn phòng đăng ký đất đai sẽ lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền để tiến hành cấp lại giấy chứng nhận. Điều này được thực hiện khi cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu.
 • Đồng thời, văn phòng đăng ký đất đai cũng sẽ thực hiện chỉnh lý, cập nhật các biến động về thông tin thửa đất vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Sau đó, họ sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản liên quan gắn liền với đất cho người đề nghị cấp hoặc gửi ủy ban nhân dân cấp xã để trao nếu người đề nghị nộp hồ sơ tại xã.

Bước 4: Người đăng ký cấp sổ đỏ theo bản án của tòa phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Sau khi nhận được thông tin, số liệu từ văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo với người đăng ký cấp sổ đỏ để thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan, trừ trường hợp được miễn hoặc giảm nghĩa vụ tài chính.

Bước 5: Cơ quan chức năng sẽ trả sổ đỏ.

Nếu hồ sơ được nộp tại UBND cấp xã, cá nhân hoặc hộ gia đình sẽ đến UBND cấp xã để nhận sổ đỏ. Nếu hồ sơ được nộp tại văn phòng đăng ký đất đai, họ sẽ đến văn phòng đó để nhận sổ đỏ. Thời hạn thực hiện cấp sổ đỏ không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các vùng đặc biệt như vùng sâu, vùng xa, các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn, thời hạn thực hiện không quá 30 ngày.

3. Mọi người cùng hỏi

Tại đâu cá nhân, hộ gia đình nộp hồ sơ khi muốn cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án?

Cá nhân, hộ gia đình có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa tại văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện.

Cơ quan nào có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ xin cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án?

Cơ quan có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ là văn phòng đăng ký đất đai, nơi nhận và xử lý các hồ sơ liên quan đến quản lý đất đai.

Khi nào người đăng ký cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án thực hiện nghĩa vụ tài chính?

Người đăng ký cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế và cần thực hiện nghĩa vụ này theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Cấp sổ đỏ theo bản án của tòa án như thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790