Thông tin Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai

Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai – tên cơ quan đã quen thuộc với người dân trong tỉnh. Nhưng bạn có thực sự biết rõ về vai trò của họ và công việc mà họ thực hiện hàng ngày? Bài viết này sẽ đưa bạn tìm hiểu về Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai, nơi những kế hoạch quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh được hình thành.

Thông tin Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai
Thông tin Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai

1. Địa chỉ, điện thoại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

 • Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị – Thanh Bình – Biên Hoà – Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251.3822505
 • Fax: 0251.3941718.
 • Email: skhdt@dongnai.gov.vn.

2. Thời gian làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Theo thông tin trên website của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, thời gian làm việc của Sở như sau:

 • Thời gian làm việc buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30
 • Thời gian làm việc buổi chiều: Từ 13h00 đến 17h00

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật.

Ngoài ra, Sở cũng có thể làm việc ngoài giờ hành chính để giải quyết các công việc đột xuất.

3. Danh sách các phòng ban Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai 

 • Thanh tra sở Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Phòng hợp tác đầu tư Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Phòng lao động – văn xã Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Phòng kinh tế ngành Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Phòng thẩm định dự án Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Phòng quy hoạch – tổng hợp Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai
 • Văn phòng Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển; về các nguồn vốn đầu tư; về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức kinh tế khác; về xúc tiến đầu tư; về công nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai bao gồm:

Về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư phát triển

 • Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội dài hạn, trung hạn, ngắn hạn; các quy hoạch, kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được phê duyệt.
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 • Quản lý nhà nước về các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức kinh tế khác

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chính sách, pháp luật về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức kinh tế khác.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh cá thể và các tổ chức kinh tế khác.

Về xúc tiến đầu tư

 • Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh.
 • Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về công nghiệp và thương mại

 • Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chính sách, pháp luật về công nghiệp và thương mại.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghiệp và thương mại.

Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư tỉnh Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Họ không chỉ xây dựng kế hoạch phát triển mà còn quản lý đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Việc hoạt động của cơ quan này là động lực quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững và thịnh vượng của tỉnh Đồng Nai. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790