Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm?

Khi người lao động mất việc, một trong những mối quan tâm hàng đầu là mức độ hỗ trợ mà họ sẽ nhận được từ bảo hiểm y tế thất nghiệp. Câu hỏi “Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm?” thường xuyên được đặt ra. Hãy cùng ACC Đồng Nai tìm hiểu về Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm? bạn cần biết thông qua bài viết dưới đây.

Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm?
Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm?

1. Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm?

Theo đó, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trong thời gian nhận trợ cấp. Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho những người này từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Tiền lương căn cứ để đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp là tiền trợ cấp thất nghiệp hằng tháng. Mức hưởng bảo hiểm y tế của họ là 80%.

Thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Thẻ BHYT cho người thất nghiệp có giá trị sử dụng kể từ ngày họ bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp, được ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc cấp mới thẻ BHYT cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp phải được hoàn thành trong vòng 02 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Mã thẻ BHYT bao gồm 15 ký tự, chia thành 04 ô. Hai ký tự đầu (ô thứ nhất) được ký hiệu bằng chữ (theo bảng chữ cái Latinh), là mã đối tượng tham gia BHYT. Trong trường hợp này sẽ là TN (Thất Nghiệp).

2. Mức đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?

Mức đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?
Mức đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?

Tại Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
1. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của các đối tượng được quy định như sau:
a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này.
– Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;
– Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hàng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;
b) Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này;
c) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản đối với đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này;
d) Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định này;
đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;
e) Mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại điểm này được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.”

Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế với mức 4,5% của tiền trợ cấp thất nghiệp cho những người đang nhận trợ cấp thất nghiệp.

3. Mọi người cũng hỏi

Ai sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thẻ bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp có hiệu lực từ khi nào?

Thẻ bảo hiểm y tế cho người thất nghiệp có hiệu lực từ ngày họ bắt đầu nhận trợ cấp thất nghiệp, được ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mã thẻ bảo hiểm y tế cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp được ký hiệu như thế nào?

Mã thẻ bảo hiểm y tế gồm 15 ký tự, chia thành 04 ô. Hai ký tự đầu là mã đối tượng tham gia BHYT, trong trường hợp này sẽ là “TN” (Thất Nghiệp).

Hy vọng qua bài viết, ACC Đồng Nai đã giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về Bảo hiểm y tế thất nghiệp được hưởng bao nhiêu phần trăm?. Đừng ngần ngại hãy liên hệ với ACC Đồng Nai nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn giải quyết.

    HÃY ĐỂ LẠI THÔNG TIN TƯ VẤN


    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    0765 856 345