Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai (Mới 2023)

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai là một quá trình quan trọng đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là khi họ muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai, một trong những vùng đất có nền kinh tế mạnh mẽ và tiềm năng phát triển cao tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các thủ tục cụ thể và quy trình liên quan để giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai.

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai
Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai

1. Địa điểm kinh doanh là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan của Việt Nam, “địa điểm kinh doanh” được định nghĩa là vị trí cụ thể mà một tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân có quyền sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh. Địa điểm kinh doanh có thể là một cơ sở sản xuất, văn phòng, cửa hàng, nhà hàng, nhà xưởng, hoặc bất kỳ nơi nào hoạt động kinh doanh diễn ra.

Khi một tổ chức hoặc cá nhân muốn mở hoặc chuyển đổi loại hình kinh doanh, họ phải đăng ký địa điểm kinh doanh với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thông qua quá trình đăng ký, họ cung cấp thông tin về địa chỉ cụ thể, loại hình kinh doanh, và các thông tin liên quan khác. Điều này giúp cơ quan quản lý có cái nhìn tổng quan về các hoạt động kinh doanh trong khu vực và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn và môi trường.

2. Hồ sơ, thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh theo mẫu Phụ lục II-7 ban hành kèm theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà,…).
 • Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh hoặc qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Đóng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh là 1.000.000 đồng/địa điểm kinh doanh.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp được quyền hoạt động kinh doanh tại địa điểm đó.

3. Một số yêu cầu cơ bản khi thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai

Khi thành lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần tuân thủ những quy định sau đây:

Tên địa điểm kinh doanh:

Theo Điều 20 của Nghị định 78/2015, tên địa điểm kinh doanh phải tuân theo quy định tại Điều 41 của Luật Doanh nghiệp.

 • Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc địa điểm kinh doanh phải viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W, chữ số, và các ký hiệu.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt, địa điểm kinh doanh có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
 • Tên riêng trong tên địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty” hoặc “doanh nghiệp.”
 • Tên địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở địa điểm kinh doanh.

Nơi đặt địa điểm kinh doanh:

 • Địa điểm kinh doanh có thể đăng ký tại nơi khác ngoài địa chỉ trụ sở chính.
 • Doanh nghiệp có quyền lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.
 • Trước đây, theo quy định của Nghị định 78/2015, doanh nghiệp chỉ được phép lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Nhưng hiện nay, theo Nghị định 108/2018, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể được thiết lập ở tỉnh thành cùng hoặc khác với trụ sở chính. Ví dụ: Nếu một công ty có trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, theo quy định cũ của Nghị định 78/2015, công ty không thể đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hà Nội. Nhưng theo quy định mới của Nghị định 108/2018, đăng ký địa điểm kinh doanh tại Hà Nội là hoàn toàn khả thi.

Phạm vi ngành nghề của địa điểm kinh doanh:

 • Địa điểm kinh doanh thực hiện các ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào công ty mẹ.
 • Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh không thể hiện ngành nghề kinh doanh cụ thể.

4. Thủ tục cần làm sau khi thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai

Sau khi được cấp Giấy xác nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện các thủ tục sau:

 • Treo biển hiệu tại địa điểm kinh doanh: Theo quy định của Luật Quảng cáo 2012, doanh nghiệp phải treo biển hiệu tại địa điểm kinh doanh của mình. Biển hiệu phải được treo ở vị trí dễ nhìn, rõ ràng, dễ đọc. Nội dung biển hiệu phải bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ địa điểm kinh doanh.
 • Kê khai thuế ban đầu: Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai thuế ban đầu với cơ quan thuế quản lý địa điểm kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy xác nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.
 • Mở tài khoản ngân hàng: Doanh nghiệp có thể mở tài khoản ngân hàng tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải thông báo số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế.
 • Đăng ký phát hành hóa đơn: Doanh nghiệp có thể phát hành hóa đơn khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày đáp ứng đủ các điều kiện phát hành hóa đơn, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký phát hành hóa đơn với cơ quan thuế.

Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục sau:

 • Làm thủ tục cấp phép phòng cháy chữa cháy: Nếu địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thuộc diện phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp phép phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Làm thủ tục cấp phép kinh doanh: Nếu ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thuộc diện phải có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Làm thủ tục xin cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng: Nếu địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp thuộc diện phải xin cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục xin cấp phép sử dụng đất, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật.

5. Câu hỏi thường gặp

5.1. Văn phòng đại diện có được coi là địa điểm kinh doanh không?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, có tổng cộng 4 loại địa chỉ hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, bao gồm: Trụ sở chính, Trụ sở chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh. Trong đó, văn phòng giao dịch được xem là một loại địa điểm kinh doanh, nhưng không phải là văn phòng đại diện, vì hai khái niệm này có sự khác biệt. Văn phòng đại diện là một loại địa chỉ duy nhất của doanh nghiệp không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh.

5.2. Có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Địa điểm kinh doanh khác tỉnh là địa điểm kinh doanh nằm ngoài tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

5.3. Địa điểm kinh doanh có phải mua chữ ký số riêng không?

Nếu địa điểm kinh doanh không thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa hoặc dịch vụ tại đó, thì không cần phải mua chữ ký số. Tuy nhiên, nếu có hoạt động mua bán hàng hóa, việc mua chữ ký số riêng cho địa điểm kinh doanh là cần thiết.

Trên cơ sở thông tin và quy trình đã trình bày, việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai không chỉ là một quá trình quan trọng mà còn là một cơ hội đầu tư hấp dẫn. Đồng Nai, với tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và sự ưu đãi từ cơ quan chức năng, là một điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thành công trong việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Đồng Nai có thể là bước khởi đầu quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và sự nghiệp kinh doanh của bạn tại khu vực này, giúp bạn tận dụng tối đa tiềm năng kinh doanh của Đồng Nai. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790