Giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thế nào?

Trong trường hợp sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất, việc giải quyết đòi hỏi sự thực hiện kỹ lưỡng của các biện pháp pháp lý và quy trình hành chính để đảm bảo quyền lợi của cả hai bên liên quan. Hãy cùng tìm hiểu Giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thế nào?

Giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thế nào?
Giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thế nào?

1. Giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thế nào?

Dựa trên quy định của Khoản 2 Điều 12 trong Thông tư số 76/2014/TT-BTC, việc giải quyết nợ tiền sử dụng đất khi sổ đỏ bị ghi nợ được thực hiện như sau:

Khi muốn thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình hoặc cá nhân cần đến cơ quan thuế để điều chỉnh và thanh toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư. Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào sổ theo dõi nợ để thực hiện quy trình thanh toán nợ cho hộ gia đình hoặc cá nhân. Trong trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hoặc trong thời hạn 5 năm mà nợ vẫn chưa được thanh toán hết, số tiền sử dụng đất còn nợ sẽ được quy đổi ra tỷ lệ (%) và phải nộp tiền sử dụng đất theo tỷ lệ này.

Sau khi đã thanh toán nợ, người sử dụng đất cần mang giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế từ cơ quan thuế đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường để yêu cầu xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Cơ quan thuế sẽ cấp giấy xác nhận này sau khi họ đã xác nhận việc thanh toán nợ.

2. Nhận thừa kế sổ đỏ bị ghi nợ tiền sử dụng đất thì có phải thanh toán tiền nợ hay không?

Dựa trên khoản 3 của Điều 12 trong Thông tư số 76/2014/TT-BTC về trường hợp thừa kế sổ đỏ bị ghi nợ tiền sử dụng đất, quy định như sau:

Hộ gia đình hoặc cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng đất phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trong trường hợp được phép chuyển nhượng một phần diện tích đất, dựa trên hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế sẽ xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích được chuyển nhượng. Nếu khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế vẫn còn nợ tiền sử dụng đất, người nhận thừa kế phải tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Do đó, trong trường hợp chị nhận thừa kế sổ đỏ bị ghi nợ tiền sử dụng đất, chị có trách nhiệm tiếp tục thực hiện trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về thừa kế.

3. Sổ đỏ bị ghi nợ lệ phí trước bạ thì làm thế nào?

Sổ đỏ bị ghi nợ lệ phí trước bạ thì làm thế nào?
Sổ đỏ bị ghi nợ lệ phí trước bạ thì làm thế nào?

Tại khoản 1 của Điều 9 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP có quy định về việc ghi nợ và thanh toán lệ phí trước bạ đối với sổ đỏ bị ghi nợ như sau:

“Ghi nợ lệ phí trước bạ

  1. Đối với đất và nhà gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai về thu tiền sử dụng đất, khi thanh toán nợ lệ phí trước bạ, hộ gia đình, cá nhân phải nộp lệ phí trước bạ tính theo giá nhà, đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. …”

Do đó, người được ghi nợ lệ phí trước bạ là đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất. Khi thanh toán tiền sử dụng đất, người có sổ đỏ bị ghi nợ cũng sẽ phải thanh toán tiền nợ lệ phí trước bạ.

Hộ gia đình và cá nhân sẽ thanh toán nợ lệ phí trước bạ theo giá nhà, đất quy định tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.

4. Mọi người cùng hỏi

Quy trình giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất như thế nào?

Quy trình thường bao gồm việc làm đơn yêu cầu thanh toán nợ và thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan chủ quản đất đai.

Ai chịu trách nhiệm trong việc giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất?

Trách nhiệm chính thuộc về cả hai bên, bao gồm người sử dụng đất có nợ và cơ quan chủ quản đất đai.

Hậu quả của việc không giải quyết kịp thời sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất là gì?

Việc không giải quyết kịp thời có thể dẫn đến tăng lãi suất, phạt nguội, hoặc thậm chí là mất quyền sử dụng đất nếu không giải quyết được nợ trong thời hạn quy định.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Giải quyết sổ đỏ ghi nợ tiền sử dụng đất thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345