Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài

Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài là một phần quan trọng của hệ thống thuế, đặc biệt trong ngữ cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay. Điều này áp dụng cho những trường hợp khi nhà đầu tư từ các quốc gia khác mua bán, chuyển nhượng cổ phần hoặc tài sản tại quốc gia mà họ đang hoạt động kinh doanh. Hãy cùng tìm hiểu Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài thông qua bài viết dưới đây.

Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài
Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài

1. Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài là khoản thuế được áp dụng vào lợi nhuận từ việc chuyển nhượng tài sản hoặc vốn đầu tư tại quốc gia nước ngoài. Điều này xảy ra khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện việc bán hoặc chuyển nhượng cổ phần,.. tại quốc gia mà họ đã đầu tư.

2. Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Nhà đầu tư nước ngoài là các tổ chức hoặc cá nhân đến từ một quốc gia khác đầu tư tài chính hoặc kinh doanh tại một quốc gia khác. Mục tiêu chính của họ là tạo ra lợi nhuận hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh vượt quá biên giới quốc gia của mình.

3. Các loại hình thức thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Có một số loại hình thuế chuyển nhượng vốn mà nhà đầu tư nước ngoài có thể phải đối mặt khi thực hiện chuyển nhượng tài sản hoặc vốn đầu tư ở một quốc gia nước ngoài. Các loại thuế này có thể bao gồm:

 • Thuế chuyển nhượng vốn doanh nghiệp (Corporate Capital Gains Tax): Áp dụng cho lợi nhuận từ chuyển nhượng cổ phần hoặc tài sản của một công ty.
 • Thuế chuyển nhượng vốn cá nhân (Individual Capital Gains Tax): Đối với lợi nhuận cá nhân từ việc bán, chuyển nhượng tài sản như bất động sản, chứng khoán, hoặc tài sản cá nhân.
 • Thuế chuyển nhượng vốn đối với năng lượng và tài nguyên: Đôi khi, các quốc gia áp dụng thuế chuyển nhượng vốn riêng biệt cho lĩnh vực năng lượng và tài nguyên như dầu mỏ, khí đốt, quặng.
 • Thuế chuyển nhượng vốn đối với bất động sản: Các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản thường phải trả thuế chuyển nhượng vốn.
 • Thuế quốc gia và thuế địa phương: Các thuế này có thể áp dụng tùy thuộc vào cấp pháp quyền và quy định cụ thể của từng quốc gia.
 • Thuế chuyển nhượng vốn từ chứng khoán: Áp dụng cho lợi nhuận từ giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, hoặc tài sản chứng khoán khác.

Mức thuế chuyển nhượng vốn và cách tính thường khác nhau tùy theo quốc gia và quy định pháp luật cụ thể của từng quốc gia. Nhà đầu tư nước ngoài nên tham khảo với chuyên gia thuế hoặc tư vấn pháp luật để hiểu rõ về các quy định và yêu cầu thuế trong quốc gia mà họ đầu tư.

4. Mức thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, theo Điều 13 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007:

 • Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được tính bằng cách trừ giá bán cho giá mua và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
 • Trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán.
 • Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là 20%.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam, theo quy định tại Điều 28 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007:

Thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được tính bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại tổ chức hoặc cá nhân Việt Nam, nhân với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

5. Căn cứ tính thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài cho công ty TNHH 

Căn cứ tính thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài cho công ty TNHH

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng Giá mua của phần vốn chuyển nhượng Chi phí chuyển nhượng

Trong đó:

 • Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.
 • Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán theo hình thức trả góp, trả chậm, doanh thu không bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.
 • Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế xác định giá thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế sẽ ấn định giá chuyển nhượng. Nếu giá chuyển nhượng của cơ quan thuế không phù hợp, sẽ căn cứ vào giá thẩm định của tổ chức định giá chuyên nghiệp.
 • Giá mua của phần vốn chuyển nhượng: được xác định dựa trên giá trị vốn tại thời điểm mua. Đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ, giá mua được xác định bằng đồng ngoại tệ. Đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, giá mua được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
 • Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước ngoài phải có chứng từ gốc được xác nhận và dịch ra tiếng Việt.
 • Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế theo từng lần phát sinh thu nhập. Doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nộp thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.
 • Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền hoàn thành việc chuyển nhượng vốn hoặc từ ngày thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng.

6. Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam

Mức thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?
Mức thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài như thế nào?

Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân không cư trú tại Việt Nam và thực hiện chuyển nhượng vốn tại Việt Nam, các quy định thuế sẽ được áp dụng theo Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) thay vì Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân (TNCN) như trường hợp cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Theo Luật TNDN, các khoản thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài thường áp dụng cho tình huống bán cổ phần, cổ phiếu, và tài sản tại các doanh nghiệp tại Việt Nam. Thuế chuyển nhượng vốn thường được tính dựa trên giá trị giao dịch hoặc giá trị chuyển nhượng, và tỷ lệ thuế sẽ phụ thuộc vào quy định của Luật Thuế TNDN và các biểu thuế được quy định tại đó.

Như với mọi tình huống liên quan đến thuế, việc tuân thủ quy định và tìm hiểu rõ ràng về các quy định thuế là rất quan trọng. Người đầu tư nước ngoài nên tư vấn với chuyên gia thuế hoặc luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực này để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh những vấn đề phát sinh từ việc không đóng đủ thuế hoặc không hiểu rõ về quy định thuế tại Việt Nam.

7. Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam

Theo quy định của Luật thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng vốn sẽ phải chịu thuế theo quy định của Luật Thuế TNCN (Thuế thu nhập cá nhân).

Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài được tính dựa trên sự khác biệt giữa giá trị chuyển nhượng và giá trị mua vào, áp dụng tỷ lệ thuế TNCN đã quy định tại Luật thuế hiện hành. Tuy nhiên, quá trình tính toán thuế có thể phức tạp và phụ thuộc vào từng tình huống cụ thể và quy định thuế cập nhật.

Các nhà đầu tư nước ngoài cần nắm vững quy định thuế liên quan đến chuyển nhượng vốn tại Việt Nam và tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia thuế hoặc luật sư có kinh nghiệm để đảm bảo tuân thủ đúng quy định và tránh các rủi ro có thể phát sinh do việc không đóng đủ thuế hoặc vi phạm quy định thuế.

8. Mọi người cùng hỏi

Ai chịu trách nhiệm đóng thuế chuyển nhượng vốn? 

Trách nhiệm đóng thuế chuyển nhượng vốn thường do cả hai bên tham gia giao dịch, tức là người bán và người mua cổ phần hoặc tài sản.

Thuế chuyển nhượng vốn được tính dựa trên những yếu tố nào?

Thuế chuyển nhượng vốn thường được tính dựa trên giá trị giao dịch hoặc giá trị tài sản được chuyển nhượng, cùng với mức thuế suất quy định tại quy định pháp luật thuế của quốc gia đó.

Có những trường hợp nào được miễn thuế chuyển nhượng vốn?

Có các trường hợp đặc biệt được miễn thuế chuyển nhượng vốn, như trong trường hợp các quy định của hợp đồng ký kết hoặc các chính sách ưu đãi thuế đặc biệt của quốc gia đó.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Thuế chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345