Xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp

Việc xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu sự tư vấn kỹ thuật và pháp lý đặc biệt. Đất nông nghiệp thường được quy hoạch để phục vụ mục đích sản xuất nông nghiệp và bảo vệ môi trường, do đó, quá trình này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về các quy định địa phương và quốc gia liên quan đến quản lý sử dụng đất. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về vấn đề Xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp.

xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp
xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp

1. Có được phép xây dựng trên đất nông nghiệp không? 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 170 Luật đất đai  2013  thì người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích. Đặc biệt:

Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới của khu đất, tuân thủ các quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và độ cao trong không trung, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và chấp hành các quy định khác của Luật Phải. Theo đó, người sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới của khu đất. Theo quy định của pháp luật, đất nông nghiệp được sử dụng để sản xuất nông nghiệp mà không được xây dựng công trình. Nếu muốn xây dựng trên đất nông nghiệp thì chủ  đất  phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp sang đất ở theo quy định tại điểm d và đ khoản 1 Điều 57. Luật đất đai  2013 quy định  chuyển mục đích sử dụng đất:

 •  Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:
 •  Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 •  Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

2. Muốn xây nhà trên đất nông nghiệp phải làm gì? 

Để có thể xây nhà trên đất nông nghiệp, việc đầu tiên bạn phải làm là xin chuyển mục đích sử dụng đất sau đó mới thực hiện thủ tục xin phép xây dựng. Cụ thể như sau:

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, bạn sẽ phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ như sau:

 •  Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Giấy tờ nhân thân liên quan như: Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, Hộ chiếu;
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền.

+ Đối với trường hợp tổ chức có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thì cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ nêu trên kèm theo Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để cho thuê hoặc để bán kết hợp cho thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

+ Đối với cá nhân, hộ gia đình mà địa phương đã thiết lập bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính một cửa thì bạn  nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, nếu địa phương chưa thiết lập bộ phận một cửa. Bạn phải nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện nơi có đất.

+ Đối với tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa hoặc  tại Trung tâm hành chính công của một số tỉnh, thành phố, nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì  nộp hồ sơ trực tiếp tại Tổng cục Tài nguyên và Môi trường. môi trường. và Môi trường nơi  đất được chuyển mục đích sử dụng đất.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 

Khi  nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ,  hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ chỉnh sửa theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, đánh giá nhu cầu chuyển nhượng; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng; chủ trì việc cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, sổ địa chính.

Bước 3: Trả kết quả 

Phòng Tài nguyên và Môi trường ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp 

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ 

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì hộ gia đình, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ gồm:

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Các giấy tờ tùy thân có liên quan như: bản sao công chứng  chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, hộ chiếu. Proxy trong trường hợp  ủy quyền. Các yếu tố của trường hợp xây dựng nhà trên đất nông nghiệp cho các tổ chức bao gồm:

Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  Văn bản thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê hoặc để bán, cho thuê theo quy định của Bộ Nhà ở Hành động; dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về  bất động sản…

Bước 2: Nộp  

Đối với cá nhân, hộ gia đình có thể  nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất, nếu chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ tiếp tục  xác nhận trong giấy chứng nhận đã cấp.

Đối với tổ chức sẽ  nộp hồ sơ tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Nếu yêu cầu hợp lệ, một xác nhận đã nhận sẽ được ghi lại. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn  người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ theo  quy định. người đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định bằng văn bản.

Bước 3: Trả kết quả 

Sau khi xét thấy hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ phải cấp giấy phép xây dựng cho người xin cấp phép trong thời hạn pháp luật quy định và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

3. Mọi người cùng hỏi

Giấy tờ cần thiết khi xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp là gì?

Hồ sơ thường bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ kiến trúc, mô tả chi tiết về mục đích sử dụng đất sau khi xây dựng, và các giấy tờ khác liên quan.

Thời gian xử lý giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp mất bao lâu?

Thời gian xử lý có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của dự án và quy định địa phương, nhưng thông thường kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.

Sau khi giấy phép được cấp, có những bước nào cần thực hiện trước khi bắt đầu xây dựng trên đất nông nghiệp?

Sau khi giấy phép được cấp, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ giấy phép, tuân thủ các điều khoản và điều kiện, và tương tác với cơ quan quản lý khi cần thiết trong quá trình xây dựng.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Xin giấy phép xây dựng trên đất nông nghiệp. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

  HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  087.790.7790