Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?

Việc gia hạn giấy phép xây dựng là một quá trình quan trọng trong lĩnh vực quản lý đô thị và xây dựng, đặc biệt là khi liên quan đến sự phát triển và điều chỉnh của các công trình trong thời gian dài. Tuy nhiên, số lần gia hạn giấy phép xây dựng không phải là một quy định chung cho tất cả các dự án xây dựng. Hãy cùng tìm hiểu Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần? thông qua bài viết dưới đây.

Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?
Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?

1. Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng là giấy tờ không thể thiếu khi xây dựng một số hạng mục công trình. Tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 giải thích về giấy phép xây dựng như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ

17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.”

Như vậy có thể hiểu giấy phép xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để tiến hành hoạt động xây dựng mới, sửa chữ, cải tạo, di dời công trình.

2. Khi nào thì cần phải xin gia hạn giấy phép xây dựng? Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần?

Luật xây dựng năm 2014 quy định về giấy phép xây dựng như sau:

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Như vậy, đối với loại giấy phép xây dựng có thời hạn thì việc xây dựng các công trình, nhà ở phải tiến hành trong một khoảng thời hạn nhất định được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn. Khoản 1 điều 99, Luật xây dựng năm 2014 có quy định như sau:

“ Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới”.

Như vậy, dựa vào quy định tại điều luật trên có thể thấy rằng: việc xin gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình chưa được khởi công phải thực hiện trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng. Gia hạn giấy phép xây dựng được mấy lần? Gian hạn giấy phép xây dựng đối với mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa là 02 lần, mỗi lần gian hạn là 12 tháng, trong trường hợp hết thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công thì chủ đầu tư phải thực hiện việc đề nghị cấp phép xây dựng mới đến cơ quan có thẩm quyền.\

3. Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện như thế nào?

Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện như thế nào?
Quy trình gia hạn giấy phép xây dựng được thực hiện như thế nào?

Quy trình gia hạn Giấy phép được quy định tại khoản 2 Điều 102 Luật Xây dựng 2014 được quy định như sau:

  • Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm xem xét gia hạn giấy phép xây dựng hoặc cấp lại giấy phép xây dựng.

4. Thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng được quy định như thế nào?

Theo khoản 4 Điều 103 Luật Xây dựng 2014 quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

Theo đó, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại Điều 103 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng 2020 như sau:

  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
  • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.
  • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp 3, cấp 4 và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

5. Mọi người cùng hỏi

Điều kiện nào quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng?

Việc gia hạn giấy phép xây dựng thường phụ thuộc vào sự tuân thủ của dự án với các tiêu chuẩn và quy chuẩn đã được đề ra, cũng như khả năng đáp ứng với các yêu cầu và thay đổi cụ thể trong quá trình triển khai.

Làm thế nào để đề xuất gia hạn giấy phép xây dựng?

Đề xuất gia hạn giấy phép xây dựng thường đòi hỏi việc nộp đơn đề xuất tới cơ quan quản lý địa phương, kèm theo các giải trình và bằng chứng liên quan để minh chứng cho sự cần thiết và hợp lý của việc gia hạn.

Có mất phí khi gia hạn giấy phép xây dựng không?

Quy định về việc mất phí khi gia hạn giấy phép xây dựng thường được xác định bởi cơ quan quản lý địa phương và có thể yêu cầu thanh toán các khoản phí liên quan.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giấy phép xây dựng được gia hạn mấy lần?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790