Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam tại Đức

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt Nam chọn lựa cuộc sống mới tại Đức, việc thôi quốc tịch trở thành một quá trình quan trọng và phức tạp. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục này, bài viết dưới đây sẽ đi sâu vào “Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam tại Đức“.

Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam tại Đức

1. Thôi quốc tịch Việt Nam là gì?

Thôi quốc tịch Việt Nam là việc chấm dứt mối quan hệ quốc tịch giữa một người với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người thôi quốc tịch Việt Nam sẽ không còn là công dân Việt Nam và không có quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam.

2. Điều kiện để thôi quốc tịch Việt Nam

Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, có hai trường hợp thôi quốc tịch Việt Nam:

Thôi quốc tịch theo yêu cầu của cá nhân: Người có quốc tịch Việt Nam có thể yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có quốc tịch nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước đó.
 • Có quốc tịch nước ngoài và đã được nhập quốc tịch nước đó trước khi có quốc tịch Việt Nam.
 • Cư trú ở nước ngoài từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng trở thành công dân của nước mà họ đang cư trú.
 • Có công lao đặc biệt đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương cao quý.

Thôi quốc tịch theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Cơ quan có thẩm quyền quyết định thôi quốc tịch Việt Nam đối với người có quốc tịch Việt Nam nếu người đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia.
 • Tham gia các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Tham gia các tổ chức khủng bố, phá hoại, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu về quốc tịch Việt Nam.

Điều kiện để thôi quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu của cá nhân

Để được thôi quốc tịch Việt Nam theo yêu cầu của cá nhân, người có quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có quốc tịch nước ngoài: Người có quốc tịch Việt Nam có thể yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam nếu đã có quốc tịch nước ngoài. Quốc tịch nước ngoài có thể được nhập trước hoặc sau khi có quốc tịch Việt Nam.
 • Cư trú ở nước ngoài từ 5 năm trở lên: Người có quốc tịch Việt Nam có thể yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam nếu đã cư trú ở nước ngoài từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam.
 • Có nguyện vọng trở thành công dân của nước mà họ đang cư trú: Người có quốc tịch Việt Nam có thể yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam nếu có nguyện vọng trở thành công dân của nước mà họ đang cư trú.
 • Có công lao đặc biệt đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Người có quốc tịch Việt Nam có thể yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam nếu có công lao đặc biệt đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương cao quý.

Điều kiện để thôi quốc tịch Việt Nam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

Để được thôi quốc tịch Việt Nam theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, người có quốc tịch Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia: Người có quốc tịch Việt Nam có thể bị thôi quốc tịch Việt Nam nếu đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, làm tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia.
 • Tham gia các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: Người có quốc tịch Việt Nam có thể bị thôi quốc tịch Việt Nam nếu đã tham gia các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Tham gia các tổ chức khủng bố, phá hoại, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội: Người có quốc tịch Việt Nam có thể bị thôi quốc tịch Việt Nam nếu đã tham gia các tổ chức khủng bố, phá hoại, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • Làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu về quốc tịch Việt Nam: Người có quốc tịch Việt Nam có thể bị thôi quốc tịch Việt Nam nếu đã làm giả, tẩy xóa, sửa chữa, mua bán, sử dụng giấy tờ, tài liệu về quốc tịch Việt Nam.

3. Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam gồm các giấy tờ sau:

Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam: Người có yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam phải trực tiếp nộp đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp nơi cư trú. Mẫu đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 05/2015/TT-BTP.

Bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng.

Bản sao giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam:

 • Trường hợp có quốc tịch nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước đó: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao giấy tờ chứng minh đã nhập quốc tịch nước ngoài.
 • Trường hợp có quốc tịch nước ngoài và đã được nhập quốc tịch nước đó trước khi có quốc tịch Việt Nam: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao giấy tờ chứng minh đã có quốc tịch nước ngoài trước khi có quốc tịch Việt Nam.
 • Trường hợp cư trú ở nước ngoài từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam và có nguyện vọng trở thành công dân của nước mà họ đang cư trú: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác chứng minh thời gian cư trú ở nước ngoài.
 • Trường hợp có công lao đặc biệt đối với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được Nhà nước tặng thưởng huân chương, huy chương cao quý: Người xin thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp bản sao quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương cao quý của Nhà nước.

4. Thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam

Căn cứ Điều 46 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, trình tự, thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam được quy định như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có yêu cầu thôi quốc tịch Việt Nam phải nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi cư trú.

Bước 2: Thẩm tra, xác minh

Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Bước 3: Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam

Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xem xét, quyết định và thông báo cho Sở Tư pháp.

Bước 4: Nhận quyết định

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam có trách nhiệm đến Sở Tư pháp nơi nộp hồ sơ để nhận quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam.

5. Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời gian giải quyết hồ sơ

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam là 12 tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Thời hạn giải quyết hồ sơ được tính từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm tra, xác minh hồ sơ và đề nghị Bộ Tư pháp xem xét, quyết định.
 • Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp có trách nhiệm xem xét, quyết định và thông báo cho Sở Tư pháp.
 • Người xin thôi quốc tịch Việt Nam có trách nhiệm đến Sở Tư pháp nơi nộp hồ sơ để nhận quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam.

Nếu hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam không đầy đủ hoặc không hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ thông báo cho người xin thôi quốc tịch Việt Nam để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ sẽ được tính lại kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

6. Câu hỏi thường gặp

Có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Đức không?

Có, bạn có thể xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Đức. Người có quốc tịch Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có thể nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi cư trú.

Cần nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam ở đâu?

Bạn cần nộp hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi cư trú.

Có thể xin nhập quốc tịch Đức sau khi thôi quốc tịch Việt Nam không?

Có, bạn có thể xin nhập quốc tịch Đức sau khi thôi quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, bạn cần đáp ứng các điều kiện nhập quốc tịch Đức theo quy định của pháp luật Đức.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam tại Đức. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345