Đất không sổ đỏ có được cấp phép xây dựng không?

Việc có hay không sổ đỏ đối với quá trình cấp phép xây dựng là một trong những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Sổ đỏ, là tài liệu chứng minh quyền sở hữu đất đai, thường được coi là một yếu tố quyết định quan trọng đối với việc xin phép xây dựng. Tuy nhiên, đối với những khu vực đất không có sổ đỏ, quy trình này thường trở nên phức tạp và đòi hỏi sự giải quyết từ các cơ quan quản lý địa phương. Hãy cùng tìm hiểu Đất không sổ đỏ có được cấp phép xây dựng không? thông qua bài viết dưới đây.

Đất không sổ đỏ có được cấp phép xây dựng không?
Đất không sổ đỏ có được cấp phép xây dựng không?

1. Trường hợp nào phải xin Giấy phép xây dựng?

Căn cứ Điều 89 Luật xây dựng 2014 quy định về Đối tượng và các loại giấy phép xây dựng bao gồm:

(1) Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 89.

(2) Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

  • Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
  • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;
  • Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;
  • Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;
  • Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

2. Đất không sổ đỏ có được cấp phép xây dựng không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 95 Luật xây dựng 2014 quy định:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Bản vẽ thiết kế xây dựng;

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Ngoài ra, tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định về các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng:

Các loại giấy tờ đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận gồm:

Các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013; Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP; ngày 15/5/2014 của Chính phủ; quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013; và quy định tại khoản 16 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã; và được cơ quan đăng ký đất đai xác nhận đủ điều kiện; để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quy định trên, khi chưa có sổ đỏ thì người sử dụng đất vẫn có thể xin phép xây dựng nhà nếu có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo khoản 5 Điều 3 Nghị định 53/2017/NĐ-CP nêu trên.

3. Điều kiện xây dựng nhà ở riêng lẻ khi đất không có giấy tờ

Điều kiện xây dựng nhà ở riêng lẻ khi đất không có giấy tờ
Điều kiện xây dựng nhà ở riêng lẻ khi đất không có giấy tờ

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật Đất đai 2013, Điều 107 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BXD, mặc dù đất không có giấy tờ và thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng vẫn được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng phải đáp ứng được một số điều kiện sau đây:

  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất (chỉ được xây dựng nhà ở đất trên đất ở, hay còn gọi là đất thổ cư).
  • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
  •  Phù hợp với quy hoạch xây dựng.
  • Không vi phạm chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (bảo đảm khoảng lùi).
  •  Bảo đảm về mật độ xây dựng.

4. Mọi người cùng hỏi

Quy định và thủ tục cho việc xin phép xây dựng trên đất không có sổ đỏ khác nhau ở từng địa phương không?

Đúng, quy định và thủ tục thường phụ thuộc vào quy định cụ thể của cơ quan quản lý địa phương và có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp.

Điều kiện cần thiết khi xin phép xây dựng trên đất không có sổ đỏ là gì?

Các điều kiện có thể bao gồm việc xác minh quyền sử dụng đất, đảm bảo an toàn xây dựng, và cam kết tuân thủ quy hoạch đô thị.

Quá trình xin phép xây dựng trên đất không có sổ đỏ có thể phức tạp không?

Có, quá trình này thường đối mặt với những thách thức và yêu cầu sự linh hoạt và sự hỗ trợ chặt chẽ từ chính quyền địa phương.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Đất không sổ đỏ có được cấp phép xây dựng không?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790