Thủ tục sang tên xe máy từ mẹ sang con

Khi muốn chuyển quyền sở hữu xe máy từ mẹ sang con, thủ tục sang tên sẽ đòi hỏi việc chuẩn bị một số giấy tờ và thực hiện các bước cụ thể. Dưới đây là quy trình chi tiết để thực hiện Thủ tục sang tên xe máy từ mẹ sang con.

Thủ tục sang tên xe máy từ mẹ sang con
Thủ tục sang tên xe máy từ mẹ sang con

1. Thể nào là sang tên xe máy từ mẹ sang con?

Sang tên xe máy từ mẹ sang con là một phần của quá trình chuyển nhượng tài sản (xe máy) từ người mẹ sang con thông qua giao dịch dân sự như tặng, cho, hoặc thừa kế, được thực hiện thông qua việc thực hiện thủ tục sang tên xe tại cơ quan có thẩm quyền trong khoảng thời gian nhất định. Theo quy định hiện hành, trong vòng 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức hoặc cá nhân mua, nhận chuyển quyền, cho, tặng xe phải đến cơ quan đăng ký xe để tiến hành thủ tục đăng ký sang tên và điều chuyển xe.

2. Thủ tục sang tên xe máy từ mẹ sang con

Việc chuyển nhượng xe máy cho người thân có thể thực hiện thông qua các phương thức như tặng, cho, hoặc thừa kế. Dù được thực hiện bằng cách nào, sau quá trình đó, người sở hữu mới của xe máy cần có chứng từ chuyển quyền sở hữu xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 15/2014/TT-BCA.

Đối với trường hợp tặng hoặc cho xe:

Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe là giấy tặng hoặc cho xe cá nhân, phải được công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người tặng hoặc cho xe, theo quy định của pháp luật về chứng thực.

Đối với trường hợp thừa kế:

Chứng từ chuyển quyền sở hữu xe là văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật. Khi người chết để lại di chúc, văn bản thừa kế chính là chứng từ chuyển quyền sở hữu xe. Khi người chết không để lại di chúc, di sản của họ (bao gồm cả xe máy) được chia thừa kế theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 4 Điều 57 Luật Công chứng 2014, “Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.”

Hồ sơ sang tên xe máy từ mẹ sang con theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA được chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1: Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Người được chuyển, cho, tặng xe phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA và nộp hồ sơ bao gồm:

  • Giấy khai đăng ký xe (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này).
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe.
  • Hợp đồng tặng, cho được công chứng, chứng thực.
  • Chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định.

Trường hợp 2: Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

Người được chuyển, cho, tặng xe đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục, không phải đưa xe đến kiểm tra nhưng phải xuất trình giấy tờ quy định tại Điều 9 Thông tư 15/2014/TT-BCA và nộp hồ sơ gồm:

  • Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).
  • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.
  • Hợp đồng tặng, cho được công chứng, chứng thực.

3. Mức thu lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ
Mức thu lệ phí trước bạ

Mức thu lệ phí trước bạ cho xe máy được quy định theo Thông tư 301/2016/TT-BTC. Theo đó, đối với xe máy đã nộp lệ phí trước bạ lần thứ 02 trở đi (đã có lần kê khai trước đó tại Việt Nam), mức thu áp dụng là 1%.

Trường hợp chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố thuộc tỉnh, thị xã thì mức thu là 5%. Nếu xe đã nộp lệ phí trước bạ theo mức 5%, các lần chuyển nhượng tiếp theo sẽ nộp lệ phí trước bạ với mức thu 1%.

Đối với xe máy đã kê khai nộp lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi, chủ tài sản cần xuất trình giấy tờ cho cơ quan Thuế giấy đăng ký mô tô, xe máy hoặc hồ sơ đăng ký xe do Công an cấp đăng ký trả. Địa bàn được xác định theo “Nơi thường trú,” “Nơi Đăng ký nhân khẩu thường trú” hoặc “Địa chỉ” ghi trong giấy đăng ký mô tô, xe máy, giấy khai đăng ký xe, giấy khai sang tên, di chuyển trong hồ sơ đăng ký xe, và được xác định theo địa giới hành chính nhà nước tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ.

4. Mọi người cùng hỏi

Làm thế nào để thực hiện việc sang tên xe máy từ mẹ sang con?

Việc sang tên xe máy từ mẹ sang con được thực hiện thông qua thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền. Người nhận xe (con) cần xuất trình giấy tờ theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký sang tên.

Các giấy tờ cần thiết khi sang tên xe máy từ mẹ sang con là gì?

Giấy tờ bao gồm giấy khai đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, hợp đồng tặng, cho (nếu có), và chứng từ lệ phí trước bạ.

Trong trường hợp thừa kế xe máy từ mẹ, người thừa kế cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Trong trường hợp thừa kế, người thừa kế cần chuẩn bị văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục sang tên xe máy từ mẹ sang con. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790