Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế tại Đồng Nai 2023

Việc xin giấy phép lữ hành quốc tế tại Đồng Nai không chỉ là một bước quan trọng đối với các doanh nghiệp du lịch mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa của thế giới đối với du khách và người yêu thích khám phá. Thủ tục này không chỉ đòi hỏi sự chuyên nghiệp và đồng bộ từ phía các tổ chức và doanh nghiệp mà còn đặt ra những thách thức đối với quản lý, an ninh và chất lượng dịch vụ. Qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những bước quan trọng của thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế tại Đồng Nai và tầm quan trọng của nó đối với phát triển bền vững của ngành du lịch.

Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế tại Đồng Nai
Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế tại Đồng Nai

1. Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đồng Nai

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp phép

Chuẩn bị hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ cấp phép tại Tổng cục Du lịch

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Tổng cục Du lịch.

Bước 3: Tổng cục Du lịch cấp phép

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Tổng cục Du lịch có văn bản thông báo cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam).

Lệ phí:

Theo thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12  năm 2023, lệ phí xin giấy phép lữ hành quốc tế là 1.500.000 đồng/giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đồng Nai

(1) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

(4) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

(5) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

3. Điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đồng Nai

(1) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

(2) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

(3) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

– Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Chuyên ngành về lữ hành được thể hiện trên bằng tốt nghiệp của một trong các ngành, nghề, chuyên ngành sau đây:

a) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

b) Quản trị lữ hành;

c) Điều hành tour du lịch;

d) Marketing du lịch;

đ) Du lịch;

e) Du lịch lữ hành;

g) Quản lý và kinh doanh du lịch.

h) Quản trị du lịch MICE;

i) Đại lý lữ hành;

k) Hướng dẫn du lịch;

l) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL có hiệu lực (ngày 01 tháng 02 năm 2018);

m) Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

5. Phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đồng Nai

Công ty sở hữu vốn Việt Nam, khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Đồng Nai, sẽ thực hiện các hoạt động sau:

  1. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, phục vụ du khách quốc tế đến Việt Nam và du khách Việt Nam đi nước ngoài.
  2. Doanh nghiệp cũng được phép kinh doanh cả dịch vụ lữ hành quốc tế và lữ hành nội địa.

Phạm vi hoạt động kinh doanh du lịch sẽ tuân theo điều kiện của từng giấy phép:

  1. Trong trường hợp doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh lữ hành nội địa, không được thực hiện dịch vụ lữ hành quốc tế trong bất kỳ trường hợp nào.
  2. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư từ nước ngoài, chỉ được phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế để phục vụ du khách quốc tế đến Việt Nam, trừ khi có quy định khác theo các hiệp định quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Thủ tục xin giấy phép lữ hành quốc tế tại Đồng Nai không chỉ là một quy định pháp lý mà còn là cơ hội để tỉnh này ghi danh trên bản đồ du lịch thế giới. Quá trình này không chỉ giúp xây dựng uy tín, độ tin cậy mà còn thúc đẩy sự hợp tác và giao lưu văn hóa giữa Đồng Nai với cộng đồng quốc tế. Hy vọng rằng thông qua việc hiểu rõ hơn về thủ tục này, cả cộng đồng du lịch và doanh nghiệp trong lĩnh vực sẽ hưởng lợi từ sự phát triển toàn diện và bền vững của ngành du lịch quốc tế tại Đồng Nai. ACC Đồng Nai hy vọng bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790