Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online đang trở thành một phương tiện tiện lợi và linh hoạt cho các doanh nghiệp muốn điều chỉnh hoạt động kinh doanh của mình. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online thông qua bài viết dưới đây.

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online
Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online

1. Doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh trong trường hợp nào?

Giấy phép kinh doanh đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc thể hiện thông tin và tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp. Do đó, khi một doanh nghiệp phát sinh sự thay đổi về thông tin trên giấy phép, họ cần thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm:

 • Thay đổi tên của công ty hoặc doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh thông tin về địa chỉ trụ sở chính.
 • Điều chỉnh thông tin liên quan đến ngành nghề kinh doanh, bao gồm thêm hoặc loại bỏ ngành nghề mới.
 • Sửa đổi thông tin về vốn điều lệ, bao gồm việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ, cấu trúc lại mức vốn góp hoặc cổ phần.
 • Thay đổi thông tin về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 • Điều chỉnh thông tin về thành viên tham gia hoặc cổ đông góp vốn của doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi loại hình công ty.
 • Cập nhật các thông tin khác như số CCCD, số điện thoại, email, fax.

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể thực hiện việc điều chỉnh một hoặc nhiều nội dung thay đổi cùng một lúc.

2. Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online

Hiện nay, việc thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trực tuyến đã giúp nhiều doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về cách thức thực hiện này. Dưới đây là các bước thực hiện mà Lạc Việt thường áp dụng:

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh

Để thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng, bạn cần truy cập và đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Lựa chọn hình thức đăng ký

Sau khi đăng nhập vào tài khoản đăng ký kinh doanh, bước tiếp theo là lựa chọn hình thức đăng ký. Tại đây, doanh nghiệp có thể chọn đăng ký mới hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc lựa chọn hình thức đăng ký phù hợp sẽ giúp hệ thống cung cấp các mẫu hồ sơ và hướng dẫn liên quan để doanh nghiệp có thể hoàn thành các bước tiếp theo một cách chính xác và hiệu quả.

Bước 3: Lựa chọn thông tin cần thay đổi

Trong bước này, doanh nghiệp cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ để hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin của doanh nghiệp trước khi tiến hành các thay đổi cần thiết.

Bước 4: Lựa chọn hình thức thay đổi đăng ký

Ở bước này, doanh nghiệp sẽ chọn tùy chọn “Thay đổi nội dung trên giấy phép đăng ký kinh doanh”.

Bước 5: Gửi tài liệu liên quan

Tải tập tin tài liệu, hồ sơ cần thiết về thay đổi giấy phép kinh doanh dưới dạng bản scan và đảm bảo được ký tên của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các tài liệu tải lên phải có định dạng văn bản, bao gồm các định dạng .pdf, .doc, và dung lượng không được vượt quá 15MB.

Bước 6: Hoàn tất thanh toán và quy trình thay đổi GPKD

Sau khi đã tải lên tài liệu đính kèm, doanh nghiệp cần kiểm tra lại thông tin hiển thị trên hệ thống. Nếu mọi thông tin đã chính xác và đầy đủ, doanh nghiệp tiến hành thanh toán điện tử để hoàn tất quá trình nộp thay đổi thông tin giấy phép kinh doanh trực tuyến.

Quy định này giúp giảm bớt thời gian và công sức trong quá trình thay đổi giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp không cần phải đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh mà có thể thực hiện mọi thủ tục qua mạng điện tử.

3. Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh 

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh
Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Hồ sơ thay đổi tên doanh nghiệp

Để thay đổi tên doanh nghiệp, bạn cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính có thể phức tạp hơn do chia thành hai trường hợp: thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện và khác quận/huyện, ảnh hưởng đến cơ quan đăng ký thuế.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Để thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, bạn cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi GPKD.
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Quyết định và biên bản họp của hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Quyết định và biên bản họp của đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty sang quận/huyện khác

Đối với thủ tục thay đổi địa chỉ công ty sang quận/huyện khác, hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi GPKD.
 • Hồ sơ chốt thuế tại quận/huyện cũ.
 • Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST.
 • Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.
 • Quyết định và biên bản họp của hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Quyết định và biên bản họp của đại hội đồng cổ đông (đối với Công ty cổ phần).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Trong trường hợp cần thay đổi hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh, hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ

Nếu doanh nghiệp muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ, hồ sơ sẽ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ công ty.
 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.
 • Văn bản xác nhận việc góp vốn của các thành viên mới (trong trường hợp có thành viên mới tham gia góp vốn).
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của thành viên mới.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu, thành viên công ty

Đối với thay đổi chủ sở hữu của Công ty TNHH 1 thành viên và thay đổi thành viên của Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hồ sơ bao gồm:

 • Biên bản họp của hội đồng thành viên.
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên.
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
 • Danh sách thông tin các thành viên cần thay đổi.
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện pháp luật.
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của người đại diện pháp luật cần thay đổi.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu chủ sở hữu hoặc người đại diện không tự nộp hồ sơ).

Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản điều lệ mới của công ty chuyển đổi.
 • Danh sách các thành viên hoặc cổ đông sáng lập (đối với loại hình Công ty cổ phần và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty.
 • Bản sao CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của các thành viên, cổ đông sáng lập.

4. Mọi người cũng hỏi

Doanh nghiệp cần làm gì để hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin của doanh nghiệp?

Doanh nghiệp cần nhập mã số doanh nghiệp hoặc mã số nội bộ để hệ thống tra cứu và hiển thị thông tin trước khi thực hiện các bước tiếp theo.

Tại bước đính kèm tài liệu liên quan, doanh nghiệp cần chú ý điều gì?

Doanh nghiệp cần tải file đính kèm tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc thay đổi giấy phép kinh doanh dưới dạng bản scan có kèm theo chữ ký. Tài liệu tải lên phải ở định dạng .pdf, .doc và dung lượng không vượt quá 15MB.

Làm thế nào để hoàn tất quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh online?

Để hoàn tất quy trình thay đổi giấy phép kinh doanh online, doanh nghiệp cần kiểm tra lại toàn bộ thông tin trên hệ thống, thực hiện thanh toán điện tử và nộp hồ sơ. Quy trình này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và không cần đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh online. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345