Dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Dự án PPP (Đối tác công tư) có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã trở thành một phần không thể thiếu trong cơ cấu đầu tư phát triển của đất nước. Hãy cùng tìm hiểu Dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thông qua bài viết dưới đây.

Dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Dự án PPP (Partnership Public-Private) với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài là một mô hình đầu tư mà trong đó, sector công và các doanh nghiệp từ nước ngoài hợp tác. Trong mô hình này, nhà đầu tư nước ngoài thường đóng góp vốn và chuyên môn kỹ thuật vào các dự án liên quan đến hạ tầng và các dịch vụ công cộng.

2. Đặc điểm của dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài

Các đặc điểm của đầu tư theo hình thức Đối tác Công tư (PPP) là như sau:

Chủ thể tham gia hợp đồng PPP bao gồm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bao gồm các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhà đầu tư là tổ chức hoặc cá nhân phối hợp với Nhà nước thực hiện dự án dưới hình thức Hợp đồng dự án.

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP theo quy định của Luật Đầu tư theo hình thức Đối tác Công tư và Nghị định số 35/2021/NĐ-CP bao gồm:

 • Giao thông vận tải: bao gồm các dự án đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên.
 • Lưới điện và nhà máy điện, trừ nhà máy thủy điện và các trường hợp Nhà nước độc quyền theo quy định, như: năng lượng tái tạo, nhiệt điện than, nhiệt điện khí (bao gồm cả LNG), điện hạt nhân, lưới điện, có tổng mức đầu tư từ 1.500 tỷ đồng trở lên (hoặc từ 500 tỷ đồng trở lên đối với năng lượng tái tạo).
 • Thủy lợi, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, xử lý chất thải: có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên.
 • Y tế, giáo dục – đào tạo: bao gồm các dự án cơ sở khám chữa bệnh, y tế dự phòng, kiểm nghiệm có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên.
 • Hạ tầng công nghệ thông tin: có tổng mức đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên, bao gồm các dự án hạ tầng thông tin số, kinh tế số, hiện đại hóa công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng và Nhà nước, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu, các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ quốc gia, an toàn, an ninh mạng, hệ thống ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp trong đô thị thông minh.

Mỗi dự án PPP sẽ có một loại hợp đồng tương ứng phù hợp với đặc điểm và yêu cầu cụ thể của từng loại hình như hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M, BTL…

3. Lợi thế của dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài

Hình thức Đối tác Công tư (PPP) được ra đời nhằm tối đa hóa hiệu quả của các dự án công, đảm bảo chất lượng cao cho các công trình công cộng và tận dụng nguồn ngân sách một cách không lãng phí, nhằm mang lại lợi ích cho nhà nước, các doanh nghiệp tư nhân tham gia và cả công chúng sử dụng dịch vụ công. Do đó, PPP mang lại những lợi ích sau:

 • Thúc đẩy mạnh mẽ hiệu quả của quá trình phân phối, quản trị cũng như việc quản lý các dự án.
 • Cung cấp đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao hiện nay.
 • Có khả năng tiếp cận các công nghệ mới nhất (cả phần cứng và phần mềm) và nắm bắt chúng.
 • Việc áp dụng các mô hình PPP có thể không yêu cầu chi tiền mặt ngay lập tức, do đó giảm gánh nặng chi phí thiết kế và xây dựng.

4. Phần Nhà nước tham gia dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài

Phần Nhà nước tham gia dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài
Phần Nhà nước tham gia dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài

Phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP được thực hiện theo một hoặc các hình thức sau đây:

a) Vốn góp của Nhà nước:

 • Vốn góp của Nhà nước được sử dụng để hỗ trợ xây dựng công trình nhằm đảm bảo tính khả thi tài chính cho dự án.
 • Vốn góp của Nhà nước được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công hoặc từ tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.
 • Vốn góp của Nhà nước không áp dụng đối với dự án BT.

b) Vốn thanh toán cho nhà đầu tư:

 • Vốn thanh toán cho nhà đầu tư được sử dụng để thanh toán cho nhà đầu tư cung cấp dịch vụ theo hợp đồng BLT, BTL.
 • Vốn thanh toán cho nhà đầu tư được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công hoặc nguồn chi thường xuyên để duy trì hoạt động cung cấp dịch vụ công, nguồn thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ công.

c) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình phụ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công.

Trong trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sử dụng vốn vay nước ngoài của Chính phủ để làm phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP, việc sử dụng nguồn vốn này thực hiện theo quy định của pháp luật về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, phần Nhà nước tham gia trong dự án PPP quy định tại Khoản 2 và 3 Điều này chỉ được bố trí khi dự án không áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

5. Trình tự chuẩn bị dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài đề xuất bao gồm những bước nào?

Chuẩn bị dự án PPP là quá trình phức tạp và kỹ thuật, yêu cầu sự cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ các quy trình. Dưới đây là một số bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị dự án PPP:

 • Xác định nhu cầu: Xác định rõ nhu cầu công cộng và mục tiêu của dự án PPP. Đánh giá các lợi ích dự kiến và xác định tài nguyên và dịch vụ cần thiết.
 • Phân tích khả năng và tiềm năng: Đánh giá khả năng và tiềm năng của dự án PPP dựa trên mặt kỹ thuật, tài chính và pháp lý. Xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến dự án.
 • Thiết lập kế hoạch dự án: Xác định lịch trình, nguồn lực và ngân sách cho dự án. Xác định nguồn tài chính và cách tài trợ dự án.
 • Phân tích lựa chọn đối tác tư nhân: Lựa chọn đối tác tư nhân có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để tham gia vào dự án PPP. Đánh giá khả năng tài chính, kỹ thuật, quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý.
 • Phát triển cơ cấu hợp tác: Xác định cơ cấu hợp tác giữa sector tư nhân và sector công, bao gồm quyền và trách nhiệm của từng bên trong dự án.
 • Lập dự án chi tiết: Phát triển kế hoạch chi tiết cho dự án, bao gồm việc xác định thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì.
 • Xây dựng hồ sơ dự án: Chuẩn bị hồ sơ dự án bao gồm tài liệu về kỹ thuật, tài chính, quản lý rủi ro và pháp lý. Hồ sơ này sẽ được sử dụng để thu hút đối tác tư nhân và hỗ trợ quá trình xin phê duyệt dự án.
 • Lập dự án luật và hợp đồng: Xây dựng hợp đồng PPP và dự án luật liên quan để đảm bảo tuân thủ quy định và luật pháp hiện hành.
 • Xin phê duyệt dự án: Trình dự án trước các cơ quan quản lý và cơ quan có thẩm quyền để xin phê duyệt dự án PPP.
 • Triển khai và quản lý dự án: Sau khi dự án được phê duyệt, triển khai và quản lý nó theo hợp đồng và kế hoạch đã thiết lập.

Lưu ý rằng quá trình chuẩn bị dự án PPP có thể thay đổi tùy theo quốc gia và loại dự án cụ thể. Điều quan trọng là tuân thủ các quy định pháp lý và đảm bảo sự minh bạch và tài trợ hợp lý cho dự án.

6. Mọi người cũng hỏi

Những lợi ích mà dự án PPP mang lại cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là gì?

Dự án PPP mang lại lợi ích về lợi nhuận ổn định, quyền lợi pháp lý bảo vệ và cơ hội tham gia vào các dự án quy mô lớn.

Pháp luật Việt Nam có những quy định cụ thể nào liên quan đến đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong dự án PPP?

Pháp luật cung cấp các quy định về thủ tục đăng ký, chính sách khuyến khích, và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào dự án PPP.

Những ngành công nghiệp nào có tiềm năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua mô hình PPP tại Việt Nam?

Các ngành công nghiệp như giao thông vận tải, năng lượng, cấp nước, và xây dựng hạ tầng cơ sở đều có tiềm năng thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua dự án PPP.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Dự án PPP có nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345