Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một khía cạnh quan trọng trong hoạt động kinh tế của một quốc gia, đề cập đến việc nhận vốn và sự đầu tư từ các tổ chức và cá nhân nước ngoài vào các dự án và doanh nghiệp trong nước. Hãy cùng tìm hiểu Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì? thông qua bài viết dưới đây.

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì?
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

1. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được định nghĩa là sự tham gia của một nhà đầu tư, có thể là cá nhân hoặc tổ chức kinh tế, từ một quốc gia, đầu tư một phần hoặc toàn bộ vốn vào một quốc gia khác để phát triển và thực hiện các hoạt động sản xuất nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.

2. Thành phần, nội dung kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là thuật ngữ chỉ các doanh nghiệp có sự tham gia của vốn đầu tư từ nước ngoài.

Ở Việt Nam, thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được xác định từ văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, bao gồm:

 • Các doanh nghiệp, công ty 100% vốn nước ngoài.
 • Các doanh nghiệp, công ty liên doanh.
 • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài là doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh.

Công ty liên doanh là doanh nghiệp được thành lập bởi ít nhất hai bên hoặc nhiều bên hợp tác tại Việt Nam dưới hình thức hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và nước ngoài.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là những doanh nghiệp được các tổ chức nước ngoài thành lập để phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam, hoặc là các doanh nghiệp trong nước được mua lại và sáp nhập bởi các tổ chức nước ngoài.

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Để tham gia vào việc thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các yêu cầu sau đây:

 • Đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường được quy định trong Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư; Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; và các đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;
 • Tuân thủ các điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Tuân thủ các điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai, bao gồm các điều kiện nhận quyền sử dụng đất và điều kiện sử dụng đất tại các địa bàn đặc biệt như đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Quy trình thủ tục thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

4. Mọi người cùng hỏi

Tại sao kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quan trọng?

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mang lại nguồn vốn, công nghệ, và quản lý mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và cải thiện năng lực cạnh tranh của quốc gia đó.

Ai là những nhà đầu tư nước ngoài trong kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài?

Những nhà đầu tư nước ngoài có thể là các công ty đa quốc gia, các nhà đầu tư tư nhân, các tổ chức tài chính quốc tế hoặc các quỹ đầu tư đa quốc gia.

Cách quốc gia thu hút vốn đầu tư nước ngoài như thế nào?

Quốc gia có thể thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường tính dễ dàng và minh bạch trong các quy trình đầu tư, và đưa ra các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là gì?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345