Mẫu biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư [2024]

Trong quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm, công cụ, và vật tư, việc kiểm nghiệm đảm bảo chất lượng và tính an toàn là không thể thiếu. Mẫu biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư là một phần quan trọng của quy trình này, giúp ghi chép và bảo vệ các kết quả kiểm nghiệm, đồng thời hỗ trợ trong việc tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành. Hãy cùng ACC Đồng Nai khám phá vai trò và tính quan trọng của mẫu biên bản kiểm nghiệm trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ trong năm 2024 này.

Mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, thực phẩm [2024]
Mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, thực phẩm [2024]

I. Biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư là gì?

Biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư là một văn bản ghi lại kết quả của quá trình kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ hoặc vật tư. Trong biên bản này, các thông tin về sản phẩm, công cụ, hoặc vật tư được kiểm tra sẽ được ghi lại chi tiết, bao gồm các chỉ tiêu kiểm tra, phương pháp kiểm tra, kết quả kiểm tra, và nhận xét từ các chuyên gia hoặc tổ chức thực hiện kiểm nghiệm. Biên bản kiểm nghiệm này thường được tạo ra để cung cấp bằng chứng về chất lượng, tính an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn của sản phẩm, công cụ hoặc vật tư.

II. Vai trò biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư

Biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các sản phẩm, công cụ, và vật tư. Dưới đây là những vai trò chính của biên bản này:

 •  **Ghi chép kết quả**: Biên bản ghi lại kết quả của quá trình kiểm nghiệm, bao gồm các chỉ tiêu kiểm tra, phương pháp thực hiện, và kết quả đạt được. Điều này giúp cung cấp bằng chứng về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, công cụ, hoặc vật tư.
 • **Bảo vệ quyền lợi**: Biên bản là bằng chứng để bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm cả người sản xuất, người tiêu dùng, và các cơ quan quản lý. Nó giúp xác định trách nhiệm và áp đặt các biện pháp sửa đổi nếu cần thiết.
 • **Hỗ trợ trong việc tuân thủ**: Biên bản kiểm nghiệm là một công cụ hữu ích để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn ngành. Nó cung cấp thông tin cần thiết để chứng minh rằng sản phẩm, công cụ, hoặc vật tư đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
 • **Hỗ trợ trong quản lý chất lượng**: Thông qua việc ghi lại kết quả kiểm nghiệm, biên bản này có thể được sử dụng để phân tích hiệu suất và tiến bộ của quy trình sản xuất hoặc cung cấp. Điều này giúp cải thiện quy trình và đảm bảo chất lượng liên tục.
 • **Minh chứng cho tương tác pháp lý**: Trong trường hợp tranh chấp pháp lý hoặc khi cần thiết phải chứng minh tính hợp pháp và an toàn của sản phẩm, công cụ, hoặc vật tư, biên bản kiểm nghiệm sẽ là một phần quan trọng của bằng chứng trong các tương tác pháp lý.

III. Mẫu biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư [2024]

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

[1] Ghi rõ tên doanh nghiệp (hoặc đóng dấu doanh nghiệp), bộ phận sử dụng mẫu biên bản kiểm nghiệm này.

[2] Ghi tên nhãn hiệu, quy cách của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm.

[3] Ghi mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa kiểm nghiệm.

[4] Ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hay xác suất.

[5] Ghi rõ đơn vị tính của từng loại.

[6] Ghi kết quả thực tế kiểm nghiệm.

[7] Ghi số lượng theo hoá đơn hoặc phiếu giao hàng.

[8] Ghi rõ ý kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất và cách xử lý.

IV. Lưu ý khi làm Mẫu biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư [2024]

Biên bản kiểm nghiệm lập 2 bản:

– 1 bản giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao hàng.

– 1 bản giao cho phòng, ban kế toán.

Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa không đúng số lượng, quy cách, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, kèm theo chứng từ liên quan gửi cho đơn vị bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, hàng hóa để giải quyết.

Mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, thực phẩm [2024]
Mẫu phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm, thực phẩm [2024]

V. Câu hỏi khác

Nếu phát hiện lỗi trong quá trình kiểm nghiệm, điều gì sẽ được ghi chép trong biên bản?

Mọi lỗi, không khích cầu hay phát hiện ngoại lệ đều được ghi rõ và nhận xét trong biên bản kiểm nghiệm.

Biên bản kiểm nghiệm có ảnh hưởng đến việc tiếp nhận hoặc sử dụng sản phẩm, công cụ, vật tư không?

Có, kết quả trong biên bản có thể ảnh hưởng đến quyết định về việc tiếp nhận hoặc sử dụng sản phẩm, công cụ, vật tư.

Ai được cấp quyền ký tên và đóng dấu trên biên bản kiểm nghiệm?

Thường là người đại diện của cơ quan kiểm nghiệm hoặc người có thẩm quyền đại diện cho đơn vị kiểm nghiệm.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng có thêm thông tin về Mẫu biên bản kiểm nghiệm sản phẩm, công cụ, vật tư [2024]. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc, hãy liên hệ với ACC Đồng Nai khi có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345