Quyết định 78/2016/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất Đồng Nai

Tóm tắt Quyết định 78/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 5 năm, giai đoạn 2015 – 2019.

Quyết định 78/2016/QĐ-UBND là một quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, liên quan đến việc điều chỉnh và bổ sung bảng giá đất tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2015 – 2019. Quyết định này có mục tiêu chính là cập nhật giá đất theo thời gian và điều chỉnh cho phù hợp với các yếu tố kinh tế, xã hội, và phát triển địa bàn. Điều này giúp quản lý đất đai một cách hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế trong tỉnh Đồng Nai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790