Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự chú ý đặc biệt và tuân thủ nghiêm ngặt từ phía nhà đầu tư và các bên liên quan. Việc này không chỉ đảm bảo tính hợp pháp của dự án mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm an toàn, môi trường và sự phát triển bền vững của cộng đồng. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về vấn đề Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án.

Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án
Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án

1. Dự án đầu tư xây dựng là gì?

Vấn đề đầu tiên cần làm rõ trước khi tìm hiểu về thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án là xác định được thế nào là dự án đầu tư xây dựng.

Theo khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 giải thích:

“Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.”

Mặt khác, tại khoản 17 của Luật này giải thích: Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Như vậy, thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án chính là tiến hành các bước để đề nghị cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp giấy phép xây dựng cho dự án. Có thể là giấy phép xây dựng dự án mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình xây dựng.

2. Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ bộ hồ như phân tích trên, người nộp hồ sơ sẽ tiến hành nộp hồ sơ thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án tại bộ phận một cửa Phòng Quản lý và cấp phép xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 2: Xem xét hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của người đề nghị, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xem xét trong thời gian pháp luật quy định. Nếu trường hợp cần bổ sung hồ sơ sẽ thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đủ và hợp lệ sẽ ghi giấy biên nhận để hẹn trả kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án sẽ đến nơi mình nộp hồ sơ để nhận kết quả theo giấy biên nhận.

Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với dự án nhà ở

Căn cứ Điều 45 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án, nhóm Công trình thuộc dự án như sau:

“1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai của nhóm Công trình hoặc toàn bộ dự án.

3. Tài liệu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Nghị định này;

4. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng của từng công trình trong nhóm Công trình hoặc toàn bộ dự án đã được phê duyệt, gồm:

a) Hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Nghị định này đối với công trình không theo tuyến;

b) Hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 43 Nghị định này đối với công trình theo tuyến.”

4. Lệ phí làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Lệ phí làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án
Lệ phí làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án

Lệ phí thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án là khoản thu khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại mục B của Luật Phí và Lệ phí năm 2015 và khoản 6 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí cấp giấy phép xây dựng thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền  của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Theo đó, mức lệ phí phải nộp khi làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án sẽ do từng Hội đồng nhân dân của từng tỉnh quyết định.

Ví dụ như theo điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì lệ phí cấp giấy phép xây dựng dự án là 150.000 đồng/1 hồ sơ.

5. Mọi người cùng hỏi

Làm thế nào để đảm bảo rằng hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng đáp ứng đầy đủ yêu cầu?

Người đầu tư cần kiểm tra kỹ lưỡng và chắc chắn rằng mọi thông tin trong hồ sơ đều chính xác và đầy đủ theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Quy trình xem xét và đánh giá hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng diễn ra như thế nào?

Cơ quan quản lý sẽ tiến hành xem xét hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ và thông tin liên quan. Trong quá trình này, có thể có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ.

Sau khi hồ sơ được chấp nhận, người đầu tư có thể tiếp tục như thế nào?

Sau khi hồ sơ được chấp nhận, cơ quan quản lý sẽ cấp giấy phép xây dựng. Người đầu tư có thể bắt đầu triển khai dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các điều khoản và điều kiện của giấy phép.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng dự án. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

    087.790.7790