Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là bao lâu?

Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là một yếu tố quan trọng trong quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là bao lâu? thông qua bài viết dưới đây.

Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là bao lâu?
Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là bao lâu?

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cho phép họ xả thải ra môi trường, quản lý chất thải, và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Văn bản này đi kèm với các yêu cầu và điều kiện cụ thể về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động kinh tế không gây tổn hại đến môi trường. Giấy phép môi trường không chỉ là cơ sở pháp lý cho các hoạt động xả thải và quản lý chất thải, mà còn là công cụ để cơ quan nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, nó đặt ra trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các chủ dự án, đảm bảo sự tuân thủ pháp luật và phát triển bền vững. (Khoản 8 Điều 3 và Khoản 4 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020).

2. Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

 • Đối với dự án đầu tư nhóm 1: Thời hạn của giấy phép môi trường là 7 năm.
 • Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 và có tiêu chí môi trường tương tự dự án đầu tư nhóm 1: Thời hạn của giấy phép môi trường cũng là 7 năm.
 • Đối với các trường hợp còn lại: Thời hạn của giấy phép môi trường là 10 năm.

Tuy nhiên, thời hạn giấy phép môi trường trong các trường hợp trên có thể được rút ngắn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, hoặc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung và cụm công nghiệp.

3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường?

Căn cứ theo Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường bao gồm các cơ quan sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh:

 • Đối tượng phải có giấy phép môi trường đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 • Đối tượng phải có giấy phép môi trường nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất; cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép môi trường đối với các đối tượng sau đây, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

 • Dự án đầu tư nhóm 2 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
 • Dự án đầu tư nhóm 3 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức, nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên.
 • Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép môi trường đối với các trường hợp khác.

4. Câu hỏi thường gặp

Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường đối với các dự án không thuộc nhóm 1 là bao lâu?

Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường đối với các dự án không thuộc nhóm 1 là 10 năm.

Có thể rút ngắn thời hạn giấy phép môi trường theo đề nghị của chủ dự án không?

Có, thời hạn giấy phép môi trường có thể ngắn hơn theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, hoặc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thời hạn của giấy phép môi trường?

Thời hạn của giấy phép môi trường phụ thuộc vào loại dự án (nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3), thời điểm bắt đầu hoạt động, và có thể được điều chỉnh theo đề nghị của chủ dự án.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thời hạn tối đa của giấy phép môi trường là bao lâu?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345