Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, việc đăng ký kinh doanh là một bước quan trọng giúp xác nhận và phổ biến thông tin về doanh nghiệp. Đối với các công ty quốc tế hoặc có quan hệ giao thương quốc tế, việc sử dụng mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng Anh không chỉ tạo thuận lợi trong giao tiếp mà còn nâng cao uy tín và khả năng hợp tác toàn cầu. Bài viết này sẽ giới thiệu đến “Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh” chuẩn mực, giúp doanh nghiệp tỏa sáng trong cộng đồng quốc tế.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký kinh doanh mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm các nội dung chủ yếu sau: tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Khi nào cần dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có nhu cầu giao dịch, hợp tác, đầu tư, kinh doanh với các đối tác nước ngoài hoặc các cơ quan quốc tế.

Doanh nghiệp cần dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có yêu cầu của cơ quan thuế, hải quan, ngân hàng, bảo hiểm, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức khác.

Doanh nghiệp cần dịch giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi muốn mở chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con hoặc liên doanh tại nước ngoài.

Giấy Đăng ký kinh doanh tiếng Anh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh là bản dịch chính xác và đầy đủ các nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng Việt sang tiếng Anh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh thường được gọi là Business Registration Certificate hoặc Business License.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh phải được dịch bởi các đơn vị có chức năng dịch thuật hoặc các cá nhân có trình độ tiếng anh tương đương với bằng cử nhân ngôn ngữ hoặc có chứng chỉ tiếng anh từ trình độ B trở lên.

Giấy phép kinh doanh viết tắt là gì?

ERC là viết tắt của từ Enterprise Registration Certificate, nghĩa là Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Đây là Giấy phép được cấp cho các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp 2014 tại Việt Nam.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh

 

[CITY NAME] DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT

BUSINESS REGISTRATION DIVISION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness ————————–

ENTERPRISE REGISTRATION CERTIFICATE

No. xxx

The first registration: day month year

The second change registration: day month year

  1. Company name

Vietnamese name:

Foreign name:

Abbreviation name:

  1. Headquarters address:

Address:

Telephone number:                                           Fax:

Email:                                                                 Website:

  1. Business lines:
No. Business lines Code
1 (Mainly)
2
3
4
5
  1. Charter capital: VND

(In words:)

  1. Legal capital
  2. List of founding shareholders
  No. Name of shareholders Registered place of permanent residence of individuals or address of the head office of organizations Value of shares (VND) Ratio (%) ID card No. (or other legal individual identification) of individual; Company’s code; Number of decision on establishment for organizations Notes
1
2
  1. Legal representative of the Company:

Title:             Chairman of Board of Members / Director

Full name:                                          Sex:

Date of birth:                   Ethnic group:                     Nationality: Vietnamese

Type of individual identification:    Identification card

ID card No.

Date of issue:                 Place of issue:

Registered place of permanent residence:

Current address:

  1. Information about branches
  2. Information about representative offices
  3. Information about business locations

FOR THE MANAGER

DEPUTY MANAGER

(Signed and sealed)

ACC Đồng Nai đã cung cấp thông tin chi tiết về “Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tiếng anh”, Hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790