Doanh nghiệp hoàn thuế tncn cho nhân viên như thế nào?

Trong bối cảnh hệ thống thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ngày càng phức tạp, việc quản lý và hoàn thuế TNCN cho nhân viên trở thành một thách thức đối với doanh nghiệp. Đối mặt với những quy định pháp luật thay đổi liên tục, các doanh nghiệp cần phải nắm vững quy trình và chính sách để đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa quyền lợi cho cả doanh nghiệp và nhân viên. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về “Doanh nghiệp hoàn thuế tncn cho nhân viên như thế nào?“.

Doanh nghiệp hoàn thuế tncn cho nhân viên như thế nào?

1. Hoàn thuế tncn là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc cá nhân nộp thuế được hoàn lại phần tiền sau khi đã nộp thuế TNCN thuộc một trong các trường hợp được hoàn thuế theo quy định và có yêu cầu hoàn trả gửi cơ quan Thuế.

2. Vai trò của doanh nghiệp trong việc hoàn thuế TNCN cho nhân viên

Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc hoàn thuế TNCN cho nhân viên, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho nhân viên: Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên đầy đủ các thông tin về thuế TNCN, bao gồm các quy định về hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế,… Doanh nghiệp cũng cần hướng dẫn nhân viên cách tính toán số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế được hoàn,… để nhân viên có thể tự xác định được mình có thuộc trường hợp được hoàn thuế hay không.
 • Thực hiện khấu trừ thuế TNCN: Doanh nghiệp là người khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của nhân viên. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện khấu trừ thuế TNCN đúng quy định để đảm bảo số tiền thuế đã khấu trừ là chính xác.
 • Hoàn thuế TNCN thay cho nhân viên: Trong trường hợp nhân viên ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thuế TNCN thay cho nhân viên. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN theo quy định để đảm bảo nhân viên được hoàn thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện.
Việc doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò của mình trong việc hoàn thuế TNCN cho nhân viên sẽ góp phần đảm bảo quyền lợi của nhân viên, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của doanh nghiệp trong mắt người lao động.

3. Các trường hợp được hoàn thuế TNCN

Theo khoản 2 Điều 8 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, các trường hợp được hoàn thuế TNCN gồm:

 • Số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.

Trường hợp này xảy ra khi cá nhân đã nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, từ đầu tư vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng bất động sản, từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác được chia theo quy định của pháp luật, từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, tiền, tài sản khác và các khoản thu nhập khác mà cá nhân nhận được trên địa bàn cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú nhưng số tiền đã nộp thuế lớn hơn số tiền phải nộp.

 • Các cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Trường hợp này xảy ra khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, từ đầu tư vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng bất động sản, từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác được chia theo quy định của pháp luật, từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, tiền, tài sản khác và các khoản thu nhập khác mà cá nhân nhận được trên địa bàn cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú nhưng thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

 • Các cá nhân đã nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, từ đầu tư vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng bất động sản, từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác được chia theo quy định của pháp luật, từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, tiền, tài sản khác và các khoản thu nhập khác mà cá nhân nhận được trên địa bàn cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú nhưng không được khấu trừ khi tính thuế do không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp này xảy ra khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh, từ đầu tư vốn, từ trúng thưởng, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ chuyển nhượng vốn, từ chuyển nhượng bất động sản, từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế khác được chia theo quy định của pháp luật, từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản, tiền, tài sản khác và các khoản thu nhập khác mà cá nhân nhận được trên địa bàn cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú nhưng không được khấu trừ khi tính thuế do không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 9 Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Ngoài ra, còn có một số trường hợp khác được hoàn thuế TNCN theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc hoàn thuế TNCN

Doanh nghiệp có trách nhiệm trong việc hoàn thuế TNCN cho nhân viên, cụ thể như sau:

 • Cung cấp thông tin và hướng dẫn cho nhân viên: Doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp cho nhân viên đầy đủ các thông tin về thuế TNCN, bao gồm các quy định về hoàn thuế, hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn thuế,… Doanh nghiệp cũng cần hướng dẫn nhân viên cách tính toán số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế đã nộp, số tiền thuế được hoàn,… để nhân viên có thể tự xác định được mình có thuộc trường hợp được hoàn thuế hay không.

 • Thực hiện khấu trừ thuế TNCN: Doanh nghiệp là người khấu trừ thuế TNCN từ thu nhập của nhân viên. Do đó, doanh nghiệp cần thực hiện khấu trừ thuế TNCN đúng quy định để đảm bảo số tiền thuế đã khấu trừ là chính xác.

 • Hoàn thuế TNCN thay cho nhân viên: Trong trường hợp nhân viên ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện quyết toán thuế TNCN, doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thuế TNCN thay cho nhân viên. Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN theo quy định để đảm bảo nhân viên được hoàn thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện.

5. Doanh nghiệp hoàn thuế tncn cho nhân viên như thế nào?

Doanh nghiệp hoàn thuế TNCN cho nhân viên theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế TNCN cho nhân viên bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bản sao các chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định của pháp luật.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh được hoàn thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân (nếu có).

Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Doanh nghiệp lập tờ khai quyết toán thuế TNCN cho nhân viên theo mẫu số 02/QTT-TNCN. Tờ khai quyết toán thuế TNCN cần được lập đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn.

Bước 3: Chuyển hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế

Doanh nghiệp chuyển hồ sơ hoàn thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế có thể được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu điện.

Bước 4: Cơ quan thuế giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN cho doanh nghiệp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 5: Doanh nghiệp nhận tiền hoàn thuế

Doanh nghiệp nhận tiền hoàn thuế TNCN từ cơ quan thuế theo một trong hai cách sau:

 • Chuyển khoản vào tài khoản của doanh nghiệp.
 • Trả trực tiếp cho doanh nghiệp.

6. Các lưu ý khi hoàn thuế tncn cho nhân viên

Khi hoàn thuế TNCN cho nhân viên, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn: Hồ sơ hoàn thuế TNCN cần được chuẩn bị đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật. Nếu hồ sơ không đầy đủ, chính xác hoặc nộp chậm, cơ quan thuế sẽ không giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

Lựa chọn đúng phương thức hoàn thuế: Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai phương thức hoàn thuế TNCN cho nhân viên là chuyển khoản hoặc trả trực tiếp. Việc lựa chọn phương thức hoàn thuế cần phù hợp với nhu cầu của nhân viên.

Thông báo cho nhân viên: Doanh nghiệp cần thông báo cho nhân viên về kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN. Trong trường hợp hồ sơ hoàn thuế được chấp nhận, doanh nghiệp cần cung cấp cho nhân viên thông tin về số tiền hoàn thuế, thời gian và phương thức hoàn thuế.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Doanh nghiệp hoàn thuế tncn cho nhân viên như thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345