Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai

Bắt đầu thực hiện quy trình thiết lập một công việc tư vấn tài chính tại Đồng Nai bao gồm công việc phải vượt qua một loạt các thủ tục phức tạp phức tạp và yêu cầu pháp lý. Từ việc biên soạn các tài liệu cần thiết đến việc đảm bảo sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý, quy trình này Yêu cầu sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết và Tặng thủ công các dụng cụ hướng dẫn có thể. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai

1. Điều kiện thành lập và hoạt động công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai

 • Để hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, công ty chỉ được thành lập theo một trong ba loại hình doanh nghiệp sau (Điều 59 Luật Kế toán 2015):

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 thành viên trở lên;

+ Sở hữu duy nhất;

+ Công ty hợp tác.

 • Lời khuyên thủ công không thể là tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán trừ khi bên ngoài trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước.
 • Trong số những người góp vốn phải có ít nhất 2 nghề kế toán.
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc (đối công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh) hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân (đồng thời là giám đốc) phải là kế toán viên hành động nghề nghiệp .
 • Công ty trách nhiệm phải đảm bảo tỷ lệ vốn góp của thành viên kế toán hành động nghề nghiệp trong doanh nghiệp, tỷ lệ tiền góp của các thành viên tổ chức theo quy định của phủ Chính phủ (Tổ chức dưới 35%, kế toán hành viên nghề nghiệp trên 50%).
 • Đăng ký lĩnh vực tư vấn tài chính và các lĩnh vực khác mong muốn hoạt động không phải là nhà nước cấm theo quy định hành động.
 • Sau khi thành lập công ty, bạn phải xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai

Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai

Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính có thể được thực hiện theo quy trình, trình tự sau:

Bước 1: Nop Hồ sơ đăng ký thành công ty tới Kế hoạch và Đầu tư

 • Chuẩn bị hồ sơ (Xem chi tiết tại mục 3)
 • Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ nơi công ty đặt trụ sở.
  Sau đó chờ 3 – 5 ngày để nhận được giấy phép thành lập công ty tư vấn tài chính.
 • Trường hợp sơ bộ thiếu sót, hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Doanh nghiệp có thể ủy quyền cho ACC Đồng Nai chuẩn bị hồ sơ để tránh sai sót trong quá trình xây dựng hồ sơ.

Bước 2: Công khai nội dung đăng ký kinh doanh

 • Thời gian quy định để doanh nghiệp công bố thông tin đăng ký công ty là 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận thành lập công ty. Cụ thể, sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải công bố công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng thủ tục quy định và phải nộp phí theo quy định. Nội dung công bố bao gồm: Ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Việc không thực hiện đúng quy định về nội dung và thời hạn sẽ bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với công ty tư vấn tài chính.

Bước 3: Đóng dấu công ty

Công ty cần phải có con dấu riêng. Vì vậy, doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện đóng dấu công ty sau khi có mã số thuế. Hình thức con dấu do công ty quyết định nhưng phải đảm bảo chứa đựng các thông tin cần thiết về tên công ty và số đăng ký kinh doanh. Sau khi đóng dấu, công ty công bố mẫu dấu sẽ được sử dụng trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Mở tài khoản ngân hàng cho công ty

Chủ sở hữu công ty mang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu, chứng minh nhân dân đến ngân hàng để đăng ký tài khoản giao dịch cho công ty. Sau đó, hoàn tất thủ tục báo cáo số tài khoản ngân hàng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu.

Bước 5: Đăng ký chứng thư chữ ký số

Công ty có nhu cầu đăng ký trực tuyến mua chữ ký số nhằm mục đích nộp thuế và kê khai thuế qua mạng. Công ty nên yêu cầu ngân hàng kích hoạt chức năng nộp thuế cho tài khoản ngân hàng của công ty. Kế toán của công ty sẽ sử dụng tài khoản chữ ký số đã mua để thực hiện nộp thuế qua mạng cho công ty theo quy định.

Bước 6: Treo bảng hiệu công ty và thông báo phát hành hóa đơn VAT

 • Công ty tự làm bảng hiệu, sau đó treo lên để thuận tiện cho việc quản lý. Kích thước, hình thức biển hiệu do công ty quyết định nhưng nội dung phải đảm bảo đầy đủ tên công ty, địa chỉ, số điện thoại.
 • Công ty tư vấn tài chính thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan có thẩm quyền. Sau khi được phê duyệt, công ty tiến hành in và phát hành hóa đơn để sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra, công ty có thể mua hoá đơn để sử dụng thay vì in ấn.

Bước 7: Thực hiện kê khai, nộp thuế sau khi thành lập doanh nghiệp Công ty cần thực hiện kê khai, nộp thuế ngay sau khi thành lập công ty tư vấn tài chính. Các loại thuế cụ thể bao gồm:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp sau ngày kết thúc năm tài chính.
 • Thuế giá trị gia tăng, nộp theo báo cáo quý của công ty.
 • Thuế môn bài: Công ty tư vấn tài chính phải nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 8: Góp vốn vào Công ty tư vấn tài chính

 • Công ty tư vấn tài chính có thể góp vốn bằng tài sản, tiền Việt Nam, ngoại tệ hoặc tài sản sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh… được định giá phù hợp.
 • Thời gian góp vốn tối đa của công ty tư vấn tài chính là 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Các cổ đông phải góp số vốn đã cam kết.
 • Trường hợp không góp đủ vốn, công ty cần làm thủ tục sửa đổi vốn điều lệ để tránh bị xử phạt hành chính.

Bước 9: Thuê dịch vụ kế toán hoặc kế toán viên

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán, quyết toán thuế cho công ty, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ kế toán của ACC Đồng Nai để tiết kiệm chi phí. Nếu doanh nghiệp có năng lực thì có thể thuê kế toán cho công ty.

3. Hồ sơ thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai

Đối với Doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao các văn bản pháp luật đối với chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là cá nhân.

Đối với Công ty hợp danh, hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các văn bản pháp luật đối với thành viên công ty là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Hồ sơ pháp lý đối với cá nhân đại diện công ty theo ủy quyền và văn bản ủy quyền cho người đại diện.

Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu đơn xin đăng ký kinh doanh.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Bản sao các tài liệu sau:

+ Văn bản pháp luật đối với cá nhân đại diện cho công ty theo pháp luật. b) Văn bản pháp luật đối với chủ sở hữu/thành viên công ty là cá nhân hoặc tổ chức.

+ Hồ sơ pháp lý đối với cá nhân đại diện theo ủy quyền của công ty và văn bản ủy quyền cho người đại diện.

Ghi chú:

 • Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn cần chuẩn bị thêm hồ sơ như bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia theo quy định của Bộ Đầu tư. Pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Trường hợp muốn ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác thực hiện các thủ tục thì cần soạn thảo Hợp đồng ủy quyền. Bên được ủy quyền sẽ nộp hồ sơ kèm theo Hợp đồng ủy quyền và bản sao các giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức đó.

4. Một số lưu ý quan trọng khi thành lập công ty tư vấn tài chính

Ngoài các điều kiện, thủ tục, trình tự đăng ký kinh doanh, để thuận lợi cho quá trình thành lập công ty tư vấn tài chính, doanh nghiệp cũng cần quan tâm đến các vấn đề sau:

Lưu ý về địa chỉ công ty

 • Công ty tư vấn tài chính phải có địa chỉ hoạt động kinh doanh mới đủ điều kiện đăng ký kinh doanh. Địa chỉ của công ty có thể đặt tại một ngôi nhà thuộc sở hữu tư nhân với địa chỉ rõ ràng và cụ thể, cá nhân có thể sử dụng nhà của người thân, bạn bè.
 • Tuy nhiên, không được phép thành lập công ty trong các tòa nhà dân cư hoặc khu dân cư tập thể. Địa chỉ của công ty phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và nghiêm cấm việc sử dụng địa chỉ giả.

Lưu ý về tên công ty

 • Ngôn ngữ tục tĩu hoặc các ký tự không phù hợp về mặt văn hóa đều bị cấm trong tên công ty. Nghiêm cấm việc sử dụng tên các lực lượng vũ trang, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền làm tên công ty.
 • Tên công ty tư vấn tài chính phải đáp ứng các yêu cầu về tính độc đáo, không trùng lặp, không gây nhầm lẫn, có tính khác biệt so với bất kỳ công ty nào đã đăng ký trước đó.
 • Tên công ty tư vấn tài chính có thể viết bằng tiếng Anh hoặc viết tắt. Doanh nghiệp có thể nghiên cứu trước thông tin về tên để tránh trường hợp đăng ký tên không hợp lệ.

Thuyết minh về vốn và kê khai vốn

Khi thành lập công ty tư vấn tài chính, doanh nghiệp cần đảm bảo chuẩn bị số vốn yêu cầu tối thiểu. Mức vốn tối thiểu này phụ thuộc vào điều kiện tài chính hoặc mức độ góp vốn của từng doanh nghiệp và trong một số trường hợp còn phụ thuộc vào quy định về vốn của từng ngành.

Ngoài mức vốn tối thiểu, doanh nghiệp sẽ cần kê khai số vốn đăng ký phù hợp với năng lực của mình hoặc theo quy định của từng ngành nghề dự định hoạt động:

 • Nếu doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành nghề không yêu cầu về vốn thì có thể kê khai vốn đăng ký theo ý mình, tùy theo năng lực tài chính hoặc nguyện vọng kinh doanh.
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động ngành, nghề có yêu cầu cụ thể về vốn sẽ cần kê khai mức vốn đăng ký tối thiểu bằng hoặc cao hơn mức vốn quy định.

Lưu ý về người đại diện theo pháp luật

 • Doanh nghiệp phải lựa chọn người phù hợp để làm người đại diện theo pháp luật của công ty. Người này có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất để đảm bảo lợi ích hợp pháp của công ty. Vì vậy cần phải chọn người có đủ năng lực và kinh nghiệm.
 • Công ty phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi rời khỏi Việt Nam.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty tư vấn tài chính có thể là giám đốc, chủ tịch, người quản lý,… Tuy nhiên, phải đảm bảo người đảm nhận vai trò này tuân thủ các quy định chung về người đại diện theo pháp luật.
  Tham khảo thêm: Quy định về người đại diện theo pháp luật

Lưu ý khi đăng ký lĩnh vực kinh doanh

 • Để tiến hành kinh doanh, các công ty cần phải đăng ký các ngành nghề kinh doanh liên quan để đạt được mục đích kinh doanh của mình.
 • Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực có yêu cầu điều kiện thì phải đáp ứng các yêu cầu liên quan đến vốn, chứng chỉ chuyên môn, giấy phép… mới được hoạt động.
  Tham khảo thêm: Danh sách ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 • Trường hợp công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực không yêu cầu điều kiện thì không cần đáp ứng yêu cầu cụ thể và có thể trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh sau khi được cấp giấy phép.

5. Câu hỏi thường gặp

Mất bao lâu để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai?

Quá trình này thường mất khoảng 3 đến 5 ngày sau khi nộp đầy đủ hồ sơ lên ​​Sở Kế hoạch và Đầu tư. Tuy nhiên, nó có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể và việc tuân thủ các quy định.

Có hạn chế hoặc yêu cầu cụ thể nào về tên công ty đối với công ty tư vấn tài chính ở Đồng Nai không?

Có, tên công ty phải tổng hợp quy định, tránh sử dụng ngôn ngữ hoặc ký tự không phù hợp. Nó cũng phải là duy nhất và có thể phân biệt được với các công cụ đã đăng ký khác và không chứa một số thuật ngữ hoặc cụm từ bị cấm.

Những lưu ý chính liên quan đến pháp luật đại diện của một công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai là gì?

Người pháp luật đại diện phải được lựa chọn kỹ càng và có đủ năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, ít nhất một người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam và phải góp phần thủ tục ủy quyền phù hợp nếu người đại diện rời khỏi nước.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thành lập công ty tư vấn tài chính tại Đồng Nai.  Đừng ngần ngại hãy liên hệ với  ACC Đồng Nai  nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345