Sinh con ở Anh có được nhập quốc tịch cho con không?

Trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, nhiều người Việt Nam đã chọn Anh làm điểm đến để sinh con. Tuy nhiên, một trong những thắc mắc phổ biến là liệu việc “Sinh con ở Anh có được nhập quốc tịch cho con không?” Hãy theo dõi bài viết dưới đây.

Sinh con ở Anh có được nhập quốc tịch cho con không?

1. Quy định của pháp luật Anh về nhập quốc tịch

Pháp luật Anh về nhập quốc tịch được quy định tại Đạo luật Quốc tịch năm 1981. Theo quy định của đạo luật này, có hai cách để nhập quốc tịch Anh, đó là nhập quốc tịch tự nhiên và nhập quốc tịch theo huyết thống.

Nhập quốc tịch tự nhiên

Nhập quốc tịch tự nhiên là hình thức nhập quốc tịch thông qua việc sinh sống và làm việc lâu dài tại Anh. Để được nhập quốc tịch tự nhiên, người xin nhập quốc tịch phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tuổi từ 18 tuổi trở lên.
 • Có thẻ cư trú Anh hợp lệ trong vòng 5 năm liên tục trước ngày nộp đơn xin nhập quốc tịch.
 • Có trình độ tiếng Anh đủ để giao tiếp hàng ngày.
 • Có kiến thức về lịch sử, văn hóa và thể chế chính trị của Anh.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự.

Người xin nhập quốc tịch tự nhiên phải nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch cho Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh (Home Office). Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin nhập quốc tịch.
 • Bằng chứng về tuổi tác.
 • Bằng chứng về thẻ cư trú Anh hợp lệ.
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh.
 • Bằng chứng về kiến thức về lịch sử, văn hóa và thể chế chính trị của Anh.
 • Bằng chứng về phẩm chất đạo đức tốt.

Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh sẽ xem xét hồ sơ và ra quyết định trong vòng 6 tháng. Nếu hồ sơ được chấp thuận, người xin nhập quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận nhập quốc tịch Anh.

Nhập quốc tịch theo huyết thống

Nhập quốc tịch theo huyết thống là hình thức nhập quốc tịch thông qua việc người xin nhập quốc tịch có cha hoặc mẹ là công dân Anh. Để được nhập quốc tịch theo huyết thống, người xin nhập quốc tịch phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có cha hoặc mẹ là công dân Anh.
 • Sinh ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2000.
 • Có tuổi dưới 18 tuổi.

Người xin nhập quốc tịch theo huyết thống phải nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch cho Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin nhập quốc tịch.
 • Bằng chứng về mối quan hệ cha mẹ – con cái.
 • Bằng chứng về quốc tịch Anh của cha hoặc mẹ.

Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh sẽ xem xét hồ sơ và ra quyết định trong vòng 6 tháng. Nếu hồ sơ được chấp thuận, người xin nhập quốc tịch sẽ được cấp giấy chứng nhận nhập quốc tịch Anh.

Ngoài ra, pháp luật Anh cũng quy định một số trường hợp đặc biệt được nhập quốc tịch Anh, chẳng hạn như:

 • Người đã kết hôn với công dân Anh và đã sống chung với nhau ít nhất 3 năm.
 • Người đã sinh ra và lớn lên tại Anh.
 • Người đã có đóng góp đặc biệt cho Anh.

2. Sinh con ở Anh có được nhập quốc tịch cho con không?

Theo quy định của Đạo luật Quốc tịch năm 1981, đứa trẻ sinh ra tại Anh sẽ tự động có quốc tịch Anh nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ là công dân Anh.
 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ có quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh.
 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ đã sinh con tại Anh trong vòng 3 năm kể từ ngày có quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh.

Nếu cha hoặc mẹ của đứa trẻ không đáp ứng các điều kiện trên, đứa trẻ sẽ không được cấp quốc tịch Anh khi sinh. Tuy nhiên, đứa trẻ vẫn có thể được nhập quốc tịch Anh theo thủ tục nhập quốc tịch theo huyết thống.

3. Điều kiện để con của người nước ngoài sinh ra ở Anh được nhập quốc tịch

Theo quy định của Đạo luật Quốc tịch năm 1981, con của người nước ngoài sinh ra ở Anh có thể được nhập quốc tịch Anh nếu đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

Điều kiện 1: Cha hoặc mẹ của đứa trẻ là công dân Anh hoặc có quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh

Đứa trẻ sinh ra tại Anh sẽ tự động có quốc tịch Anh nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ là công dân Anh.
 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ có quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh.
 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ đã sinh con tại Anh trong vòng 3 năm kể từ ngày có quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh.

Điều kiện 2: Cha hoặc mẹ của đứa trẻ được nhập quốc tịch Anh theo thủ tục nhập quốc tịch theo huyết thống

Nếu cha hoặc mẹ của đứa trẻ không đáp ứng điều kiện 1, đứa trẻ vẫn có thể được nhập quốc tịch Anh theo thủ tục nhập quốc tịch theo huyết thống.

Để được nhập quốc tịch Anh theo huyết thống, đứa trẻ cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có cha hoặc mẹ là công dân Anh.
 • Sinh ra sau ngày 31 tháng 12 năm 2000.
 • Có tuổi dưới 18 tuổi.

4. Quy trình xin nhập quốc tịch Anh cho con

Quy trình xin nhập quốc tịch Anh cho con được quy định tại Đạo luật Quốc tịch năm 1981 và các quy định hướng dẫn của Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con cần được điền đầy đủ và chính xác. Người xin nhập quốc tịch cần nộp các giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện nhập quốc tịch theo quy định của pháp luật. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn xin nhập quốc tịch

Đơn xin nhập quốc tịch có thể tải về từ trang web của Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh.

Bằng chứng về mối quan hệ cha mẹ – con cái

Bằng chứng về mối quan hệ cha mẹ – con cái có thể bao gồm các giấy tờ sau:

 • Giấy khai sinh của con
 • Giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy chứng nhận đăng ký quan hệ đối tác dân sự của cha và mẹ
 • Giấy chứng nhận nhận con nuôi

Bằng chứng về quốc tịch Anh của cha hoặc mẹ

Bằng chứng về quốc tịch Anh của cha hoặc mẹ có thể bao gồm các giấy tờ sau:

 • Hộ chiếu Anh của cha hoặc mẹ
 • Thẻ cư trú vĩnh viễn tại Anh của cha hoặc mẹ
 • Giấy chứng nhận nhập quốc tịch Anh của cha hoặc mẹ

Bước 2: Nộp hồ sơ

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh hoặc nộp qua đường bưu điện.

Bước 3: Xác minh thông tin và xem xét hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ, Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh sẽ tiến hành xác minh thông tin và xem xét hồ sơ. Thời gian xem xét hồ sơ thường là 6 tháng.

Bước 4: Nhận kết quả

Nếu hồ sơ được chấp thuận, Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh sẽ gửi thư thông báo cho người xin nhập quốc tịch. Người xin nhập quốc tịch cần đến Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh để thực hiện các thủ tục cần thiết để nhận giấy chứng nhận nhập quốc tịch Anh.

5. Lợi ích của việc trẻ em sinh ra ở Anh được nhập quốc tịch Anh

Việc trẻ em sinh ra ở Anh được nhập quốc tịch Anh mang lại nhiều lợi ích cho trẻ em và gia đình của chúng.

Đối với trẻ em

 • Quyền công dân: Trẻ em có quốc tịch Anh sẽ được hưởng đầy đủ các quyền công dân của Anh, bao gồm quyền được học tập, quyền được làm việc, quyền được bảo vệ khỏi bị trục xuất,…
 • Cơ hội phát triển: Trẻ em có quốc tịch Anh sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn, bao gồm cơ hội học tập tại các trường học công lập chất lượng cao, cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao,…
 • Cơ hội tương lai: Trẻ em có quốc tịch Anh sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong tương lai, bao gồm cơ hội được làm việc trong các công ty, tổ chức lớn, cơ hội được du học,…

Đối với gia đình

 • Quyền lợi của gia đình: Cha mẹ của trẻ em có quốc tịch Anh sẽ được hưởng một số quyền lợi của gia đình, bao gồm quyền được ở lại Anh, quyền được làm việc tại Anh, quyền được hưởng các phúc lợi xã hội,…
 • Cơ hội đoàn tụ gia đình: Gia đình của trẻ em có quốc tịch Anh sẽ có nhiều cơ hội đoàn tụ hơn, bao gồm cơ hội được mời người thân từ nước ngoài sang Anh định cư,…

6. Một số lưu ý khi xin nhập quốc tịch Anh cho con

Một số lưu ý khi xin nhập quốc tịch Anh cho con

Dưới đây là một số lưu ý khi xin nhập quốc tịch Anh cho con:

 • Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác: Hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con cần được điền đầy đủ và chính xác. Người xin nhập quốc tịch cần nộp các giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện nhập quốc tịch theo quy định của pháp luật.
 • Lưu ý các điều kiện nhập quốc tịch: Cha hoặc mẹ của đứa trẻ cần đáp ứng các điều kiện nhập quốc tịch theo quy định của pháp luật. Nếu cha hoặc mẹ của đứa trẻ không đáp ứng các điều kiện nhập quốc tịch, đứa trẻ vẫn có thể được nhập quốc tịch Anh theo thủ tục nhập quốc tịch theo huyết thống.
 • Theo dõi tình trạng hồ sơ: Sau khi nộp hồ sơ, người xin nhập quốc tịch có thể theo dõi tình trạng hồ sơ của mình trên trang web của Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh.
 • Chuẩn bị tài chính: Phí này được nộp cho Văn phòng Quốc tịch và Di trú Anh cùng với hồ sơ xin nhập quốc tịch.

7. Câu hỏi thường gặp

Sinh con ở Anh có được nhập quốc tịch Anh không?

Câu trả lời ngắn gọn là có, sinh con ở Anh có thể được nhập quốc tịch Anh nếu đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ là công dân Anh hoặc có quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh.
 • Cha hoặc mẹ của đứa trẻ được nhập quốc tịch Anh theo thủ tục nhập quốc tịch theo huyết thống.

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin nhập quốc tịch Anh cho con

Hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con bao gồm các giấy tờ sau:

 • Đơn xin nhập quốc tịch
 • Bằng chứng về mối quan hệ cha mẹ – con cái
 • Bằng chứng về quốc tịch Anh của cha hoặc mẹ

Thời gian xét duyệt hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con

Thời gian xét duyệt hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con thường là 6 tháng.

Nếu hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con bị từ chối, tôi có thể làm gì?

Nếu hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh cho con bị từ chối, người xin nhập quốc tịch có thể nộp đơn kháng cáo.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Sinh con ở Anh có được nhập quốc tịch cho con không?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345