Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản

Mở cánh cửa cho tiềm năng lớn về nguồn tài nguyên, hoạt động khai thác khoáng sản đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, để tham gia vào lĩnh vực này, nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ một loạt các quy định và điều kiện được đặt ra bởi chính phủ và cơ quan quản lý. Hãy cùng tìm hiểu Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản thông qua bài viết dưới đây.

Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản
Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản

1. Nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản là gì?

Các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khai thác khoáng sản là các tổ chức hoặc cá nhân từ quốc gia khác, đầu tư vào việc tìm kiếm, phát triển và khai thác tài nguyên khoáng sản ở một quốc gia khác. Đây là một phần của chiến lược đầu tư mà họ thực hiện để tận dụng các tài nguyên quý báu có sẵn trong quốc gia đó.

2. Những điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản tại Việt Nam

Theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010, những điều kiện cần thiết cho nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Việt Nam bao gồm:

Thành lập Doanh nghiệp hoặc Đầu tư vào Doanh nghiệp có liên quan: Nhà đầu tư nước ngoài cần thành lập doanh nghiệp hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp tại Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Thực hiện Thủ tục Đăng ký Đầu tư: Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Có Giấy phép khai thác khoáng sản: Để hoạt động trong lĩnh vực này, nhà đầu tư nước ngoài cần được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản.

Đáp ứng Điều kiện theo Luật Khoáng sản: Để được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các điều kiện theo quy định của Luật Khoáng sản:

 • Có dự án đầu tư khai thác khoáng sản phù hợp với quy hoạch và được phê duyệt trữ lượng.
 • Có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.
 • Sở hữu ít nhất 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản.

Giấy phép có Thời hạn: Giấy phép khai thác khoáng sản có thời hạn không quá 30 năm, có thể được gia hạn nhưng không quá 20 năm.

Nội dung Giấy phép: Giấy phép khai thác khoáng sản cần ghi rõ các thông tin như tên tổ chức, cá nhân khai thác, loại khoáng sản, địa điểm khai thác, trữ lượng, công suất, phương pháp khai thác, thời hạn khai thác, nghĩa vụ tài chính và các nghĩa vụ khác liên quan.

Việc tuân thủ và đáp ứng đầy đủ các điều kiện này là quan trọng để nhà đầu tư nước ngoài có thể tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Việt Nam một cách hợp pháp và hiệu quả.

3. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản

Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản
Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản

Nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản tại Việt Nam được pháp luật quy định có các quyền sau:

 • Sử dụng thông tin và khai thác theo Giấy phép: Nhà đầu tư có quyền sử dụng thông tin về khoáng sản liên quan đến mục đích khai thác và khu vực được phép khai thác, cũng như tiến hành khai thác theo Giấy phép khai thác khoáng sản.
 • Thăm dò nâng cấp trữ lượng: Có quyền thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản trong phạm vi được phép khai thác, nhưng phải thông báo trước cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • Vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản: Được quyền cất giữ, vận chuyển, tiêu thụ và xuất khẩu khoáng sản đã khai thác theo quy định của pháp luật.
 • Gia hạn, trả lại Giấy phép và chuyển nhượng quyền khai thác: Có quyền đề xuất gia hạn, trả lại Giấy phép khai thác hoặc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
 • Thuê đất và các quyền khác: Có quyền thuê đất phù hợp với dự án đầu tư, và còn được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Cũng theo Luật Khoáng sản, nhà đầu tư nước ngoài cũng có những nghĩa vụ cụ thể:

 • Nộp tiền, thuế và phí: Bao gồm việc nộp tiền cấp quyền khai thác, lệ phí cấp Giấy phép, thuế và phí theo quy định của pháp luật.
 • Bảo đảm tiến độ và báo cáo: Cần đảm bảo tiến độ xây dựng và hoạt động khai thác, đồng thời báo cáo kết quả khai thác cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 • An toàn lao động và môi trường: Thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
 • Bồi thường thiệt hại và phục hồi môi trường: Bồi thường thiệt hại do hoạt động khai thác gây ra, đồng thời phải đóng cửa mỏ và phục hồi môi trường khi kết thúc hoạt động.
 • Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học: Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động nghiên cứu khoa học trong khu vực khai thác.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác: Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

4. Mọi người cũng hỏi

Những điều kiện cơ bản mà nhà đầu tư nước ngoài cần tuân theo khi khai thác khoáng sản là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ các quy định về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thuế, và phải có giấy phép khai thác từ chính quyền địa phương.

Nhà đầu tư nước ngoài có được phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản không?

Có, nhà đầu tư nước ngoài có quyền chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản sau khi đạt được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảo đảm tiến độ xây dựng và hoạt động khai thác là nghĩa vụ nào của nhà đầu tư nước ngoài khi khai thác khoáng sản?

Bảo đảm tiến độ xây dựng và hoạt động khai thác là nghĩa vụ của nhà đầu tư nước ngoài nhằm đảm bảo triển khai dự án đúng hạn và hiệu quả.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài khai thác khoáng sản. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790