Hướng dẫn làm mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách làm mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn, một công cụ quan trọng để ghi nhận các hoạt động tài chính của tổ chức công đoàn. Hãy cùng tìm hiểu Hướng dẫn làm mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn thông qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn làm mẫu B14 TLĐ - Thu chi tài chính công đoàn
Hướng dẫn làm mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

1. Mẫu B14 TLĐ là gì?

Mẫu B14 TLĐ là biểu mẫu được dùng để ghi chép và theo dõi các khoản thu chi tài chính của tổ chức công đoàn. Biểu mẫu này được phát hành kèm theo Hướng dẫn số 199/HD-TLĐ ngày 20/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện công tác kế toán, tài chính của công đoàn.

2. Mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

Mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn
Mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

3. Cách viết mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

 • Thông tin chung
  • Tên công đoàn cơ sở: Đề cập rõ tên của công đoàn cơ sở.
  • Địa chỉ trụ sở: Cung cấp thông tin chi tiết về địa chỉ trụ sở của công đoàn cơ sở.
  • Mã số thuế: Đưa ra mã số thuế của công đoàn cơ sở.
 • Dự toán thu
  • Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ: Ghi lại số liệu về chỉ tiêu tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ của năm trước.
  • Thu đoàn phí công đoàn: Dựa trên quỹ lương để tính toán đóng ĐPCĐ và mức đóng đoàn phí của đoàn viên theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  • Chuyên môn hỗ trợ: Thông tin về chỉ tiêu này dựa trên số liệu chuyên môn hỗ trợ năm trước và dự toán trong năm.
  • Thu khác: Số liệu thu khác dựa trên số liệu thu năm trước và dự toán trong năm.
  • Tổng thu: Tổng số thu được tính từ các chỉ tiêu trên.
 • Dự toán chi
  • Chi đoàn phí công đoàn: Dựa trên số lượng đoàn viên và mức thu đoàn phí của đoàn viên.
  • Chi hoạt động công đoàn: Dựa trên các nội dung chi hoạt động công đoàn theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  • Chi đột xuất, bất thường: Dựa trên các khoản chi đột xuất, bất thường của công đoàn cơ sở trong năm.
  • Tổng chi: Tổng số chi tính từ các chỉ tiêu trên.
 • Cách ghi các chỉ tiêu
  • Các chỉ tiêu thu: Ghi bằng chữ và số.
  • Các chỉ tiêu chi: Ghi bằng chữ và số.

4. Nội dung mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

Mẫu B14 TLĐ bao gồm 02 trang và được lập thành 02 bản, trong đó có 01 bản lưu tại công đoàn và 01 bản lưu tại đơn vị sử dụng lao động.

Trang 1 Trang đầu tiên của mẫu B14 TLĐ chứa các thông tin sau:

 • Tên đơn vị: Ghi rõ tên của đơn vị sử dụng lao động mà công đoàn hoạt động.
 • Số tài khoản: Ghi số tài khoản ngân hàng của công đoàn.
 • Năm: Ghi năm thực hiện thu chi tài chính.

Trang 2 Trang thứ hai của mẫu B14 TLĐ chứa các thông tin chi tiết về các khoản thu chi tài chính của công đoàn như sau:

 • Cột 1: Ghi ngày, tháng, năm của thu, chi.
 • Cột 2: Ghi loại thu, chi.
 • Cột 3: Ghi số tiền thu, chi.
 • Cột 4: Ghi nội dung thu, chi.
 • Cột 5: Ghi tên người thu, chi.
 • Cột 6: Ghi tên người kiểm tra.

5. Quy trình nộp mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn

Quy trình nộp mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn
Quy trình nộp mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn
 • Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Liên đoàn Lao động cấp trên:
  • Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nộp hồ sơ tại bộ phận tài chính của Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp.
  • Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến phòng tài chính.
  • Phòng tài chính của Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp xem xét và phê duyệt báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn.
  • Phòng tài chính của Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp thông báo kết quả phê duyệt cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở.
 • Trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện:
  • Ban Chấp hành công đoàn cơ sở gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp.
  • Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp nhận được hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp chuyển hồ sơ đến phòng tài chính.
  • Phòng tài chính của Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp xem xét và phê duyệt báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn.
  • Phòng tài chính của Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp thông báo kết quả phê duyệt cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở qua đường bưu điện.

6. Nơi nộp mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn ở đâu?

 • Báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn theo mẫu B14 TLĐ được nộp trực tiếp cho Liên đoàn Lao động cấp trên của công đoàn cơ sở.
 • Liên đoàn Lao động cấp trên trực tiếp là cấp công đoàn có thẩm quyền phê duyệt dự toán thu chi tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở.

7. Mọi người cùng hỏi

Mục đích chính của việc điền mẫu B14 TLĐ là gì?

Mục đích chính của việc điền mẫu B14 TLĐ là để theo dõi và quản lý tình hình thu chi tài chính của tổ chức công đoàn, đảm bảo sự minh bạch và tính chính xác trong quản lý tài chính.

Các thông tin cần cung cấp trong mẫu B14 TLĐ bao gồm gì?

Các thông tin cần cung cấp trong mẫu B14 TLĐ bao gồm thông tin về nguồn thu, mục đích sử dụng chi, số tiền thu và chi tiêu, ngày tháng ghi nhận, và các chứng từ kèm theo.

Mẫu B14 TLĐ cần được làm và bảo quản như thế nào?

Mẫu B14 TLĐ cần được làm đúng quy định, điền đầy đủ thông tin và bảo quản cẩn thận theo quy trình lưu trữ tài liệu của tổ chức, để có thể tra cứu và kiểm soát tình hình tài chính hiệu quả.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Hướng dẫn làm mẫu B14 TLĐ – Thu chi tài chính công đoàn. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345