Quy định Đầu tư cho giáo dục (Quy định năm 2024)

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng và ngày càng phức tạp của ngành giáo dục, việc có các quy định rõ ràng và cụ thể về đầu tư trong lĩnh vực này trở nên vô cùng quan trọng. Quy định Đầu tư cho giáo dục năm 2024 được coi là một tài liệu quyết định, định hình cách thức và phương hướng đầu tư vào hệ thống giáo dục tại Việt Nam trong thời gian tới. Hãy cùng tìm hiểu Quy định Đầu tư cho giáo dục (Quy định năm 2024) thông qua bài viết dưới đây.

Quy định Đầu tư cho giáo dục (Quy định năm 2024)
Quy định Đầu tư cho giáo dục (Quy định năm 2024)

1. Tầm quan trọng của việc đầu tư giáo dục

Phát triển giáo dục được xác định là một trong những quốc sách hàng đầu của quốc gia.

Phát triển giáo dục không chỉ phải đi đôi với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, mà còn phải liên kết chặt chẽ với tiến bộ khoa học, công nghệ, việc củng cố quốc phòng và an ninh. Đồng thời, phát triển giáo dục cũng phải thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, đảm bảo cân đối cơ cấu ngành nghề, trình độ và nguồn nhân lực, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm vùng miền. Mục tiêu là mở rộng quy mô giáo dục trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả, đồng thời kết hợp hợp lý giữa quá trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.

Phát triển hệ thống giáo dục cần được xây dựng mở, tạo điều kiện cho xã hội trở thành một môi trường học tập, nơi mọi người có cơ hội tiếp cận giáo dục và học tập ở mọi trình độ và hình thức, kể cả học tập suốt đời.

2. Quy định về đầu tư cho giáo dục

Nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục là tổ chức hoặc cá nhân thực hiện các hoạt động đầu tư không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục được coi là một hình thức đầu tư phát triển

Đây là hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện và được ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục, đặc biệt là trong việc phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở các vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, và các khu vực có khu công nghiệp. Nhà nước cũng khuyến khích và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực giáo dục.

Ngân sách nhà nước vẫn giữ vai trò chủ đạo trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

Nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục 

Nhà đầu tư trong lĩnh vực giáo dục bao gồm:

 • Nhà đầu tư trong nước: là cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam.
 • Nhà đầu tư nước ngoài: là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật của quốc gia đó.

Quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư được quy định như sau:

 • Tham gia vào kế hoạch phát triển của trường theo quy định của pháp luật, mà hội đồng trường đề xuất.
 • Quyết định về tổng vốn góp, dự án đầu tư phát triển trường, huy động vốn (nếu có), và các phương án sử dụng nguồn thu, chi hàng năm hoặc xử lý lỗ của trường; thông qua báo cáo tài chính hàng năm.
 • Bầu, cử, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm thành viên của hội đồng trường.
 • Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động của hội đồng trường.
 • Quyết định về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, và các vấn đề liên quan đến tài chính, tài sản của trường.
 • Góp vốn đầy đủ, đúng hạn, và giám sát việc góp vốn vào trường theo đề án thành lập.
 • Xem xét, xử lý các vi phạm và thiệt hại của hội đồng trường theo quy định của pháp luật và quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
 • Quyết định về việc tổ chức lại hoặc giải thể trường theo quy định của pháp luật.
 • Công khai danh sách các tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư trên trang thông tin điện tử của trường.
 • Nhà đầu tư thành lập trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận được công nhận về sự đóng góp vào việc thành lập, xây dựng và phát triển trường.
 • Nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục tư thục có thể lựa chọn một trong các phương thức sau đây: đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, hoặc trực tiếp đầu tư thành lập cơ sở giáo dục tư thục theo quy định của Luật Giáo dục.

3. Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục

Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục
Nguồn tài chính đầu tư cho giáo dục

Các nguồn tài chính đầu tư vào lĩnh vực giáo dục bao gồm:

 • Ngân sách nhà nước.
 • Nguồn vốn đầu tư hợp pháp từ tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.
 • Nguồn thu từ các dịch vụ như giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ; dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; cũng như lãi từ tiền gửi ngân hàng và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
 • Kinh phí từ việc đặt hàng, giao nhiệm vụ của Nhà nước.
 • Nguồn vốn từ việc vay mượn.
 • Nguồn tài trợ, viện trợ, quà tặng từ các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài.

4. Mọi người cùng hỏi

Quy định năm 2024 về đầu tư cho giáo dục điều chỉnh những gì so với các năm trước?

Quy định năm 2024 về đầu tư cho giáo dục có thể điều chỉnh các nguồn tài chính được phê duyệt, các biện pháp khuyến khích đầu tư mới, hoặc cập nhật các điều kiện và quy trình liên quan đến đầu tư giáo dục.

Ngân sách nhà nước trong quy định năm 2024 được sử dụng như thế nào trong việc đầu tư vào giáo dục?

Ngân sách nhà nước trong quy định năm 2024 vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đầu tư vào giáo dục, cung cấp nguồn vốn chủ yếu cho các dự án và chương trình giáo dục quan trọng.

Có những nguồn vốn nào khác được đề xuất sử dụng cho đầu tư giáo dục theo quy định năm 2024?

Ngoài ngân sách nhà nước, quy định năm 2024 cũng cho phép sử dụng nguồn vốn đầu tư từ tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, cũng như nguồn tài trợ và viện trợ từ các tổ chức và cá nhân.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Quy định Đầu tư cho giáo dục (Quy định năm 2024). Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345