Xin phép xây dựng nhà đồng sở hữu như thế nào?

Để xin phép xây dựng nhà đồng sở hữu, quý vị cần tuân theo một số bước quan trọng để đảm bảo quy trình diễn ra một cách thuận lợi và hợp pháp. Đầu tiên, quý vị cần liên hệ với cơ quan quản lý địa phương, thường là Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phường, để biết thông tin chi tiết về quy định xây dựng trong khu vực đó. Dưới đây là một cái nhìn tổng quan về vấn đề Xin phép xây dựng nhà đồng sở hữu như thế nào?

Xin phép xây dựng nhà đồng sở hữu như thế nào?
Xin phép xây dựng nhà đồng sở hữu như thế nào?

1. Khái quát về nhà đồng sở hữu

Theo Khoản 1 Điều 207 Bộ luật dân sự 2015 thì “sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Tức là nhiều chủ thể có quyền được chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với một tài sản nếu tài sản đó là tài sản chung của họ.

Như vậy, nhà đồng sở hữu được hiểu là nhiều chủ thể cùng có quyền quản lý, sử dụng, định đoạt căn nhà đó.

Đối với trường hợp nhà đồng sở hữu, các đồng sở hữu có hình thức sở hữu là sở hữu chung theo phần. Theo đó:

  • Một đồng sở hữu sẽ có một phần quyền nhất định đối với căn nhà và có quyền, nghĩa vụ đối với căn nhà này tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Phần quyền đó có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau.
  • Xuất phát từ việc sở hữu chung nên quyền quản lý, sử dụng, định đoạt của các đồng sở hữu phải tuân thủ theo các điều kiện theo quy định tại Điều 216, 217, 218, 219 Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo lợi ích chung của tất cả các đồng sở hữu.

2. Điều kiện xin cấp phép xây dựng nhà đồng sở hữu

Điều 89 Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định các trường hợp mà cá nhân, tổ chức được miễn thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng. Căn cứ vào đó, chúng ta có thể xác định việc cá nhân, tổ chức xây dựng trên đất sổ chung không thuộc trường hợp được miễn cấp phép xây dựng.

Vì vậy, nếu bạn đang sở hữu một thửa đất sổ chung mà muốn xây dựng trên thửa đất đó thì bắt buộc bạn phải thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng theo từng loại công trình cụ thể.

Để được cấp phép xây dựng trên đất sổ chung, chủ sở hữu đất cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Đối với khu vực chưa có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thì quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan hoặc quy chế quản lý kiến trúc hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về vị trí và tổng mặt bằng (đối với công trình không theo tuyến ngoài đô thị) là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng không yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng do một chủ đầu tư tổ chức thực hiện có quy mô nhỏ hơn 05 héc ta (nhỏ hơn 02 héc ta đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở chung cư) thì quy hoạch phân khu xây dựng là cơ sở để xem xét cấp giấy phép xây dựng.
Đối với các công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng có yêu cầu thẩm tra theo quy định tại khoản 6 Điều 82 Luật xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, báo cáo kết quả thẩm tra ngoài các yêu cầu riêng của chủ đầu tư, phải có kết luận đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của hồ sơ thiết kế xây dựng.
Tuy nhiên, chủ sử dụng đất sổ chung cũng cần lưu ý rằng đây chỉ là những điều kiện chung nhất để được cấp giấy phép xây dựng. Tùy từng trường hợp cụ thể khác mà chủ sở hữu đất phải đáp ứng thêm các điều kiện riêng theo quy định của pháp luật xây dựng hiện hành.

3. Thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà đồng sở hữu

Khi thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng đất sổ chung, bạn thực hiện 03 bước sau đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

Bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ nêu trên và nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền như sau:

  • Đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy định tại khoản 3 Điều 103 Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2020: Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân tỉnh
  • Đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn: Chủ sử dụng đất nộp hồ sơ tại Ủy  ban nhân dân huyện.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Tùy từng trường hợp mà Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin cấp phép xây dựng như chúng tôi phân tích ở bước 1.

Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của mình mà ra quyết định cấp giấy phép xây dựng nếu hồ sơ của bạn hợp lệ. Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bạn bổ sung thêm các giấy tờ cần thiết.

4. Sửa nhà đồng sở hữu có cần xin phép các đồng sở hữu khác?

Sửa nhà đồng sở hữu có cần xin phép các đồng sở hữu khác?
Sửa nhà đồng sở hữu có cần xin phép các đồng sở hữu khác?

Đối với trường hợp của bạn thuộc nhà đồng sở hữu với 2 hộ gia đình nữa. Vì lý do hiện trạng nhà xuống cấp nên chủ sở hữu mong muốn cải tạo, sửa chữa lại công trình. Trong tình huống này, mỗi hộ gia đình đều được cấp Giấy chứng nhận riêng đối với phần tài sản sở hữu mang tên mình. Do vậy, bạn có thể nộp giấy đề nghị cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo công trình theo Luật Xây dựng 2014, tại Điều 96.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình nhà ở cần chuẩn bị gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình
  • Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật
  • Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo
  • Đối với công trình di tích lịch sử – văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, công trình hạ tầng kỹ thuật thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa
  • Ngoài ra, bạn nên liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có nhà, đất để được hướng dẫn những hồ sơ, giấy tờ phát sinh cần thiết khác.

5. Mọi người cùng hỏi

Quá trình xin phép có bao lâu và có những bước nào cần lưu ý?

Thời gian xin phép và các bước liên quan có thể thay đổi tùy theo quy định địa phương. Việc theo dõi và chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý là quan trọng để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi.

Cần phải chuẩn bị những điều gì khi hồ sơ xin phép bị yêu cầu điều chỉnh?

Nếu hồ sơ của bạn cần điều chỉnh, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ hoặc thông tin bổ sung theo yêu cầu của cơ quan quản lý để đảm bảo hồ sơ được chấp nhận.

Sau khi nhận được giấy phép, quy trình xây dựng nhà đồng sở hữu như thế nào?

Sau khi nhận giấy phép, bạn có thể bắt đầu quá trình xây dựng theo kế hoạch đã được phê duyệt. Luôn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của giấy phép để đảm bảo tính hợp pháp và an toàn của công trình xây dựng.

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Xin phép xây dựng nhà đồng sở hữu như thế nào?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

087.790.7790