Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai 2023

Trong bước tiến mạnh mẽ của nền kinh tế Đồng Nai, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh không chỉ là một bước quan trọng mà còn là chìa khóa mở cánh cửa cho sự đổi mới và phát triển của doanh nghiệp. Hướng dẫn thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về quy trình mà còn đóng góp vào việc tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi và minh bạch. Sự hiểu biết và tuân thủ thủ tục này là chìa khóa để bảo vệ quyền lợi và làm nền tảng cho sự phồn thịnh của cả cộng đồng doanh nghiệp Đồng Nai.

Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai
Thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

1. Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh là bước quan trọng và bắt buộc phải được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để nhận giấy phép kinh doanh. Quy trình này yêu cầu đầy đủ các tài liệu cần thiết, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Dưới đây là chi tiết hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh:

Đối với Doanh Nghiệp:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Điều lệ của doanh nghiệp.
 • Danh sách thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Giấy tờ chứng minh nguồn vốn của doanh nghiệp.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm kinh doanh.

Đối với Hộ Kinh Doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh.
 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm kinh doanh.

2. Quy trình, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Đăng ký giấy phép kinh doanh là thủ tục bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân khi thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Thủ tục này được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trình tự, thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp giấy phép kinh doanh cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

3. Điều kiện đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Tại Luật Doanh nghiệp 2020 đã được sửa đổi, bổ sung vào năm 2022 cùng với Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, quy định rõ về điều kiện đăng ký kinh doanh. Theo quy định này, việc đăng ký kinh doanh yêu cầu đáp ứng một số điều kiện quan trọng liên quan đến chủ thể, ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề bị cấm, và thuộc diện phải đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây:

Đối với Doanh Nghiệp:

 • Có Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.
 • Có Điều lệ của doanh nghiệp.
 • Có đăng ký chữ ký số của doanh nghiệp hoặc chữ ký điện tử của các thành viên, cổ đông sáng lập.
 • Có vốn điều lệ và vốn đầu tư đúng theo quy định của pháp luật.
 • Có địa chỉ trụ sở chính đúng quy định.
 • Có ngành, nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với Hộ Kinh Doanh Cá Nhân:

 • Có Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu quy định.
 • Có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh.
 • Có địa chỉ kinh doanh theo quy định.
 • Ngành, nghề kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Các hình thức đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai

Theo quy định của pháp luật hiện hành, có 3 hình thức đăng ký giấy phép kinh doanh, bao gồm:

 • Đăng ký kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh: Đây là hình thức đăng ký kinh doanh truyền thống, được thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Đăng ký kinh doanh qua dịch vụ bưu chính: Đây là hình thức đăng ký kinh doanh được thực hiện thông qua dịch vụ bưu chính, được áp dụng đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn cấp huyện.
 • Đăng ký kinh doanh qua mạng thông tin điện tử: Đây là hình thức đăng ký kinh doanh được thực hiện thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được áp dụng đối với doanh nghiệp có trụ sở chính tại địa bàn cấp huyện.

Trải qua quá trình thủ tục đăng ký giấy phép kinh doanh tại Đồng Nai, doanh nghiệp không chỉ đạt được sự chính xác và minh bạch trong các hoạt động kinh doanh mà còn góp phần vào việc xây dựng một hệ thống doanh nghiệp vững mạnh. Việc tuân thủ đúng quy trình đăng ký giấy phép không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mà còn đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong môi trường kinh doanh Đồng Nai. Điều này khẳng định rằng quá trình đăng ký giấy phép không chỉ là bước quan trọng mà còn là sự cam kết của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững và tích cực của kinh tế địa phương. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790