Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

Việc ly hôn đơn phương là một quyết định quan trọng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo giải quyết vấn đề hôn nhân một cách thuận lợi và bảo vệ quyền lợi của mỗi bên. Dưới đây, ACC Đồng Nai chúng tôi xin giới thiệu Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án, hy vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho quý khách hàng.

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án
Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

1. Đơn xin ly hôn đơn phương là gì?

Đơn xin ly hôn đơn phương là một tài liệu pháp lý được một bên trong một mối quan hệ hôn nhân lập ra để chính thức yêu cầu ly hôn mà không cần sự đồng ý của bên còn lại. Đơn này thường được nộp tới cơ quan tòa án hoặc cơ quan chức năng có thẩm quyền để khởi kiện và tiến hành quy trình ly hôn. Trong một số quốc gia, việc nộp đơn xin ly hôn đơn phương có thể đòi hỏi lý do cụ thể và tuân theo quy định pháp luật địa phương.

2. Đối tượng cần đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

Đối tượng cần nộp đơn xin ly hôn đơn phương thường là một trong hai người trong một mối quan hệ hôn nhân muốn chấm dứt mà không cần sự đồng ý của bên kia. Thông thường, người này đã xem xét kỹ lưỡng và quyết định rằng việc ly hôn là lựa chọn tốt nhất cho họ.

Tuy nhiên, quy định cụ thể về đối tượng cần nộp đơn xin ly hôn đơn phương có thể khác nhau tùy theo quy định pháp luật của từng quốc gia. Đối tượng này thường là một trong các bên trong hôn nhân và cần phải tuân thủ quy định pháp lý cụ thể về việc nộp đơn ly hôn.

3. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương được trình bày theo mẫu đơn khởi kiện ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP (sửa đổi bởi Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN

(v/v: Ly hôn)

 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:

Địa chỉ:

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện:

Địa chỉ

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):

Địa chỉ

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn:

1.Về quan hệ hôn nhân: (2) ………………………………………………………………………..

Về con chung: (3) ……………………………………………………………………………………
3 – Về tài sản : (4) ………………………………………………………………………………………

4 –Về công nợ: (5) ………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
Đăng ký kết hôn
Một số giấy tờ khác có liên quan
(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

NGƯỜI KHỞI KIỆN

Chú thích:

Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào

Ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

Trình bày lý do, yêu cầu về việc giải quyết ly hôn đơn phương và kết quả của cuộc hôn nhân là: “tình cảm vợ chồng đã không còn, đời sống chung cũng đã mất, mục đích hôn nhân không đạt được”.

Trình bày rõ hai vợ chồng có mấy người con, yêu cầu được nuôi dưỡng và cấp dưỡng đối với từng người con, nhu cầu và quyết định của người con (nếu theo luật phải hỏi ý kiến của cháu bé)….

Khi có tài sản chung, muốn phân chia tài sản như thế nào thì ghi rõ đề nghị tại mục này. Còn nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

Nếu trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng có công nợ chung gì nếu muốn Tòa án phân chia thì cũng nêu rõ. Nếu không có thì ghi rõ không có và không yêu cầu Tòa án chia.

Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án

Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…

Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án
Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

4. Cách viết đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

Khi viết đơn xin ly hôn đơn phương, cần lưu ý và trình bày rõ ràng, chính xác, cụ thể các nội dung được yêu cầu như sau:

Mục (1): Ghi rõ địa điểm và thời gian làm đơn khởi kiện. Ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2023.
Mục (2): Trình bày rõ Tòa án có thẩm quyền.
Trường hợp Tòa án nhân dân cấp quận, huyện ghi rõ Tòa án nhân dân huyện/quận nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào. Ví dụ: Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Trường hợp Tòa án nhân dân cấp tỉnh, cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh/thành phố nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.
Mục (3): Ghi chính xác tên của người khởi kiện Đối với trường hợp người khởi kiện là người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó.
Mục (4): Ghi đầy đủ nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện, ví dụ thôn A, xã B, huyện C, Thành phố D.
Mục (5), (7), (9), (12): Ghi chính xác tên của những đối tượng này.
Mục (6), (8), (10), (13): Ghi đầy đủ nơi cư trú của những đối tượng này.
Mục (11): Trình bày cụ thể các vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.
Mục (14): Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự. Ví dụ:

 • Chứng minh nhân dân (bản chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực);
 • Giấy khai sinh con (Bản chứng thực);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn;
 • Các giấy tờ chứng minh về tài sản (nếu có)

Mục (16): Người khởi kiện phải ký tên và điểm chỉ vào đơn khởi kiện.

Trường hợp người khởi kiện mất năng lực hành vi nhân sự, không nhận thức về hành vi của mình, người đại diện hợp pháp của cá nhân đó sẽ thay thế ký tên và điểm chỉ.
Trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự

5. Nộp đơn ly hôn đơn phương ở đâu?

Khi nộp đơn xin ly hôn đơn phương, việc tuân thủ các quy định về thẩm quyền tòa án là rất quan trọng, đặc biệt là khi có yếu tố nước ngoài trong vụ án. Cụ thể, nơi nộp đơn ly hôn sẽ phụ thuộc vào hai trường hợp chính:

 • Trường hợp không có yếu tố nước ngoài: Nếu hai bên đồng ý, đơn có thể được nộp tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú hoặc làm việc của người muốn ly hôn. Trong trường hợp không có thỏa thuận, đơn cũng được nộp tại Tòa án nhân dân cấp huyện, nhưng tại nơi cư trú hoặc làm việc của người còn lại.
 • Trường hợp có yếu tố nước ngoài: Nếu hai bên đồng ý, đơn sẽ được nộp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi cư trú hoặc làm việc của người muốn ly hôn. Trong trường hợp không có thỏa thuận, đơn phải được nộp tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, tại nơi cư trú hoặc làm việc của người còn lại.

Lưu ý: Đối với trường hợp ly hôn giữa công dân Việt Nam và công dân nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới, đơn phải được nộp tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam.

6. Lưu ý khi viết đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án

Cách điền thông tin vào mẫu đơn ly hôn đơn phương tương đối đơn giản. Tuy nhiên, để tránh xảy ra những rủi ro không mong muốn, cần lưu ý một số điểm quan trọng sau để đảm bảo tính hợp lệ của đơn:

 • Sử dụng mẫu đơn ly hôn đơn phương theo quy định của Tòa án hoặc tham khảo các mẫu uy tín trên mạng.
 • Điền đầy đủ thông tin cá nhân của vợ/chồng, con chung (nếu có), lý do ly hôn, thỏa thuận về tài sản chung, con chung (nếu có), và yêu cầu của bản thân.
 • Cung cấp thông tin chính xác, trung thực và đầy đủ về bản thân, vợ/chồng, con chung (nếu có). Tránh ghi thông tin sai lệch hoặc mơ hồ để đảm bảo tính hợp lệ của đơn.
 • Lý do ly hôn phải được trình bày cụ thể, rõ ràng và có căn cứ, nêu rõ mâu thuẫn, bất đồng không thể hàn gắn dẫn đến quyết định ly hôn.
 • Nếu có thỏa thuận về tài sản chung, con chung, cần ghi rõ ràng, cụ thể trong đơn.
 • Thỏa thuận cần được hai bên đồng ý và phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Ký tên và ghi rõ họ tên của người khởi kiện.
 • Khi nộp đơn phải kèm theo các giấy tờ theo quy định như Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh của con chung (nếu có).

7. Câu hỏi thường gặp

Người nộp đơn cần phải chuẩn bị những tài liệu gì khi nộp đơn xin ly hôn đơn phương?

Thông thường, người nộp đơn cần chuẩn bị các tài liệu cá nhân như hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các giấy tờ liên quan khác.

Liệu có cần sự hỗ trợ từ một luật sư khi nộp đơn xin ly hôn đơn phương không?

Mặc dù không bắt buộc, nhưng việc sử dụng sự hỗ trợ từ một luật sư có thể giúp đảm bảo quyền lợi của bạn và tăng cơ hội thành công trong vụ án ly hôn.

Sau khi nộp đơn xin ly hôn đơn phương, người nộp cần phải thực hiện những bước tiếp theo là gì?

Sau khi nộp đơn, người nộp cần chờ đợi quy trình xử lý của tòa án và tuân thủ mọi yêu cầu được đưa ra trong quá trình này.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng có thêm thông tin về Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương mới nhất theo quy định của Tòa án. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc, hãy liên hệ với ACC Đồng Nai khi có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790