Thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai

Hiện nay, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một tài liệu quan trọng đối với các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Đây không chỉ là điều kiện quan trọng để hoạt động kinh doanh và sản xuất thực phẩm một cách hợp pháp, mà còn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu thông tin chi tiết về thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai trong bài viết dưới đây.

Thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai

Khái niệm về Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm là một tài liệu được cấp bởi cơ quan chức năng sau khi kiểm tra và xác nhận rằng một doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thời hạn của giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời hạn của Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định theo Khoản 1 Điều 37 của Luật An toàn thực phẩm 2010, có hiệu lực trong thời gian 03 năm.
Theo quy định tại Điều 37 của Luật An toàn thực phẩm 2010, để gia hạn Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện các điều kiện sau: “Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật An toàn thực phẩm 2010.”
Do đó, khi Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực sau 03 năm, cần thực hiện gia hạn theo quy trình và thủ tục quy định trước 06 tháng kể từ ngày hết hiệu lực để tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Hồ sơ đăng ký gia hạn giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ gồm các giấy tờ và tài liệu sau:
 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao y chứng thực).
 3. Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm gần hết hạn.
 4. Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
 5. Bản vẽ mô tả các thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở.
 6. Bản vẽ sơ đồ nơi kinh doanh và khu vực xung quanh.
 7. Giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe tổng quát của chủ cơ sở sản xuất và người trực tiếp sản phẩm.
 8. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

PHỤ LỤC 9

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BCT ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

…….., ngày ……… tháng ………. năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm)
…………………………………………………………………………………………

Đơn vị chúng tôi (tên cơ sở) …………………………………… đề nghị quý cơ quan cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh (tên sản phẩm), cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận cũ đã được cấp số…………. ngày cấp………………………………..

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận: ……………………………………………………………………

Đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

  

Nơi nhận:
– Như trên;
– ……….
– Lưu …..

CHỦ CƠ SỞ
(Ký tên, đóng dấu)

Thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai

Theo Điều 37 của Luật an toàn thực phẩm 2010, khi Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong vòng 6 tháng tính từ ngày hết hạn. Trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận đã hết hiệu lực mà chưa gia hạn, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.
Quy trình gia hạn giấy chứng nhận an toàn thực phẩm gồm các bước sau:
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và đợi kết quả từ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.
 • Thời gian nộp hồ sơ: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ).
Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan sẽ viết giấy hẹn cho cá nhân, tổ chức.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, cơ quan sẽ hướng dẫn để cá nhân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định pháp luật.
Bước 4: Cơ quan tiếp nhận chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Trên đây là toàn bộ tư vấn liên quan đến thời hạn và thủ tục gia hạn giấy phép an toàn thực phẩm tại Đồng Nai, cùng các bước gia hạn để bạn đọc tham khảo. Nếu có bất kỳ vướng mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ với ACC Đồng Nai để được hỗ trợ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790