Mẫu giấy xác nhận con thương binh

Trong quá trình xã hội hóa và phát triển, việc chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của các thương binh, người có công với cách mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia. Mẫu giấy xác nhận con thương binh là một trong những tài liệu quan trọng, đóng vai trò quyết định trong việc công nhận và bảo vệ quyền lợi của những người có công với cách mạng và gia đình họ.

Mẫu giấy xác nhận con thương binh
Mẫu giấy xác nhận con thương binh

1. Thương binh là gì?

Thương binh là những cá nhân trong lực lượng vũ trang, bao gồm quân nhân và công an nhân dân, đã tham gia chiến đấu hoặc phục vụ trong các hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, và đấu tranh chống tội phạm. Họ đã dũng cảm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt khó khăn và nguy hiểm, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước và nhân dân, hoặc tham gia vào các hoạt động nghĩa vụ quốc tế. Những người này đã phải đối mặt với suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên do các nguyên nhân như thương tích trong quá trình chiến đấu, bị bắt và tra tấn nhưng vẫn kiên quyết đấu tranh, hoặc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách và nguy hiểm trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Họ đã dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân, cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở các vùng đất có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Đối với những thành tựu và hy sinh của họ, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền sẽ cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” để tôn vinh và công nhận sự hy sinh của họ.

2. Mẫu đơn xác nhận con thương binh

Mẫu đơn xác nhận con thương binh
Mẫu đơn xác nhận con thương binh

3. Hướng dẫn ghi mẫu đơn xác nhận con thương binh

(1) Ghi quan hệ người đề nghị xác nhận với người có công với cách mạng: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi). Thân nhân liệt sĩ còn là người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

(2) Ghi rõ loại đối tượng người có công với cách mạng.

(3) Mục này không áp dụng đối với liệt sỹ, người có công với cách mạng đã từ trần.

(4) Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền: Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công xác nhận người có công với cách mạng do Trung tâm quản lý. Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quân đội, công an quản lý. Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp còn lại đang thường trú tại xã.

4. Mọi người cùng hỏi

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu giấy xác nhận con thương binh là gì?

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu giấy này là để công nhận và bảo vệ quyền lợi của người được xác nhận là con thương binh, đồng thời giúp họ được hưởng các chế độ chính sách và ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Ai có thẩm quyền cấp mẫu giấy xác nhận con thương binh?

Mẫu giấy xác nhận con thương binh thường được cơ quan quản lý về lao động – thương binh và xã hội hoặc các cơ quan có liên quan trong hệ thống chính trị quản lý Nhà nước cấp.

Thông tin cần có trong mẫu giấy xác nhận con thương binh bao gồm gì?

Thông tin cần có trong mẫu giấy này thường bao gồm tên, ngày tháng năm sinh của người được xác nhận là con thương binh, thông tin về thương binh (hoặc người có công với cách mạng), thông tin về quan hệ gia đình, và các thông tin khác cần thiết.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Mẫu giấy xác nhận con thương binh. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345