Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng là một quy trình quan trọng đối với những người có kế hoạch triển khai dự án sản xuất, chế biến, hay kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Việc này giúp đảm bảo rằng quá trình xây dựng và hoạt động của nhà xưởng sẽ diễn ra hợp pháp, an toàn và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Dưới đây là một số điều cần biết về thủ tục này

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng
Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

1. Định nghĩa về giấy phép xây dựng nhà xưởng

Giấy phép xây dựng nhà xưởnglà văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư, để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình theo nguyện vọng trong phạm vi nội dung được cấp phép. Nó là một công cụ để tổ chức thực thi quy hoạch xây dựng đô thị đã được thông qua, qua đó có thể xác định chủ đầu tư xây dựng đúng hay không đúng quy hoạch.

2. Có bắt buộc xin giấy phép xây dựng nhà xưởng không?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 sửa đổi năm 2020, quy định về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Cụ thể gồm:

  • Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;
  • Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị – xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;
  • Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;
  • Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;
  • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;
  • Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;
  • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa;
  • Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Như vậy, nếu việc xây dựng nhà xưởng của bạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì bạn sẽ không cần xin giấy phép xây dựng. Còn, nếu việc xây dựng nhà xưởng, nhà kho của bạn không thuộc các trường hợp được miễn mà chúng tôi vừa đề cập thì bạn bắt buộc phải xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho.

3. Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Để xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho, bạn cần thực hiện đầy đủ theo 03 bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ:

Bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm đầy đủ các loại giấy tờ chúng tôi đã nêu ở mục 4 của bài viết. Sau đó, bạn tiến hành nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ:

Hồ sơ được tiếp nhận bởi Phòng Quản lý đô thị của tỉnh/ thành phố, các đơn vị sẽ lần lượt xem xét và kiểm tra sau đó trình lên Uỷ ban nhân dân thành phố để được cấp giấy phép.

Ở giai đoạn này, cơ quan cấp phép sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xin phép xây dựng của chủ đầu tư, cụ thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra về sự phù hợp của bộ hồ sơ đối với các quy định của pháp luật hiện hành.

  • Nếu hồ sơ chưa phù hợp theo quy định thì sẽ phải trả lời bằng văn bản đối với nhà đầu tư;
  • Nếu hồ sơ đã đầy đủ, chính xác, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư.

Bước 3: Trả kết quả:

Tổ chức cá nhân sẽ nhận giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân thành phố.

4. Hồ sơ xin phép xây dựng nhà xưởng

Để tiến hành làm hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà đầu tư cần chuẩn bị các loại hồ sơ, giấy tờ sau:

  • Đơn xin giấy phép xây dựng;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Bản vẽ thiết kế nhà xưởng;
  • Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế;
  • Chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc, kết cấu của Chủ trì thiết kế trong bản vẽ;
  • Chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy, hay phương án phòng cháy chữa cháy;
  • Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
  • Quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;
  • Văn bản thẩm định thiết kế với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

5. Điều kiện xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Điều kiện xin giấy phép xây dựng nhà xưởng
Điều kiện xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Theo quy định tại Luật đất đai 2013 và Luật xây dựng 2014 sửa đổi năm 2020 được ban hành thì nếu muốn hoàn thành thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà xưởng, nhà kho, các đơn vị cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
  • Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta (nhỏ hơn 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
  • Đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng.

6. Mọi người cùng hỏi

Ai là người chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng?

Người chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục xin giấy phép thường là chủ đầu tư hoặc người đại diện của doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng.

Hồ sơ đăng ký xây dựng nhà xưởng cần bao gồm những thông tin chính?

Hồ sơ đăng ký xây dựng thường bao gồm bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật của nhà xưởng, thông tin về quy mô dự án, chứng minh quyền sử dụng đất, và các giấy tờ liên quan khác.

Ai là cơ quan quản lý chịu trách nhiệm xem xét và đánh giá hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà xưởng?

Cơ quan quản lý xây dựng địa phương là người chịu trách nhiệm xem xét, đánh giá hồ sơ, và cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà xưởng. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790