Đất không có sổ đỏ có được đền bù khi bị thu hồi không?

Việc Đất không có sổ đỏ có được đền bù khi bị thu hồi không? là một vấn đề quan trọng mà nhiều người dân quan tâm. Trong thực tế, việc này phụ thuộc vào các quy định cụ thể của pháp luật về đất đai tại từng thời điểm và ở từng địa phương. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu về các quy định và điều kiện cụ thể được quy định trong Luật Đất đai và các văn bản pháp luật liên quan.

Đất không có sổ đỏ có được đền bù khi bị thu hồi không?
Đất không có sổ đỏ có được đền bù khi bị thu hồi không?

1. Đất không có sổ đỏ có được đền bù khi bị thu hồi không?

Theo quy định của Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, việc bồi thường đất khi Nhà nước thu hồi đất vì các mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia đã được rõ ràng điều chỉnh như sau:

 • Những người hoặc hộ gia đình sở hữu đất mà không phải trả tiền thuê đất hàng năm, và đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây:
  • Có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và nhà ở gắn liền với đất.
  • Người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài và thuộc đối tượng sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam, và đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận, hoặc đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong trường hợp những cá nhân hoặc hộ gia đình đáp ứng điều kiện trên, nhưng chưa có sổ hồng, sổ đỏ theo quy định, khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất vì các lý do đã nêu, họ sẽ được đền bù về đất. Tuy nhiên, nhiều cá nhân và hộ gia đình thường không biết thửa đất mình đang sử dụng được coi là đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận hay không.

Dựa vào quy định của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Luật Đất đai 2013, điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đã được phân chia thành 2 trường hợp cụ thể như sau:

 • Trường hợp 1: Đối với loại đất không có bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến quyền sử dụng đất.
 • Trường hợp 2: Đối với loại đất có các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất.

2. Đền bù đất không có sổ đỏ bằng phương án nào nếu bị thu hồi?

Nguyên tắc đền bù đất khi không có sổ đỏ đã được quy định cụ thể tại Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013 như sau:

 • Người sử dụng đất sẽ được bồi thường khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai.
 • Quá trình đền bù đất không có sổ đỏ thường thông qua việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi. Trong trường hợp không có đất sẵn có, bồi thường sẽ được thực hiện bằng tiền, tính theo giá đất tại thời điểm quyết định thu hồi đất do UBND cấp tỉnh quyết định.
 • Việc bồi thường phải tuân thủ nguyên tắc công bằng, dân chủ, khách quan, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Đối với những hộ gia đình, cá nhân ở Việt Nam định cư ở nước ngoài, quy định về bồi thường như sau:

 • Trường hợp 1: Khi phần diện tích đất còn lại không đủ để ở, cá nhân, hộ gia đình có đất khác trong địa bàn sẽ được bồi thường bằng tiền hoặc bằng đất tùy thuộc vào điều kiện quỹ đất của địa phương.
 • Trường hợp 2: Khi không có đất nào khác để ở, cá nhân, hộ gia đình sẽ được bồi thường nhà tái định cư hoặc đất ở. Nếu không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở, họ sẽ được bồi thường bằng tiền.

3. Nhà không có sổ đỏ được đền bù với mức giá bao nhiêu?

Nhà không có sổ đỏ được đền bù với mức giá bao nhiêu?
Nhà không có sổ đỏ được đền bù với mức giá bao nhiêu?

Trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi với mục đích quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế – xã hội đã được quy định rõ trong Luật Đất đai năm 2013, đặc biệt là Khoản 3 của Điều 114, cụ thể như sau:

Giá đất cụ thể được quyết định bởi UBND cấp tỉnh, dựa trên thông tin thu thập từ các cơ quan quản lý đất đai, điều tra giá đất thị trường, và cơ sở dữ liệu đất đai. Các con số này sau đó được trình Hội đồng thẩm định giá đất để xem xét trước khi báo cáo lên Uỷ ban Nhân dân cùng cấp.

Công thức xác định giá đất cụ thể là: Giá đất ở trong bảng giá đất nhân với Hệ số điều chỉnh (theo hệ số K).

Trong trường hợp doanh nghiệp thu hồi quyền sử dụng đất, có 2 trường hợp cụ thể:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp không có thẩm quyền thu hồi đất nếu nhận chuyển nhượng hoặc thuê quyền sử dụng đất từ người dân để thực hiện dự án.
 • Trường hợp 2: Nhà nước thu hồi đất và giao lại cho doanh nghiệp thực hiện dự án, việc tính bồi thường về đất sẽ được xác định tương tự như hướng dẫn trước đó.

Điều này phản ánh sự linh hoạt và tính công bằng trong việc xác định giá đất và quyền lợi của các bên trong quá trình thu hồi đất và phát triển kinh tế – xã hội.

4. Mọi người cùng hỏi

Quy định nào của pháp luật liên quan đến việc đền bù đất khi bị thu hồi?

Quy định về việc đền bù đất khi bị thu hồi thường được quy định trong Luật Đất đai và các văn bản pháp luật khác liên quan đến đất đai.

Điều kiện nào cần phải đáp ứng để đất không có sổ đỏ được đền bù khi bị thu hồi?

Để đất không có sổ đỏ được đền bù khi bị thu hồi, thường cần phải đảm bảo các điều kiện quy định về quyền sử dụng đất, mục đích sử dụng và các điều kiện khác do pháp luật quy định.

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc đền bù đất khi bị thu hồi?

Thường thì cơ quan có thẩm quyền quyết định việc đền bù đất khi bị thu hồi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các cơ quan chính quyền địa phương tương đương.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Đất không có sổ đỏ có được đền bù khi bị thu hồi không?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790