Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas (Cập nhật 2024)

Trong năm 2024, việc nhập khẩu khí gas đòi hỏi tuân thủ một loạt các điều kiện và quy định mới được cập nhật và áp dụng bởi các cơ quan chức năng. Điều này nhằm mục đích đảm bảo an toàn, chất lượng sản phẩm, cũng như quản lý hiệu quả hoạt động nhập khẩu khí gas trong ngành công nghiệp này. Hãy cùng tìm hiểu Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas (Cập nhật 2024) thông qua bài viết dưới đây.

Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas (Cập nhật 2024)
Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas (Cập nhật 2024)

1. Xác nhận đăng ký nhập khẩu khí gas tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đăng ký nhập khẩu khí gas thuộc Phụ lục I qua đường bưu điện tới Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bộ hồ sơ này bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhập khẩu khí gas: ba (03) bản chính theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
 • Đối với trường hợp quy định tại khoản 5, Điều 3, ngoài các chứng từ đã nêu, thương nhân cần gửi hóa đơn bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan của thương nhân (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân) tới Bộ Tài nguyên và Môi trường để xác nhận nhập khẩu khí gas.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xác nhận nhập khẩu bằng ba (03) đơn đăng ký nhập khẩu khí gas, trong đó hai (02) đơn sẽ được gửi cho thương nhân qua đường bưu điện. Xác nhận này bao gồm thông tin về nước xuất khẩu, tên chất, tên hoá học, công thức hoá học, số Ashrae (dùng cho môi chất lạnh), khối lượng và mã HS.

Trong trường hợp từ chối xác nhận nhập khẩu khí gas, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ trả lời bằng văn bản cho thương nhân, cung cấp lý do rõ ràng trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

2. Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu khí gas tại Bộ Công Thương

Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu khí gas thuộc Phụ lục I qua đường bưu điện tới Bộ Công Thương. Bộ hồ sơ này bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhập khẩu khí gas đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận: một (01) bản chính.
 • Hợp đồng nhập khẩu: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: một (01) bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ của thương nhân, Bộ Công Thương sẽ cấp giấy phép nhập khẩu cho thương nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư và gửi giấy phép nhập khẩu cho thương nhân qua đường bưu điện.

Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép nhập khẩu, Bộ Công Thương sẽ trả lời bằng văn bản cho thương nhân, cung cấp lý do rõ ràng trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của thương nhân.

3. Hồ sơ thương nhân cần nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu khí gas

Hồ sơ thương nhân cần nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu khí gas
Hồ sơ thương nhân cần nộp cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu khí gas

Thương nhân khi tiến hành thủ tục nhập khẩu khí gas theo Phụ lục I sẽ nộp cho cơ quan Hải quan các loại giấy tờ sau:

 • Một (01) bản chính giấy phép nhập khẩu khí gas do Bộ Công Thương cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này.
 • Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về hải quan.

4. Mọi người cùng hỏi

Ai là cơ quan chịu trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu khí gas theo cập nhật năm 2024?

Cơ quan chính thức chịu trách nhiệm cấp giấy phép nhập khẩu khí gas theo các quy định mới trong năm 2024 là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về khí gas.

Các doanh nghiệp cần chuẩn bị những thông tin và hồ sơ gì để xin cấp giấy phép nhập khẩu khí gas?

Để xin cấp giấy phép nhập khẩu khí gas, các doanh nghiệp cần chuẩn bị các thông tin và hồ sơ liên quan như hồ sơ doanh nghiệp, thông tin về nguồn cung cấp khí gas, kế hoạch nhập khẩu, và các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Có những biện pháp phạt nào áp dụng đối với các doanh nghiệp vi phạm các điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas trong năm 2024?

Các doanh nghiệp vi phạm các điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas trong năm 2024 có thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt hành chính hoặc hình phạt khác theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu khí gas (Cập nhật 2024). Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345