Mẫu 05 TNCN

Mẫu 05 TNCN là một trong những biểu mẫu quan trọng trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam. Mẫu này được sử dụng để khai báo các khoản thu nhập, các khoản giảm trừ, và các khoản thuế đã nộp của người nộp thuế. Hãy cùng tìm hiểu Mẫu 05 TNCN thông qua bài viết dưới đây.

Mẫu 05 TNCN
Mẫu 05 TNCN

1. Mẫu 05 TNCN là gì?

Mẫu 05 TNCN là biểu mẫu được sử dụng trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại Việt Nam. Được quy định bởi Bộ Tài chính, mẫu này được dùng để khai báo thu nhập, các khoản giảm trừ, và tính toán số thuế TNCN hàng năm của cá nhân.

2. Mẫu 05 TNCN

Mẫu 05 TNCN
Mẫu 05 TNCN

3. Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng của tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công gồm những gì?

Dựa trên tiểu mục 56 của Mục II trong quyết định 1462/QĐ-BTC năm 2022, hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý của tổ chức và cá nhân trả thuế khấu trừ thuế đối với tiền lương, tiền công bao gồm:

Đối với tổ chức và cá nhân khai thuế TNCN:

 • Biểu mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng cho tổ chức và cá nhân trả thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công) theo mẫu số 05/KK-TNCN trong Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Phụ lục bảng xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho các địa phương được hưởng nguồn thu theo mẫu 05-1/PBT-KK-TNCN trong Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế được ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đối với tổ chức và cá nhân báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế:

 • Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ theo Phụ lục đi kèm Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng và quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.

4. Mọi người cùng hỏi

Thông tin cần điền vào mẫu 05 TNCN bao gồm những gì?

Thông tin cần điền bao gồm thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ, số thuế đã nộp, và các thông tin cá nhân liên quan khác.

Khi nào cần nộp mẫu 05 TNCN?

Mẫu 05 TNCN cần được nộp hàng năm trước ngày 31 tháng 3 của năm kế tiếp sau năm tài chính kết thúc.

Hình thức nộp mẫu 05 TNCN là gì?

Mẫu 05 TNCN có thể được nộp trực tuyến qua hệ thống kê khai trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế địa phương.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu 05 TNCN. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790