Thủ tục thành lập công ty xây dựng tại Đồng Nai (Điều kiện)

Thành lập công ty xây dựng tại Đồng Nai bao gồm nhiều thủ tục và yêu cầu. Đầu tiên, các doanh nhân có tham vọng cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định do chính quyền địa phương đặt ra. Những điều kiện này thường bao gồm các môn học chuyên sâu, kinh nghiệm và nguồn tài chính chính cần thiết để thực hiện xây dựng dự án. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu Thủ tục thành lập công ty xây dựng tại Đồng Nai (Điều kiện) viết bài thông tin dưới đây.

Tiếp tục thiết lập công cụ xây dựng tại Đồng Nai (Điều kiện)
Tiếp tục thiết lập công cụ xây dựng tại Đồng Nai (Điều kiện)

1. Khái niệm về công ty xây dựng 

Công cụ xây dựng là đơn vị, tổ chức có đầy đủ chức năng, năng lực trong việc xây dựng lớn. Các lĩnh vực chuyên môn có thể bao gồm thiết kế và quản lý các dự án xây dựng. Công ty này có thể trực tiếp xây dựng hợp đồng ký kết với đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp đảm nhận toàn bộ phạm vi công việc cho một dự án cụ thể. Ngoài ra, nó có thể xử lý tất cả các nhiệm vụ liên quan đến việc xây dựng một dự án đầu tư.

Chuyên xây dựng các công cụ khác nhau như nhà ở, nhà xây dựng, cơ sở hạ tầng, cầu và các công cụ cộng đồng khác, công cụ xây dựng này phải bổ sung thêm thủ công quy định và tiêu chuẩn về an toàn và môi trường field. Tuy nhiên, cần phải đảm bảo rằng các công cụ này được xây dựng đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn cao.

2. Điều kiện xây dựng công ty tại Đồng Nai 

Điều kiện về công cụ xây dựng thiết lập

Căn cứ Điều 1 và 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 về thành lập công ty xây dựng, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn có những ngoại lệ, bao gồm:

 • Tổ chức không có phương pháp nhân sự.
 • Cá nhân chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Cơ quan, đơn vị nhà nước thuộc năng lượng vũ trang Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh để thu lợi riêng.
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về quản lý, công chức, viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân Việt Nam. Tương tự, không bao gồm bác sĩ quan chuyên nghiệp, hạ sĩ quan trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân.
 • Người lãnh đạo, quản lý kỹ thuật trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trừ người được ủy quyền đại diện góp vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Cá nhân đang chấp nhận hình phạt hoặc bị cấm hoạt động kinh doanh.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản.

Điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ khi thiết lập công cụ xây dựng tư vấn

Nếu doanh nghiệp lựa chọn đăng ký hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp thì không có yêu cầu cụ thể nào về vốn, trình độ, kinh nghiệm. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp quyết định hoạt động trong các lĩnh vực sau thì phải có chứng chỉ năng lực liên quan về xây dựng:

 • Khảo sát xây dựng.
 • Xây dựng quy trình.
 • Thiết kế và xây dựng công cụ xác thực.
 • Lập và xác thực các dự án xây dựng đầu tiên.
 • Tư vấn quản lý dự án.
 • Thi công xây dựng.
 • Giám sát việc xây dựng này.
 • Thanh build.
 • Quản lý việc xây dựng chi phí đầu tư.

Khi đăng ký lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp cần cân nhắc, lựa chọn kỹ năng chuyên ngành, nghề phù hợp nhất để đảm bảo hoạt động kinh doanh của mình được tiến hành hiệu quả.

3. Tiếp tục thiết lập công cụ xây dựng tại Đồng Nai 

Tiếp tục thiết lập công cụ xây dựng tại Đồng Nai
Tiếp tục thiết lập công cụ xây dựng tại Đồng Nai

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

(Xem chi tiết tại Mục 4)

Bước 2: Sơ đồ thông tin tới Kế hoạch và Đầu tư

 • Sau khi chuẩn bị hồ sơ cần thiết tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, doanh nghiệp tiến hành xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan cam chịu: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc Trung Quốc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu hồ sơ đủ điều kiện và đầy đủ.

Bước 3: Khắc dấu cho doanh nghiệp

Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần giải quyết vấn đề. Hiện nay, chưa có quy định về thủ tục báo mẫu dấu doanh nghiệp và doanh nghiệp có trách nhiệm giải quyết và quản lý con dấu của mình.

Bước 4: Công bố công khai nội dung đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công bố công khai thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo thủ tục quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận.

Bước 5: Hoàn thiện các thủ tục sau khi thành lập công cụ xây dựng

Sau khi thiết lập công cụ xây dựng, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Treo biển hiệu tại địa chỉ kinh doanh.
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền.
 • Đăng ký sử dụng chữ số để nộp thuế điện tử.
 • Thông báo ứng dụng điện tử hàng hóa.
 • Bài khai và tính thuế theo hướng dẫn quy định.
 • Đảm bảo đủ vốn và xu thủ thuật trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Yêu cầu cấp hoặc tiêu chuẩn được chứng minh chỉ hoạt động nếu cần trước khi ký hợp đồng và xuất đơn hàng trong các trường hợp ngành nghề có yêu cầu.

4. Hồ sơ thành lập công ty xây dựng tại Đồng Nai 

Cụ thể, hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Yêu cầu doanh nghiệp đăng nhập.
 • Công cụ điều chỉnh.
 • Danh sách thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (đối với công ty cổ phần).
 • Bản sao của các tài liệu sau:
 • Văn bản luật cá nhân đại diện theo luật doanh nghiệp.
 • Hồ sơ pháp lý của cá nhân là chủ sở hữu công ty, bao gồm: thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông áp dụng khi là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Văn bản luật của tổ chức là chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu là tổ chức.
 • Văn bản luật của cá nhân làm người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài if is tổ chức và văn bản cử tri đại diện theo ủy quyền.
 • Các tài liệu cần thiết khác (nếu có).
 • Giấy ủy quyền cho ACC Đồng Nai thành lập hồ sơ công ty xây dựng.

5. Kinh nghiệm thiết lập công cụ xây dựng

Khi thành lập công ty xây dựng, điều quan trọng nhất là xây dựng kế hoạch cụ thể về huy động vốn, đăng ký kinh doanh ngành nghề, lựa chọn đại diện theo pháp luật, tìm hiểu đối tác, thị trường, quản lý tài chính chính, báo cáo thuế, kế toán.

 • Điều kiện: Nếu bạn đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp thì không có yêu cầu cụ thể về điều kiện vốn. Tuy nhiên, nếu đăng ký ngành nghề yêu cầu vốn theo quy định thì phải kèm theo quy định của ngành đó.
 • Địa chỉ công ty: Khi mới thành lập công ty, hãy cân nhắc việc tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng địa chỉ như địa chỉ của người thân, bạn bè hoặc thuê văn phòng ảo. Địa chỉ công cụ cần phải rõ ràng, chính xác và xác định chính xác.
 • Công ty tên: Việc chọn công ty tên phải được quy định trong luật và không được trùng lặp với các công ty tên khác.
 • Lĩnh vực kinh doanh: Xác định lĩnh vực kinh doanh bạn muốn theo đuổi và kiểm tra các công cụ điều kiện của lĩnh vực đó.
 • Ý kiến: Tìm hiểu cách thủ công vào công ty. Thời hạn và tài sản đóng góp phải thực hiện theo quy định.
 • Luật pháp đại diện: Lựa chọn người đại diện theo luật pháp có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để đảm bảo hoạt động của công ty được hiệu quả.
 • Loại hình kinh doanh: Chọn loại hình kinh doanh phù hợp với mục tiêu và hình thức kinh doanh của bạn.
 • Thuế: Các loại thuế hiện hành đúng thời hạn và đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, doanh nghiệp cần hiểu rõ các định nghĩa và thủ tục thành lập công ty để có thể vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

6. Câu hỏi thường gặp

Thành lập công ty xây dựng ở Đồng Nai cần những giấy phép, giấy phép gì?

Các giấy phép và giấy phép cần thiết có thể bao gồm đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép môi trường và bất kỳ giấy phép liên quan nào khác từ chính quyền địa phương.

Có yêu cầu về mức tối thiểu để thiết lập công cụ xây dựng ở Đồng Nai không?

Yêu cầu về vốn có thể khác nhau tùy thuộc vào loại hình và mô hình xây dựng công cụ xây dựng dự án. Tuy nhiên, đối với một số lĩnh vực được định nghĩa cao nhất trong khối xây dựng, có thể áp dụng các yêu cầu về vốn cụ thể.

Thủ tục, thời gian giải quyết thành lập công ty xây dựng tại Đồng Nai như thế nào?

Thủ tục thường bao gồm chuẩn bị và sử dụng các tài liệu cần thiết cho các cơ sở có liên quan, xử lý đơn đăng ký, xin giấy phép và giấy phép cũng như hoàn tất đăng ký. Dòng thời gian có thể khác nhau nhưng thường mất vài tuần đến vài tháng để hoàn thành.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thành lập công ty xây dựng tại Đồng Nai (Điều kiện).  Đừng ngần ngại hãy liên hệ với   ACC Đồng Nai   nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345