Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

Nhập cảnh kinh doanh quốc tế và mở rộng hoạt động doanh nghiệp đang trở thành xu hướng ngày càng phổ biến. Trong bối cảnh đó, việc thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch không chỉ là một lựa chọn sáng tạo mà còn là cơ hội đắc địa để doanh nghiệp tận dụng lợi thế toàn cầu. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu về “Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch”.

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch
Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

1. Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài là gì?

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài là quy trình hỗ trợ khách hàng trong việc tạo ra một doanh nghiệp tại quốc gia khác, với nguồn vốn và sở hữu từ các đối tác nước ngoài. Quá trình này liên quan đến các thủ tục pháp lý, thuế, và các yếu tố khác cần thiết để đảm bảo sự hợp pháp và hiệu quả của doanh nghiệp trong ngữ cảnh quốc tế.

2. Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

Tại sao khách hàng nên sử dụng dịch vụ tại ACC Đồng Nai

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại ACC Đồng Nai, khách hàng sẽ được hưởng những lợi ích sau:

 • Được tư vấn miễn phí về các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài, thành lập doanh nghiệp, thuế, kế toán, lao động,…
 • Được hỗ trợ lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp,…
 • Được soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Được đại diện nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Được nhận kết quả cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng.
 • Được hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng, khắc con dấu, đăng bố cáo thành lập,…

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại ACC Đồng Nai

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

ACC Đồng Nai sẽ tiếp nhận thông tin từ khách hàng về các vấn đề sau:

 • Loại hình doanh nghiệp
 • Tên doanh nghiệp
 • Ngành nghề kinh doanh
 • Địa điểm đặt trụ sở doanh nghiệp
 • Vốn điều lệ
 • Thành viên/Cổ đông
 • Người đại diện theo pháp luật

Bước 2: Tư vấn pháp lý

Trên cơ sở thông tin từ khách hàng, ACC Đồng Nai sẽ tư vấn pháp lý về các vấn đề sau:

 • Tính khả thi của dự án đầu tư
 • Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến đầu tư nước ngoài, thành lập doanh nghiệp, thuế, kế toán, lao động,…

Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp

ACC Đồng Nai sẽ soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài
 • Bản sao quyết định thành lập/quyết định bổ nhiệm/quyết định ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài
 • Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê nhà
 • Bản sao hộ chiếu và chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật

Bước 4: Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

ACC Đồng Nai sẽ đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Bước 5: Nhận kết quả

Sau khi hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho khách hàng. ACC Đồng Nai sẽ nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Bước 6: Hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập đi vào hoạt động

ACC Đồng Nai sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập thực hiện các thủ tục cần thiết để đi vào hoạt động, như mở tài khoản ngân hàng, khắc con dấu, đăng bố cáo thành lập,…

3. Chi phí dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

Chi phí dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đồng Nai
Chi phí dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

4. Các giấy tờ, chứng từ khách hàng cần cung cấp khi sử dụng dịch vụ tại ACC Đồng Nai

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án.
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

5. Thời gian thực hiện dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

Thời hạn nộp hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch như sau:

 • Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kê khai hồ sơ trực tuyến.
 • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: Nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tuy nhiên, trong thực tế, thời hạn nộp hồ sơ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch có thể được rút ngắn hơn nếu nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và phối hợp nhanh chóng với cơ quan đăng ký đầu tư.

6. Trình tự và thủ tục thành lập công ty vốn nước ngoài 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư (nếu ở nước ngoài, phải được công chứng tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam).
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng tương ứng với số vốn dự kiến (nếu là ngân hàng nước ngoài, cần bản sao công chứng tại cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam).
 • Hợp đồng thuê trụ sở công ty và giấy tờ chứng minh quyền cho thuê.

Đối với nhà đầu tư là tổ chức:

 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý.
 • Bản sao tài liệu tài chính (báo cáo tài chính, cam kết hỗ trợ tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính).
 • Hộ chiếu công chứng của người đại diện ở nước ngoài và tại Việt Nam.
 • Hợp đồng thuê trụ sở và giấy tờ chứng minh quyền cho thuê.

Đối với dự án sử dụng công nghệ:

 • Bản giải trình về sử dụng công nghệ (tên, xuất xứ, sơ đồ quy trình, thông số kỹ thuật).

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư.
 • Bản sao chứng minh nhân dân/căn cước hoặc hộ chiếu của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư và các thông tin liên quan.
 • Tài liệu về tài chính và cam kết hỗ trợ tài chính.
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất và giải trình về công nghệ (nếu áp dụng).

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên/cổ đông.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ cá nhân và quyết định góp vốn.
 • Hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý.

Đối với dự án sử dụng công nghệ: Bản giải trình về công nghệ.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4: Khắc con dấu công ty

 • Khắc con dấu (mộc tròn) công ty ngay sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và mã số thuế.

Bước 5: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

 • Mở tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép.

Bước 6: Thực hiện góp vốn theo tiến độ cam kết

 • Góp vốn bằng ngoại tệ vào tài khoản đầu tư trực tiếp.

Bước 7: Xin cấp Giấy phép kinh doanh và giấy phép ngành (nếu có)

 • Xin giấy phép kinh doanh và giấy phép ngành cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Bước 8: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư

 • Báo cáo định kỳ tình hình dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7. Điều kiện để thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch

Điều kiện để thành lập công ty vốn nước ngoài
Điều kiện để thành lập công ty vốn nước ngoài

Lĩnh vực đầu tư không nằm trong các lĩnh vực bị cấm đầu tư gồm:

 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng.
 • Đầu tư các dự án gây phương hại đến di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Đầu tư các dự án gây tổn hại đến sức khỏe nhân dân, làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường.
 • Đầu tư các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam, sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế.
 • Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực đầu tư có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định.

Điều kiện trong từng lĩnh vực cụ thể như sau:

 • Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất:
  • Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án phù hợp quy hoạch phát triển của địa phương.
  • Phải có năng lực tài chính để thực hiện dự án.
  • Đảm bảo các điều kiện về môi trường, an ninh trật tự.
 • Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực thương mại:
  • Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.
  • Phải có năng lực tài chính và năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án.
  • Việc xuất, nhập khẩu và phân phối các mặt hàng phải có mã HS và không thuộc trường hợp cấm, hạn chế xuất nhập khẩu, phân phối và phù hợp với lộ trình theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.
  • Đáp ứng các điều kiện về chứng chỉ hành nghề và điều kiện về vốn đầu tư, vốn pháp định theo quy định đối với từng lĩnh vực cụ thể.
  • Đáp ứng tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong từng dự án cụ thể.
 • Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ:
  • Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được đăng ký các ngành dịch vụ mà Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường khi gia nhập WTO.
  • Phải đảm bảo các điều kiện cụ thể theo biểu cam kết về dịch vụ của Việt Nam khi gia nhập WTO.
  • Nhà đầu tư nước ngoài phải đảm bảo có địa điểm thực hiện dự án.
  • Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực kinh nghiệm để thực hiện dự án đầu tư.
  • Nhà đầu tư phải chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án.

8. Mọi người cùng hỏi

Có những loại doanh nghiệp nào có thể được thành lập với vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch?

Dịch vụ này hỗ trợ thành lập nhiều loại hình doanh nghiệp, bao gồm Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, và Chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài.

Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch cung cấp những dịch vụ gì?

Dịch vụ này cung cấp tư vấn pháp lý, thực hiện các thủ tục đăng ký, xin giấy phép, và hỗ trợ các bước cần thiết để thành lập công ty với vốn đầu tư từ nước ngoài.

Có đảm bảo rằng tất cả các văn bản và thông tin cần thiết đã được chuẩn bị để tiến hành thành lập công ty vốn nước ngoài?

Câu trả lời cũng là có. Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài sẽ đảm bảo rằng tất cả các văn bản và thông tin cần thiết đã được chuẩn bị để tiến hành thành lập công ty vốn nước ngoài.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài tại Nhơn Trạch. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345