Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài như thế nào?

Để thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài, các nhà đầu tư cần tuân thủ các quy định và quy trình được quy định bởi cơ quan quản lý tài chính và ngân hàng của quốc gia mình và quốc gia đích. Dưới đây là một số bước chính trong quá trình Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài như thế nào?

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài như thế nào?
Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài như thế nào?

1. Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài là gì?

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài bao gồm các bước cơ bản như sau:

 • Mở tài khoản đầu tư tại ngân hàng hoặc sàn giao dịch có thẩm quyền.
 • Nạp tiền từ tài khoản nguồn vào tài khoản đầu tư.
 • Cung cấp thông tin về mục tiêu đầu tư và nguồn tiền.

2. Các bước trong thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thường bao gồm các bước sau:

 • Mở tài khoản đầu tư: Đầu tiên, bạn cần mở tài khoản đầu tư tại ngân hàng hoặc sàn giao dịch có thẩm quyền ở quốc gia bạn muốn đầu tư.
 • Nạp tiền vào tài khoản: Sau khi tài khoản được mở, bạn cần nạp tiền vào tài khoản đó. Điều này thường được thực hiện bằng cách chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của bạn ở quốc gia nguồn.
 • Cung cấp thông tin và giấy tờ: Bạn cần cung cấp thông tin liên quan đến mục tiêu đầu tư và nguồn tiền. Thường, bạn sẽ phải kèm theo các giấy tờ chứng minh nguồn tiền, như hóa đơn thuế, hợp đồng, hoặc giấy tờ tài chính khác.
 • Xác minh thông tin: Ngân hàng hoặc sàn giao dịch có thể yêu cầu xác minh thông tin và giấy tờ bạn cung cấp.
 • Chuyển tiền: Sau khi thông tin và giấy tờ được xác minh, bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản nguồn vào tài khoản đầu tư ở quốc gia đích.
 • Thực hiện giao dịch đầu tư: Tiền đã chuyển vào tài khoản đầu tư được sử dụng để thực hiện các giao dịch đầu tư theo mục tiêu của bạn.
 • Tuân thủ quy định: Hãy tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc chuyển tiền và đầu tư ra nước ngoài, và báo cáo thuế khi cần thiết.
 • Theo dõi tài khoản và đầu tư: Liên tục theo dõi tài khoản và hiệu suất đầu tư của bạn, và điều chỉnh danh mục đầu tư nếu cần thiết.

Lưu ý rằng quy trình có thể thay đổi tùy theo quốc gia, loại tài khoản, và loại đầu tư. Hãy tham khảo với ngân hàng hoặc sàn giao dịch cụ thể mà bạn đang làm việc để biết chi tiết thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài.

3. Quy trình về thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài

Bước 1: Để thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài, cá nhân hoặc tổ chức cần đến chi nhánh hoặc trụ sở chính của tổ chức tín dụng để điền đầy đủ và chính xác các thông tin vào “Phiếu chuyển tiền” theo mẫu quy định của ngân hàng. Bạn cần mang theo một số giấy tờ cần thiết như:

 • Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản sao được công chứng hoặc chứng thực theo quy định).
 • Các giấy tờ liên quan đến mục đích chuyển tiền như giấy báo trúng tuyển hoặc giấy báo nhập học nếu là mục đích du học.

Bước 2: Sau khi điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu chuyển tiền” và nộp các giấy tờ cần thiết cùng số tiền chuyển và phí dịch vụ cho nhân viên ngân hàng, nhân viên sẽ cập nhật dữ liệu vào hệ thống của ngân hàng và trả lại giấy biên nhận cho khách hàng.

Bước 3: Người thụ hưởng tại nước ngoài có thể sử dụng giấy tờ tùy thân như chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để nhận tiền được chuyển từ Việt Nam sang nước ngoài. Trong trường hợp sử dụng mã SWIFT Code, ngân hàng sẽ cung cấp một dãy số gồm 10 chữ số cho người gửi tiền để chuyển thông tin cho người thụ hưởng.

Các hạn mức và quy định về chuyển tiền ra nước ngoài được quy định bởi cơ quan nhà nước và phụ thuộc vào mục đích chuyển tiền và quy định của từng ngân hàng.

4. Hồ sơ về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư

Hồ sơ liên quan đến thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư thường bao gồm các tài liệu và thông tin sau:

 • Đơn đăng ký tài khoản đầu tư: Đây là biểu mẫu chính xác mà bạn cần điền ra để yêu cầu mở tài khoản đầu tư tại sàn giao dịch hoặc ngân hàng có thẩm quyền.
 • Tài liệu xác minh danh tính: Điều này bao gồm các tài liệu như hộ chiếu, giấy tờ tùy thân có hiệu lực và chứng minh nhân dân (nếu được chấp nhận).
 • Chứng minh địa chỉ cư trú: Một số quốc gia yêu cầu bạn cung cấp chứng minh địa chỉ cư trú, thường là hóa đơn tiện ích hoặc sổ đỏ.
 • Chứng minh thu nhập: Bạn có thể cần cung cấp thông tin về nguồn thu nhập của bạn, ví dụ như bảng lương hoặc báo cáo thuế.
 • Thông tin tài chính: Bạn cần cung cấp thông tin về tài chính cá nhân, bao gồm số tiền bạn dự định đầu tư.
 • Giấy tờ liên quan đến đầu tư: Đây có thể là hợp đồng đầu tư, thỏa thuận giao dịch hoặc bất kỳ tài liệu nào liên quan đến giao dịch đầu tư cụ thể mà bạn đang thực hiện.
 • Thông tin ngân hàng: Bạn cần cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của bạn ở quốc gia nguồn để thực hiện chuyển tiền.
 • Chứng minh nguồn tiền: Một số quốc gia yêu cầu bạn cung cấp thông tin chi tiết về nguồn tiền bạn sử dụng để đầu tư, bao gồm bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của tiền.
 • Chữ ký và ngày ký: Bạn sẽ cần ký và ngày ký trên tất cả các tài liệu liên quan.
 • Thông tin về mục tiêu đầu tư: Nên cung cấp thông tin về mục tiêu đầu tư và loại tài sản bạn định đầu tư.

Hãy nhớ rằng yêu cầu và tài liệu cụ thể có thể thay đổi tùy thuộc vào quốc gia và sàn giao dịch hoặc ngân hàng bạn chọn. Để đảm bảo rằng bạn đã cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin, luôn liên hệ với sàn giao dịch hoặc ngân hàng cụ thể mà bạn đang làm việc.

5. Điều kiện về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư

Điều kiện về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư
Điều kiện về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư

Các yêu cầu và điều kiện về thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài để đầu tư có thể biến đổi tùy thuộc vào quốc gia và loại đầu tư, nhưng dưới đây là một số điều kiện phổ biến:

 • Mở tài khoản đầu tư: Bạn cần phải mở tài khoản đầu tư tại sàn giao dịch hoặc ngân hàng có thẩm quyền ở quốc gia bạn muốn đầu tư.
 • Xác minh danh tính (KYC): Bạn phải cung cấp tài liệu và thông tin xác minh danh tính cá nhân, bao gồm hộ chiếu, giấy tờ tùy thân có hiệu lực, và chứng minh địa chỉ.
 • Nguồn tiền: Bạn cần cung cấp thông tin về nguồn tiền bạn sử dụng để đầu tư, và đảm bảo rằng nguồn tiền này có nguồn gốc hợp pháp.
 • Chứng minh thuế: Bạn có thể cần cung cấp thông tin về số điện thoại thuế cá nhân hoặc mã số thuế của bạn.
 • Hợp đồng và giấy tờ đầu tư: Đối với một số loại đầu tư, bạn cần phải cung cấp hợp đồng đầu tư hoặc các tài liệu liên quan đến giao dịch.
 • Thông tin ngân hàng: Bạn phải cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của bạn ở quốc gia nguồn để thực hiện chuyển tiền.
 • Tuân thủ quy định: Bạn phải tuân thủ các quy định và luật pháp liên quan đến việc chuyển tiền và đầu tư ra nước ngoài, bao gồm cả báo cáo thuế khi cần thiết.
 • Phí và giới hạn: Bạn nên tìm hiểu về các phí và giới hạn liên quan đến việc chuyển tiền quốc tế do ngân hàng hoặc dịch vụ chuyển tiền của bạn áp dụng.

Các điều kiện cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia và sàn giao dịch hoặc ngân hàng bạn sử dụng. Để đảm bảo bạn tuân thủ đầy đủ các yêu cầu và điều kiện, hãy tìm hiểu kỹ về quy định cụ thể của quốc gia và tổ chức mà bạn đang làm việc.

6. Quy định về chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài để đầu tư của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Theo Thông tư số 16/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp cần tuân thủ các điều kiện sau:

 • Mở tài khoản vốn đầu tư tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối, theo mẫu quy định.
 • Đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước.
 • Cung cấp hồ sơ gồm:
  • Đơn đăng ký giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
  • Bản sao Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.
  • Bản sao văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư, cùng bản dịch tiếng Việt (được xác nhận về tính chính xác).
  • Văn bản xác nhận từ tổ chức tín dụng về việc mở tài khoản vốn đầu tư và số tài khoản, loại ngoại tệ.
  • Văn bản xác nhận về số tiền đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
  • Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
 • Doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng nguồn ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi mở tại ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài góp vốn đầu tư, tuân thủ quy định tại giấy phép đầu tư.

7. Mọi người cũng hỏi

Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thường mất bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục có thể biến động tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia và khả năng hoàn thành các yêu cầu và tài liệu từ các bên liên quan.

Các nguyên tắc và hạn chế nào cần lưu ý khi thực hiện thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài?

Cần tuân thủ các nguyên tắc và quy định pháp luật của cả quốc gia gửi và quốc gia nhận, cũng như các hạn chế và điều kiện về việc chuyển tiền ra nước ngoài theo quy định của các cơ quan chức năng.

Lợi ích và rủi ro của việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài là gì?

Việc chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài có thể mang lại cơ hội đầu tư và mở rộng kinh doanh, nhưng cũng đồng thời đem lại các rủi ro pháp lý, tài chính và thị trường mà nhà đầu tư cần cân nhắc và đối mặt.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài như thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790