Trường hợp nào ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Trong hệ thống thuế thu nhập cá nhân, việc ủy quyền hoàn thuế là một quy trình quan trọng giúp người nộp thuế giảm bớt gánh nặng và thời gian. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể áp dụng phương thức này. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về “Trường hợp nào ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân?“.

Trường hợp nào ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân?

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là việc cơ quan thuế hoàn trả lại số thuế TNCN đã nộp thừa cho người nộp thuế khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân là gì?

Ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân là việc người nộp thuế ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN.

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nộp thuế được ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

3. Trường hợp nào ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC, người nộp thuế được ủy quyền cho người khác thay mặt mình thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

Cụ thể, người nộp thuế có thể ủy quyền hoàn thuế TNCN trong các trường hợp sau:

 • Người nộp thuế không thể tự thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN do bận rộn, đi công tác, hoặc vì lý do khác.
 • Người nộp thuế là người cao tuổi, người khuyết tật, hoặc người không có khả năng lao động.
 • Người nộp thuế ủy quyền cho đại lý thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN.

Trong trường hợp ủy quyền cho đại lý thuế thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN, người nộp thuế cần ký hợp đồng ủy quyền với đại lý thuế theo quy định của pháp luật.

Để ủy quyền hoàn thuế TNCN, người nộp thuế cần lập văn bản ủy quyền theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 13 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Người được ủy quyền thực hiện thủ tục hoàn thuế TNCN phải xuất trình bản gốc của văn bản ủy quyền khi nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế.

4. Hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền hoàn thuế TNCN theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC.
 • Hồ sơ hoàn thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Văn bản ủy quyền hoàn thuế TNCN phải có đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người nộp thuế ủy quyền.
 • Tên, địa chỉ của người được ủy quyền.
 • Nội dung ủy quyền.
 • Thời hạn ủy quyền.
 • Ngày, tháng, năm lập văn bản ủy quyền.

Văn bản ủy quyền phải được ký và đóng dấu (nếu có) của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Hồ sơ hoàn thuế TNCN theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/QTT-TNCN.
 • Bản sao chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo mẫu số 26/CK-TNCN.
 • Bản sao chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ gia cảnh, nếu có.
 • Các tài liệu khác liên quan đến việc hoàn thuế, nếu có.

5. Thủ tục ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân. Thủ tục ủy quyền được thực hiện như sau:

Bước 1: Soạn thảo văn bản ủy quyền

Văn bản ủy quyền phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền. Nội dung văn bản ủy quyền phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người ủy quyền và người được ủy quyền;
 • Nội dung ủy quyền (bao gồm việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và ủy quyền nhận tiền hoàn thuế);
 • Thời hạn ủy quyền (nếu có).

Bước 2: Nộp hồ sơ ủy quyền

Người ủy quyền nộp hồ sơ ủy quyền cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền. Hồ sơ ủy quyền bao gồm:

 • Văn bản ủy quyền;
 • Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục hoàn thuế

Tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian xử lý hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian xử lý hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế năm 2019 và Điều 58 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Theo đó, thời gian xử lý hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân được chia thành hai trường hợp:

Trường hợp 1: Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết hồ sơ ủy quyền hoàn thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp 2: Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế

Cơ quan thuế có trách nhiệm giải quyết hồ sơ ủy quyền hoàn thuế trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian giải quyết hồ sơ ủy quyền hoàn thuế được tính từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ đầy đủ các thành phần theo quy định và có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ ủy quyền hoàn thuế, nếu cơ quan thuế phát hiện hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có sai sót thì sẽ thông báo cho người ủy quyền hoặc người được ủy quyền để bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ. Thời gian giải quyết hồ sơ ủy quyền hoàn thuế sẽ được tính lại kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ bổ sung hoặc sửa đổi hợp lệ.

Lưu ý

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ ủy quyền hợp lệ, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.
 • Trường hợp hồ sơ ủy quyền không hợp lệ, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho người ủy quyền hoặc người được ủy quyền nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Như vậy, thời gian xử lý hồ sơ ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định cụ thể như sau:

 • Trường hợp 1: Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 03 ngày làm việc
 • Trường hợp 2: Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: 40 ngày làm việc

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Trường hợp nào ủy quyền hoàn thuế thu nhập cá nhân?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  0765 856 345