Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Đồng Nai chi tiết

Việc thành lập một công ty kế toán tại Đồng Nai là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự chú ý đến nhiều yếu tố pháp lý, tài chính và quản lý. Tại tỉnh Đồng Nai, như nhiều nơi khác trên toàn quốc, quy trình này được điều chỉnh và quản lý bởi các cơ quan chức năng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Đồng Nai chi tiết thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai chi tiết
Thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai chi tiết

1. Điều kiện thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Đồng Nai

Điều kiện tiếp cận thị trường với nhà đầu tư nước ngoài

Theo cam kết của Việt Nam tại WTO, dịch vụ kế toán, được phân loại theo CPC 862, không bị hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài có hiện diện thương mại tại Việt Nam. Do đó, những nhà đầu tư nước ngoài có thể thành lập các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Điều kiện về loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Điều 59, Luật Kế toán 2015, đã được sửa đổi và bổ sung vào năm 2019, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán có thể được thành lập dưới các hình thức sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn có ít nhất hai thành viên trở lên.
 • Công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Do đó, theo quy định này, các công ty dịch vụ kế toán không được phép thành lập dưới hình thức công ty cổ phần.

Điều kiện về thành viên

Kinh doanh dịch vụ kế toán đề cập đến việc cung cấp các dịch vụ liên quan đến công việc kế toán như làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác kế toán cho tổ chức và cá nhân khi có nhu cầu. Quy định về thành viên của công ty dịch vụ kế toán được quy định tại Điều 60 của Luật Kế toán như sau:

 • Phải có ít nhất hai thành viên góp vốn hoặc làm kế toán hành nghề trong trường hợp của công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 • Người đại diện theo pháp luật hoặc giám đốc/tổng giám đốc của công ty phải là kế toán viên hành nghề. Trong trường hợp của doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân cần là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.
 • Tỉ lệ vốn góp của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định như sau: Tổ chức có thể góp tối đa 35% vốn điều lệ, trong khi đó, các kế toán viên hành nghề phải góp trên 50% vốn điều lệ của công ty.

Điều kiện mã ngành nghề

Công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực kế toán theo quy định của pháp luật. Mã ngành nghề dành cho dịch vụ kế toán là:

Mã ngành 6920: Bao gồm các hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế.

Điều kiện đối với doanh nghiệp nước ngoài

Theo quy định của Khoản 4 Điều 59 Luật Kế toán 2015, sửa đổi và bổ sung năm 2019, các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam có thể thực hiện dưới các hình thức sau đây:

 • Góp vốn vào doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đã được thành lập và hoạt động tại Việt Nam để hợp tác thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán mới;
 • Thành lập chi nhánh của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Việt Nam;
 • Cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Để thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, các yêu cầu cần tuân thủ bao gồm:

 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu pháp lý khác có giá trị tương đương;
 • Cần ít nhất 2 thành viên góp vốn, trong đó phải có ít nhất 2 kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán cùng với nhiều năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực này;
 • Tỷ lệ góp vốn của các kế toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp;
 • Tỷ lệ góp vốn của các thành viên là tổ chức không được vượt quá 35% tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp, theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 17/2012/NĐ-CP.

Công ty hợp danh

Để đảm bảo quy trình thành lập công ty kế toán, các điều kiện sau cần được thực hiện:

 • Có các văn bản chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu pháp lý khác có giá trị tương đương;
 • Phải có ít nhất 2 thành viên hợp danh, trong đó phải có ít nhất 2 kế toán viên hành nghề;
 • Người đại diện, giám đốc, hoặc tổng giám đốc phải có chứng chỉ hành nghề kế toán và có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này.

Doanh nghiệp tư nhân

 • Để thành lập công ty kế toán, cần các điều kiện sau:Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các tài liệu pháp lý khác có giá trị tương đương;
 • Phải có ít nhất 2 kế toán viên hành nghề;
 • Chủ đại diện của doanh nghiệp tư nhân phải vừa là giám đốc vừa là kế toán viên hành nghề.

3. Thủ tục thành lập công ty dịch vụ kế toán tại Đồng Nai

Thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ chi tiết, hãy xem chi tiết tại Mục 4 ACC Đồng Nai có phần hướng dẫn chi tiết.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thành lập công ty hoặc người được ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ với cơ quan đăng ký kinh doanh tại địa phương doanh nghiệp đặt trụ sở chính, theo các phương thức sau:

 • Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính.
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy biên nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Các văn bản trong hồ sơ sẽ được số hóa và nhập vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ công bố công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh trong vòng 30 ngày kể từ ngày được công khai. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ nộp phí và gửi Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tới cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

4. Hồ sơ thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai

Thành phần hồ sơ để thành lập công ty cung cấp dịch vụ kế toán, kế toán thuế, kế toán trưởng…. tại Đồng Nai bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty kế toán
 • Danh sách các thành viên công ty hợp danh/TNHH 2 thành viên trở lên
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (trong trường hợp người đại diện không thể trực tiếp thực hiện)
 • Bản sao điều lệ công ty đối với: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty hợp danh
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp và các thành viên góp vốn
 • Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các thành viên là tổ chức
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người ủy quyền nộp hồ sơ

5. Câu hỏi thường gặp

Thủ tục thành lập công ty kế toán ở Đồng Nai có những yêu cầu gì đặc biệt?

Thủ tục này yêu cầu chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác theo quy định của pháp luật, cũng như tuân thủ các quy trình xử lý hồ sơ được cơ quan chức năng quy định.

Ai là người chịu trách nhiệm chính trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai?

Người chịu trách nhiệm chính có thể là chủ doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền đại diện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các bước thủ tục.

Thời gian thực hiện toàn bộ thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai là bao lâu?

Thời gian thực hiện toàn bộ thủ tục có thể dao động tùy thuộc vào quy trình xử lý hồ sơ của cơ quan đăng ký kinh doanh và thời gian công bố nội dung đăng ký. Thường thì quá trình này kéo dài từ vài tuần đến một tháng.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thành lập công ty kế toán tại Đồng Nai chi tiết. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345