Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Việc điều chỉnh giấy phép môi trường là một bước quan trọng để đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Tại Đồng Nai, quy trình này được thực hiện một cách rõ ràng và chi tiết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động bền vững và hợp pháp. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai thông qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai
Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai

1. Khi nào thì Giấy phép môi trường được xem xét điều chỉnh?

Căn cứ khoản 2 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 có quy định như sau: Giấy phép môi trường được xem xét điều chỉnh trong các trường hợp sau:

 • Khi có thay đổi nội dung cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020, theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, hoặc theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020.
 • Khi dự án đầu tư hoặc cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm, cần điều chỉnh để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế.

2. Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức/cá nhân (chủ dự án đầu tư, cơ sở) nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài nguyên và

Môi trường tại https://dichvucong.monre.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn.

Hồ sơ cũng có thể được gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh, nộp hồ sơ theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Cơ quan cấp phép xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và trả kết quả

Đối với các trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các thay đổi khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP và khoản 4 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP:

Cơ quan cấp phép nghiên cứu văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở và thực hiện:

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép môi trường điều chỉnh cho chủ dự án đầu tư, cơ sở.
 • Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung, cơ quan cấp phép có văn bản thông báo cho chủ dự án và nêu rõ các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung.
 • Sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp phép cấp Giấy phép môi trường điều chỉnh cho chủ dự án đầu tư, cơ sở.
 • Đối với các trường hợp thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

Cơ quan cấp phép nghiên cứu báo cáo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra việc vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở; kết quả đo đạc, phân tích mẫu chất thải đối chứng, mẫu chất thải bổ sung (nếu có) và báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm của chủ dự án đầu tư, cơ sở để làm căn cứ xem xét cấp Giấy phép môi trường điều chỉnh.

3. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Thành phần và số lượng hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định theo điểm c khoản 3 tiểu mục I Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 87/QĐ-BTNMT năm 2022 như sau:

 • Đối với trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở đề nghị thay đổi nội dung cấp phép: nộp 01 bản chính văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở. (Lưu ý: Không áp dụng cho trường hợp cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất).
 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm: nộp 01 bản chính Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm.

4. Thời hạn giải quyết thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Thời hạn giải quyết thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường tại Đồng Nai
Thời hạn giải quyết thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường tại Đồng Nai

Căn cứ điểm d khoản 3 tiểu mục I Mục A Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 87/QĐ-BTNMT năm 2022, thời hạn giải quyết thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường tại Bộ Tài nguyên và Môi trường được xác định như sau:

Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: không quy định cụ thể.

Thời hạn kiểm tra và cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường:

 • Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với trường hợp chủ dự án đầu tư, cơ sở đề nghị thay đổi nội dung cấp phép.
 • Tối đa 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đối với dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm.

Thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan cấp phép.

5. Mọi người cũng hỏi

Khi nào doanh nghiệp cần điều chỉnh giấy phép môi trường?

Doanh nghiệp cần điều chỉnh giấy phép môi trường khi có thay đổi về nội dung cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, việc điều chỉnh giấy phép cũng cần thực hiện sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế.

Trường hợp nào không áp dụng việc cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư?

Việc cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường không áp dụng đối với trường hợp cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm nếu không có yêu cầu từ chủ dự án hoặc không có quy định của pháp luật yêu cầu điều chỉnh.

Quy trình điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai bao gồm những bước nào?

Quy trình điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai thường bao gồm việc nộp hồ sơ qua hệ thống trực tuyến của cơ quan chức năng, kiểm tra hồ sơ và tiến hành thẩm định, sau đó cấp giấy phép mới sau khi hồ sơ đạt yêu cầu.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh giấy phép môi trường tại Đồng Nai. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345