Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là gì?

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là một chỉ số thường được sử dụng để đo lường mức độ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp, tài sản hoặc nguồn lực tại một quốc gia nào đó. Đây là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá sự tham gia và ảnh hưởng của các nhà đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế của quốc gia đó. Hãy cùng tìm hiểu Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là gì? thông qua bài viết dưới đây.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là gì?
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là gì?

1. Sở hữu nước ngoài là gì?

Sở hữu nước ngoài là quá trình mà các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc góp vốn vào một tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là tỷ lệ phần trăm của vốn góp của họ vào tổ chức kinh tế tại Việt Nam. Tỷ lệ này có thể có ảnh hưởng đến quyết định và hoạt động của công ty. Do đó, khi nhận vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam thường xem xét kỹ lưỡng về tỷ lệ này trước khi quyết định chấp nhận.

2. Giới hạn sở hữu nước ngoài của các doanh nghiệp (theo luật)

Các quy định về hạn chế sở hữu nước ngoài được quy định tại khoản 10 của Điều 17 trong Nghị định 31/2020/NĐ-CP như sau:

 • Nếu có nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào một tổ chức kinh tế, tổng sở hữu của tất cả nhà đầu tư trong tổ chức kinh tế đó không được vượt quá tỷ lệ cao nhất theo quy định của các hiệp định quốc tế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với một ngành, nghề cụ thể.
 • Trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư nước ngoài từ cùng một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ góp vốn, mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, tổng sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu được quy định trong các hiệp định quốc tế về đầu tư áp dụng cho những nhà đầu tư đó.
 • Đối với các công ty đại chúng, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50%, theo quy định của Điều 139 trong Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
 • Đối với các công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài có thể là 100%, theo Điều 77 của Luật Chứng khoán năm 2019.
 • Đối với các tổ chức kinh tế hoạt động trong nhiều ngành, nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư tại tổ chức kinh tế đó không được vượt quá tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được hạn chế theo quy định đối với ngành, nghề có tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài thấp nhất.

3. Một số quy định khác về sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp

Một số quy định khác về sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp
Một số quy định khác về sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp

Các hình thức nhà đầu tư góp vốn vào tổ chức kinh tế được quy định trong Điều 25 của Luật Đầu tư 2020 như sau:

 • Mua cổ phần phát hành ban đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần.
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc góp vốn vào công ty hợp danh.
 • Góp vốn vào các tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a và b của Điều 25 Luật Đầu tư 2020.

Còn các hình thức nhà đầu tư mua cổ phần hoặc phần vốn góp của tổ chức kinh tế được quy định như sau:

 • Mua cổ phần hoặc phần vốn góp của công ty cổ phần từ công ty hoặc từ cổ đông.
 • Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên góp vốn của công ty đó.
 • Mua cổ phần vốn góp của các thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty đó.
 • Mua phần vốn góp của các thành viên góp vốn ở tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c của Khoản 2 Điều 25 của Luật Đầu tư 2020.

4. Mọi người cùng hỏi

Tại sao tỷ lệ sở hữu nước ngoài quan trọng?

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài quan trọng vì nó cho biết mức độ ảnh hưởng và kiểm soát của các nhà đầu tư nước ngoài đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế của một quốc gia.

Làm thế nào để tính tỷ lệ sở hữu nước ngoài? 

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài được tính bằng cách chia số vốn mà các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cho tổng số vốn của doanh nghiệp hoặc tài sản đó, sau đó nhân 100 để đưa ra kết quả dưới dạng phần trăm.

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể ảnh hưởng đến gì?

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của quốc gia trong việc quản lý và kiểm soát các nguồn lực, doanh nghiệp và lĩnh vực kinh tế cụ thể.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài là gì?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790