Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và quản lý quá trình xây dựng, đảm bảo tính an toàn, môi trường và thẩm mỹ của các công trình xây dựng trong cộng đồng. Việc có quy định rõ ràng và hợp lý giúp ngăn chặn các vấn đề pháp lý, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa của đô thị.

Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

1. Nhà ở riêng lẻ là gì?

Theo quy định tại Luật Nhà ở 2014 thì có thể hiểu nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.

2. Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Căn cứ theo khoản 1, khoản 4 và khoản 5 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định Luật Xây dựng 2014, trừ các trường hợp nêu tại Mục 1.2 dưới đây.

  • Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt theo quy định Luật Xây dựng 2014.
  • Đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, giấy phép xây dựng được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi các công trình có yêu cầu thi công đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về điều kiện, thời hạn cấp giấy phép xây dựng và yêu cầu đồng bộ của dự án.

3. Các trường hợp xây nhà ở riêng lẻ không phải xin giấy phép xây dựng

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn giấy phép xây dựng:

  • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ đầu tư xây dựng công trình trong trường hợp này được miễn giấy phép xây dựng, nhưng có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

  • Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.
  • Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ trường hợp được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;

Các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không thuộc một trong các trường hợp kể trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật.

4. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

  • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
  • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
  • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020);
  • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020).

Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện tại mục (1) và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

5. Mọi người cùng hỏi

Điều kiện chủ thầu cần tuân thủ khi xin giấy phép xây dựng nhà ở là gì?

Chủ thầu cần tuân thủ các điều kiện như có chứng chỉ năng lực xây dựng, kinh nghiệm, và đáp ứng các yêu cầu về an toàn xây dựng.

Quy trình xin giấy phép xây dựng nhà ở bao gồm những bước chính?

Bao gồm việc nộp đơn xin cấp phép tới cơ quan quản lý xây dựng địa phương, cung cấp thông tin đầy đủ về dự án, và thực hiện các bước kiểm tra và xử lý hồ sơ.

Điều kiện về an toàn xây dựng được quy định như thế nào trong quy trình cấp phép xây dựng nhà ở?

Các điều kiện về an toàn xây dựng thường bao gồm việc đảm bảo các biện pháp phòng cháy chữa cháy, hệ thống an toàn công trình, và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790