Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài là một quá trình phức tạp và đòi hỏi sự chặt chẽ trong các bước thực hiện. Hãy cùng tìm hiểu Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài
Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

1. Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Quá trình chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài là một quá trình phức tạp, yêu cầu sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và thỏa thuận. Người chuyển nhượng cần phải hiểu rõ về các quy định liên quan đến đầu tư nước ngoài tại quốc gia đó.

2. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 48 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quá trình chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài gồm những bước như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

    • Nhà đầu tư nộp 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư, bao gồm các tài liệu như văn bản đề nghị điều chỉnh dự án, báo cáo thực hiện dự án, hợp đồng chuyển nhượng, và các giấy tờ liên quan.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ

    • Cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ và hợp lệ, cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ. Nếu không đủ, hướng dẫn để nhà đầu tư bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ

    • Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thẩm định về điều kiện chuyển nhượng. Sau đó, các cơ quan liên quan xem xét và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết hành chính

    • Nhà đầu tư nhận kết quả giải quyết tại Cơ quan đăng ký đầu tư, dựa vào ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận hồ sơ.

3. Quy định chung về chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020, dự án đầu tư là việc tổ chức đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trên một vùng địa lý cụ thể, trong một khoảng thời gian nhất định.

Chuyển nhượng dự án đầu tư là quá trình mà các nhà đầu tư của một dự án chuyển giao một phần hoặc toàn bộ dự án của họ cho một nhà đầu tư khác thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

Bản chất của hợp đồng chuyển nhượng là một loại hợp đồng mua bán tài sản, tuy nhiên, tài sản được giao dịch trong trường hợp này là dự án đầu tư hoặc một phần của nó.

Ngoài ra, trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư phải tuân thủ nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Đầu tư 2020, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư được thực hiện như sau:

  • Đối với các dự án đầu tư mà nhà đầu tư đã được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư 2020 và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 của Luật Đầu tư.
  • Đối với các dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a của khoản này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

5. Chủ thể thực hiện chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Chủ thể thực hiện chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài
Chủ thể thực hiện chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại khoản 1 của Điều 46 Luật Đầu tư 2020, quy định về chuyển nhượng dự án đầu tư được sắp xếp như sau:

“Nhà đầu tư được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư được chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 48 trong Luật này;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc một phần dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 của Điều 24 trong Luật này;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…;”

Do đó, theo quy định trên, Nhà đầu tư được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư, nhưng cần đáp ứng các điều kiện theo các quy định liên quan khác.

6. Mọi người cũng hỏi

Ai là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và phê duyệt thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài?

Cơ quan có thẩm quyền là Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Huyện.

Thời gian xử lý thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài là bao lâu?

Thời gian xử lý thủ tục này có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần tùy thuộc vào từng giai đoạn và quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành thủ tục, nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được những giấy tờ gì?

Nhà đầu tư sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư, cùng với các văn bản điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư từ Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Huyện.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790