Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?

Trong hệ thống quản lý xây dựng tại Việt Nam, việc cấp giấy phép xây dựng là một quy trình quan trọng và đòi hỏi sự chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp giấy phép xây dựng là Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý đô thị thuộc chính quyền địa phương, phụ trách quản lý và điều phối mọi hoạt động xây dựng trên địa bàn họ. Hãy cùng tìm hiểu Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng? thông qua bài viết dưới đây.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?
Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?

1. Giấy phép xây dựng là giấy phép gì?

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Trong đó có 02 loại giấy phép:

  • Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.
  • Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc của dự án chưa được thực hiện xong.

(Khoản 17, 18, 19 Điều 3 Luật Xây dựng 2014)

2. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?

Theo Điều 103 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020), thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

(i) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại (ii).

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.

(ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.

Lưu ý: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cũng sẽ là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.

3. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ có các trách nhiệm như sau:

  • Niêm yết công khai và giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng.
  • Theo dõi, trả kết quả hoặc thông báo cho chủ đầu tư về hồ sơ chưa đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng.
  • Cấp giấy phép xây dựng theo quy trình và trong thời hạn theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng 2014.
  • Chủ trì và phối hợp với cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; đình chỉ xây dựng, thu hồi giấy phép xây dựng theo thẩm quyền khi chủ đầu tư xây dựng công trình vi phạm nghiêm trọng.
  • Người có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do việc cấp giấy phép sai hoặc cấp giấy phép chậm theo quy định của pháp luật.

(Điều 104 Luật Xây dựng 2014)

4. Mọi người cùng hỏi

Quy trình xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những bước chính?

Quy trình bao gồm việc nộp hồ sơ xin cấp giấy phép, kiểm tra, đánh giá đối với dự án, và sau đó là quyết định cấp giấy phép nếu dự án đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.

Tại sao việc cấp giấy phép xây dựng quan trọng trong quản lý xây dựng đô thị?

Việc cấp giấy phép giúp đảm bảo rằng mọi dự án xây dựng tuân theo quy chuẩn, an toàn, và đồng thời hỗ trợ quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.

Ai là người có thể yêu cầu cấp giấy phép xây dựng?

Nhà đầu tư hoặc chủ thầu là những đối tượng chủ yếu có thẩm quyền yêu cầu cấp giấy phép xây dựng từ Sở Xây dựng hoặc Ban Quản lý đô thị.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790