Thất nghiệp quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Khi người lao động mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tài chính và giúp họ tìm kiếm công việc mới. Tuy nhiên, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần tuân thủ các quy định về thời gian và thủ tục nộp hồ sơ. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Thất nghiệp quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thông qua bài viết dưới đây.

Thất nghiệp quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Thất nghiệp quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

1. Thất nghiệp quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP có quy định về việc nộp hồ sơ hưởng như sau:

“Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, theo quy định, trong thời hạn 3 tháng kể từ khi thất nghiệp, người lao động đủ điều kiện có thể nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng người lao động có mất tiền?

Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng người lao động có mất tiền?
Không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng người lao động có mất tiền?

Bên cạnh việc giới hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thời gian nhận trợ cấp cũng bị giới hạn. Thời hạn lĩnh BHTN là trong vòng 3 tháng kể từ ngày người lao động có quyết định được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 18, Nghị định 28/2015/NĐ-CP, thời gian lĩnh bảo hiểm thất nghiệp được giới hạn như sau:

“Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH nơi đang hưởng thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng theo quy định”.

Như vậy, trong trường hợp người lao động nghỉ việc mà không lĩnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng, họ sẽ không được xét hưởng trợ cấp thất nghiệp trong đợt nghỉ việc đó. Tuy nhiên, khoản tiền trợ cấp thất nghiệp này sẽ được bảo lưu và tính vào thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện.

Tóm lại, người lao động nghỉ việc mà không lãnh bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng sẽ không bị mất tiền trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu sau 3 tháng người lao động mới làm hồ sơ hưởng BHTN, cơ quan BHXH sẽ không tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đó theo quy định.

3. Mọi người cũng hỏi

Điều gì xảy ra nếu người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày có quyết định hưởng trợ cấp?

Nếu người lao động không đến nhận tiền trợ cấp và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH, họ sẽ được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng sẽ được bảo lưu.

Làm thế nào để bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp nếu không nộp hồ sơ trong thời hạn quy định?

Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận sẽ tự động được bảo lưu. Người lao động không cần làm thêm thủ tục nào để bảo lưu thời gian này.

Người lao động có thể xin gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau 3 tháng được không?

Không, hiện tại pháp luật không cho phép gia hạn thời gian nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Hồ sơ phải được nộp trong vòng 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thất nghiệp quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345