Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc

Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và vị thế là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã thu hút sự chú ý đặc biệt trong việc thu hút và thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài. Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc không chỉ là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tầm nhìn kinh doanh của các doanh nghiệp Trung Quốc và thúc đẩy hội nhập toàn cầu. Hãy cùng tìm hiểu Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc thông qua bài viết dưới đây.

Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc
Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc

1. Chính sách đầu tư nước ngoài là gì?

Chính sách đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của chiến lược phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, nhằm thúc đẩy hoạt động đầu tư có ý nghĩa quốc gia. Nó bao gồm một hệ thống các quan điểm, nguyên tắc, công cụ và phương pháp mà Nhà nước sử dụng để quản lý các hoạt động đầu tư quốc tế của mình, bao gồm cả việc thu hút và thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài.

Đầu tư nước ngoài là việc các tổ chức hoặc cá nhân từ một quốc gia khác đầu tư trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất ở một quốc gia khác. Các hình thức đầu tư này có thể là mua lại hoặc mở rộng hoạt động của một công ty tại một quốc gia khác.

Hoạt động đầu tư ra nước ngoài và thu hút đầu tư nước ngoài đều được coi là quan trọng và được quan tâm đối xứng. Chúng mang lại lợi ích cho cả quốc gia đang đầu tư và quốc gia thu hút đầu tư. Mối quan hệ giữa hai hoạt động này thường phụ thuộc vào giai đoạn phát triển kinh tế của một quốc gia.

Trong giai đoạn phát triển ban đầu, một quốc gia thường cần vốn đầu tư nước ngoài để khai thác tối đa tiềm năng kinh tế của mình. Điều này giúp họ học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau khi tích luỹ được vốn, các doanh nghiệp trong nước có thể muốn đầu tư ra nước ngoài để mở rộng quy mô kinh doanh và tăng cường sự hợp tác kinh tế cùng phát triển.

2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

Phân theo bản chất đầu tư:

Đầu tư phương tiện hoạt động:

 • Định nghĩa: Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó công ty mẹ tạo ra và vận hành phương tiện kinh doanh mới ở quốc gia đón nhận đầu tư.
 • Tính chất: Tăng khối lượng đầu tư.

Mua lại và sáp nhập:

 • Định nghĩa: Hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó hai hoặc nhiều doanh nghiệp sáp nhập hoặc một doanh nghiệp mua lại doanh nghiệp khác có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Tính chất: Không nhất thiết tăng khối lượng đầu tư.

Phân theo tính chất dòng vốn:

Vốn chứng khoán:

 • Định nghĩa: Nhà đầu tư nước ngoài mua trái phiếu hoặc cổ phần của doanh nghiệp do công ty trong nước phát hành.
 • Ví dụ: Quyền tham gia quản lý công ty.

Vốn tái đầu tư:

 • Định nghĩa: Sử dụng lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh trước đó để đầu tư thêm.
 • Ví dụ: Mở rộng quy mô kinh doanh.

Vốn vay nội bộ hoặc các giao dịch nợ nội bộ:

 • Định nghĩa: Doanh nghiệp trong cùng một tập đoàn vay hoặc cho vay để đầu tư.
 • Ví dụ: Vay để mua cổ phiếu của công ty con.

Phân theo động cơ của nhà đầu tư:

Vốn tìm kiếm tài nguyên:

 • Định nghĩa: Đầu tư nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên hoặc lao động rẻ của quốc gia đón nhận.
 • Ví dụ: Khai thác tài nguyên hoặc lao động có giá rẻ.

Vốn tìm kiếm hiệu quả:

 • Định nghĩa: Tận dụng chi phí sản xuất, nhân công và các yếu tố khác rẻ ở quốc gia đón nhận.
 • Ví dụ: Sử dụng giá nhân công hoặc nguyên liệu rẻ.

Vốn tìm kiếm thị trường:

 • Định nghĩa: Đầu tư để mở rộng hoặc bảo vệ thị trường, thường thông qua sử dụng kết nối và hiệp định thương mại.
 • Ví dụ: Mở rộng thị trường hoặc thâm nhập vào các thị trường mới.

3. Pháp luật Trung Quốc về đầu tư nước ngoài

Pháp luật Trung Quốc về đầu tư nước ngoài
Pháp luật Trung Quốc về đầu tư nước ngoài

Theo Calvin S. Goldman QC trong tác phẩm “The Foreign Investment Regulation Review”, ấn bản thứ 5, năm 2017, những nhà đầu tư nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc phải tuân thủ các chính sách và quy định pháp luật của quốc gia này. Các luật quan trọng nhất điều chỉnh về vấn đề đầu tư nước ngoài của Trung Quốc bao gồm:

 • Loại hình đầu tư: Bao gồm các luật về doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh vốn cổ phần, doanh nghiệp hợp tác kinh doanh, và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Luật chuyên ngành: Bao gồm các luật về các lĩnh vực đầu tư cụ thể như viễn thông, hàng không dân dụng, in ấn, và các lĩnh vực khác.
 • Luật về mua bán – sáp nhập: Quy định về các hoạt động mua lại, sáp nhập, và kiểm soát an ninh.
 • Luật cạnh tranh: Điều chỉnh về cạnh tranh và chống độc quyền.

Chính sách tiêu biểu của Trung Quốc về đầu tư nước ngoài là Danh mục hướng dẫn công nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó xác định các ngành công nghiệp thành các nhóm “ưu tiên”, “hạn chế” và “cấm” đối với hoạt động đầu tư nước ngoài. Những ngành công nghiệp không được liệt kê trong Danh mục được coi là cho phép đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư được bảo hộ quyền lợi theo các luật về loại hình doanh nghiệp. Các quy định này đảm bảo rằng Chính phủ Trung Quốc không thường áp đặt biện pháp quốc hữu hóa hoặc tịch thu tài sản một cách không hợp lý. Nếu có, quy trình hợp lý phải được tuân thủ và nhà đầu tư phải được bồi thường. Để thu hút đầu tư nước ngoài, các chính quyền địa phương cũng có thể hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài bằng cách cung cấp quyền sử dụng đất, ưu đãi về thuế, và các khoản hỗ trợ khác.

4. Mọi người cùng hỏi 

Danh mục hướng dẫn công nghiệp đầu tư nước ngoài của Trung Quốc có chức năng gì?

Danh mục này phân loại các ngành công nghiệp thành các nhóm “ưu tiên”, “hạn chế” và “cấm” để hướng dẫn cho các hoạt động đầu tư nước ngoài.

Các yếu tố nào quyết định ngành công nghiệp nào được ưu tiên đầu tư ra nước ngoài?

Các yếu tố như tiềm năng phát triển, lợi ích chiến lược và yêu cầu công nghệ thường quyết định ngành công nghiệp nào được ưu tiên.

Nhà đầu tư nước ngoài được bảo vệ như thế nào trong chính sách của Trung Quốc?

Các nhà đầu tư nước ngoài thường được bảo vệ thông qua các luật về loại hình doanh nghiệp và quy định bồi thường nếu cần thiết.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Chính sách đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790